ventetid på høreapparat – Høreapparater, der passer til dig

Sådan finder du selv oversigten på mitsygehusvalg.dk. Hvis du vil se de helt aktuelle ventetidstal, finder du dem således: Gå ind på mitsygehusvalg.dk Klik på > Søgning for sundhedsprofessionelle På listen der fremkommer vælges Øre/næse/hals Herefter vælges >Udlevering af høreapparat (audiologi) Tryk herefter på Vis resultat

Kortere ventetid på høreapparater i Region Syddanmark 27-02-2017 | Af Thomas Rysgaard Jensen. Ny regional høreklinik på Sønderborg Sygehus skal føre til maksimalt tre måneders ventetid på et høreapparat for syddanske borgere.

09-09-2019 · Se ventetider på mitsygehusvalg.dk. Forventet ventetid. Den forventede ventetid er et udtryk for syghusenes aktuelle skøn over den ventetid, den næste ukomplicerede patient kan forvente fra henvisning til udredning/behandling. De forventede ventetider på eSundhed.dk er lavet på baggrund af indberetninger fra sygehusene til

Tilskud til behandling er 4.108 kr. for behandling på 1. øre og til 2.369 kr. på 2. øre. I alt 6.507,00 kr. Det er vigtigt, at du ansøger Region Sjælland om tilskud til høreapparatbehandling, inden du får dit høreapparat. Husk at udfyld alle felter i ansøgningsskemaet. Du finder ansøgningsskemaet her. Ansøgningsskemaet skal sendes til:

Ventetid offentlige klinikker. Vær opmærksom på, at der til de offentlige klinikker er ventetid af varierende længde. På www.mitsygehusvalg.dk kan du finde nærmere oplysning om ventetiderne for høreundersøgelse og udlevering af høreapparat på offentlige klinikker.

Som regel er der kun kort ventetid på at købe et høreapparat hos de private forhandlere. Også i det private system bør brugeren gøre sig overvejelser om behov, erfaringer med hørenedsættelsen osv. forud for besøget. Den private høreapparatforhandler bør

Ventetid på op til 121 uger kan betyde, at folk ikke kan passe deres arbejde eller gennemføre en uddannelse, mener Høreforeningen I Region Hovedstaden risikerer hørehæmmede patienter at vente 60 uger på at få høreapparat, og i Odense, hvor situationen er værst er ventetiden oppe på 121 uger. Ventelisterne bekymrer

Forfatter: Anne Sophie Flach

19-03-2019 · Hvis du har et offentligt udleveret høreapparat, som er blevet beskadiget eller blevet væk, kan du kontakte den offentlige høreklinik, hvor du har fået det udleveret, som vil være behjælpelige. Hvis apparatet er gået tabt på grund af grov uagtsomhed, vil det ikke være muligt at få tildelt et nyt apparat på det offentliges regning.

Beskæftigelse: Vicekontorchef

Ny regional høreklinik på Sønderborg Sygehus skal føre til maksimalt tre måneders ventetid på et høreapparat for syddanske borgere. I dag venter godt 5400 syddanske borgere på at komme i høreapparatbehandling, men det tal skal ned.

Dit høreapparat skal virke optimalt hele tiden, og derfor får du naturligvis 4 års garanti og fri service. Vi hjælper dig f.eks. også med tilskud til høreapparat, batterier, lydkupler mv., så du blot skal koncentrere dig om at høre livet igen. Tag det første skridt mod en bedre hørelse, ved at kontakte os allerede i dag.

Hvis du oplever forringet hørelse inden de fire år, skal din hørelse vurderes på ny. I de tilfælde skal der være en henvisning fra en speciallæge. Du kan finde mere information om, hvordan du skal forholde dig, hvis du har behov for nyt høreapparat inden garantien udløber her. Du kan læse mere om Region Sjællands behandlingstilbud her.

hørepatienter i Region Sjælland har den længste ventetid på behandling i hele landet. Ny aftale med privat hørefirma, der har klinikker i Greve, Holbæk, Roskilde og Ringsted, skal barbere ned på ventetiden for patienter med ukomplicert høretab. Modelfoto: Thomas Olsen.

Fortsat lang ventetid på høreapparater: Og det kan have store konsekvenser, hvis man skal vente længe på et høreapparat, siger Majbritt Garbul Tobberup, som er landsformand i Høreforeningen. Hun peger på, at det kan have konsekvenser for ens arbejdsliv og studie,

Udlevering af høreapparat Nye regler Pr. 1. april 2017 er der trådt nye regler i kraft, der betyder, at det sygehus, hvor man vælger at få behandling, hører man til de fire år, behandlingen strækker sig over.

Ventetid på høreapparater falder – men for langsomt. På grund af fynboernes modvilje mod at tage til Sønderborg er det lykkedes Høreklinikken på Sønderborg Sygehus at mindske ventetiden på et høreapparat. Men ikke så meget som kliniklederen oprindeligt håbede.

På denne vis kan du hurtigt opnå øget livskvalitet ved at kunne lytte til livet – hele livet uden at skulle vente længe på det. Dette er modsat det offentlige, hvor du kan opleve lang ventetid på høreapparater – helt op til 124 uger. Ventetid på høreapparater hos det offentlige afhænger af, hvor i landet du bor.

 · PDF-fil

VENTETID Vær opmærksom på, at der i det offentli-ge sygehusvæsen kan være varierende ventetider på høreapparatbehandling. På www.venteinfo.dk kan du finde nærmere oplysninger om ventetiderne på offentlige sygehuse for høreundersøgelse og udleve-ring af høreapparat. GRATIS UNDERVISNING I BRUG AF HØREAPPARAT

På den baggrund forventer hun også at kunne skære ventelisten væsentligt mere ned i løbet af det næste halve år. Over 7000 borgere har de seneste år stået på venteliste til et høreapparat. Hvor lang ventelisten er nu, forventer Poul-Erik Svendsen at få svar på

Kortere ventetid på gratis høreapparat; Alle har krav på at få et gratis høreapparat fra det offentlige, men må mange vente længe på at få hjælp til en bedre hørelse. 25.000 står i kø: Kortere ventetid på gratis høreapparat.

Der kan være ventetid på undersøgelse på hospitalet. Hvis du har mulighed for at tage til en anden landsdel, kan du måske forkorte ventetiden. Du kan nemlig frit vælge det sygehus, som har den korteste ventetid. Se ventetider på mitsygehusvalg.dk. Tilskud til høreapparat hos godkendt privat forhandler

Der er rigtig lang ventetid på høreapparater i Region Sjælland. Eksempelvis kan man risikere at vente op til 75 uger på et høreapparat fra Slagelse Sygehus. Den lange ventetid på høreapparater er ikke rimelig, mener Dansk Folkepartis formandskandidat til regionsrådet, Peter Jacobsen.

Forfatter: Ida Kristensen

Ventetiden på høreapparater stiger to steder i regionen, Alligevel skal patienterne her i Region Sjælland ofte vente i måneder og år på at få det høreapparat, har forsøgt at råbe regionspolitikerne op for at få sat en stopper for Danmarks rekorden i Slagelse med 122 ugers ventetid.

Generel information om afdelingen. Høreklinikken foretager udredning af høretab hos børn og voksne. Behandling består i tilpasning af høreapparater ved hjælp af forfinet computerbaseret måleudstyr, som afsluttes med instruktion i brug.

Undgå ventetid på høreapparater. Hørebil har optimeret processen med at få lavet høreprøve og få udleveret høreapparater væsentligt. Typisk kan en klient vente i op til 2 år på

Har du brug for et høreapparat? Dansk HøreCenter tilbyder de nyeste høreapparater. Find os i hele landet. Kom ind og prøv et høreapparat, der passer til dig. Test din hørelse, bestil gratis høreundersøgelse eller få overblik over alle vore mange afdelinger.

HUSK, at et høreapparat ikke kan erstatte en normal hørelse. Eller er et hjælpemiddel til, at udnytte den hørelse man har bedst muligt, præcis som briller der det for synet. Graden af høretab. Typen af høretab. Høretabets fordeling på lave toner og på lyse toner; Ørets og øregangens anatomiske udformning

Der er normalt en vis ventetid på at få udleveret et høreapparat fra en offentlig audiologisk afdeling, men ventetiden varierer dog meget fra afdeling til afdeling. I løbet af de fire år hvor den hørehæmmede låner høreapparatet, giver den offentlige audiologiske afdeling fuld garanti og service på

Man tror det er usandt, men der er borgere i Region Syddanmark, som venter helt op til 123 uger på en undersøgelse, som kan lede til at de kan få høreapparat. Nu kræver sundhedsudvalgsformanden i Region Syddanmark handling. Han har bedt om et oplæg til en handlingsplan på høreområdet. Lange ventetider har plaget området, og []

Halvandet år. Så lang tid skal du vente på et høreapparat, fra du bliver henvist, til du kommer til den første test på sygehuset. – Det er utilfredsstillende og helt uacceptabelt, mener leder af audiologisk afdeling på Odense Universitetshospital, Henrik Bo Poulsen, der i ef-teråret måtte

Ventetid: Odense Universitetshospital: 121 ugers ventetid på et nyt høreapparat.Sydvestjysk Sygehus: 78 ugers ventetid.Sygehus Lillebælt: 93 ugers ventetid.Ventetiden for at blive undersøgt og få udleveret et høreapparat på landets hospitaler er urimelig lang. For de ansatte betyder det et dagligt p..

Sygehus Lillebælt: 93 ugers ventetid. Ventetiden for at blive undersøgt og få udleveret et høreapparat på landets hospitaler er urimelig lang. For de ansatte betyder det et dagligt pres for at få ventelisterne ned. For de hørehæmmende betyder det en invaliderende hverdag, hvor de måske må stille arbejde eller uddannelse på stand by.

Er der alene tale om høreapparatbehandling eller ikke udredningskrævende sygdom, fremgår den aktuelle ventetid på www.venteinfo.dk Søg på ordet “høreapparat”, og du finder hurtigt de relevante oplysninger. Kan jeg komme på en afbudsliste? Nej, vi ringer automatisk videre til den næste på ventelisten, når vi får et afbud.

Ventetid på høreapparater i knap to år. Århusianere må vente op til 22 måneder på at få et høreapparat. Det giver forringet livskvalitet, mener Høreforeningen.

Et års ventetid på et høreapparat. Sådan er situationen for patienter, som søger behandling på Nordsjællands Hospital. Situationen er ikke anderledes på øre- næse hals-afdelinger på landets andre sygehuse. Men flere penge fra både regionen og via Finansloven skal nu søge at løse op for situationen.

Her kan du se, hvor lang tid du kan komme til at vente på at komme til forundersøgelse på en audiologisk afdeling. Ventelisterne opdateres med jævne mellemrum.Ventetiderne er baseret på sygehusenes skøn. Ventelisterne kan ses på mitsygehusvalg.dk

Mister du dine høreapparater, kan der være lang ventetid på nye. Husk, at du i princippet er erstatningspligtig for de tabte. Hvis du vælger høreapparat i privat regi: Der kan være kort ventetid, når ørelægen har godkendt dig til høreapparat, og til justeringer. Der er kort afstand til en behandler.

Hvis hørelsen svigter, og du eller dine nærmeste får brug for høreapparat, så må I stadig forberede jer på en lang ventetid. Ventetiden på at komme til den første høreundersøgelse i Region Syddanmark er mellem 36 og 123 uger lang. For eksempel skal man vente 121 uger på at komme til på Odense Universitetshospital, OUH.

Forfatter: Mette Rønn

Bornholmsk kommunikationscenter fremhæves for sin korte ventetid på høreapparater. Af: Henrik Stanek. Borgere med høretab må typisk vente mellem 40 og 80 uger på en forundersøgelse til høreapparat. Høreforeningen vil have regionerne til at skæve mod øst, hvor bornholmerne kommer til efter blot otte uger.

Hørehæmmende må vente i årevis på høreapparater, som de har ret til at få. Vilhelm Møller fik nok og skrev ind til B.T. Da den næsten døve kok skulle høre, hvor lang ventetid, han kunne regne med for at få sit livsvigtige høreapparat, fik han et chok, forklarede han, da han tirsdag

Nu skal ventetiden være kortere for patienter med høretab – mere personale på vej Regionsrådet har netop godkendt en plan for brugen af 2,5 millioner kroner årligt frem til 2022 på høreområdet. Pengene stammer fra finansloven for 2019, der blev vedtaget af den daværende regering og Dansk Folkeparti. I Region Nordjylland skal pengene

Hvis du allerede har høreapparater, behøver du ikke gå til ørelægen først, men kan henvende dig direkte på klinikken. Dog skal der være gået fire år, fra du har fået udleveret dine nuværende høreapparater, til du kan få nye. Der kan være ventetid til behandling på de offentlige afdelinger.

Vælg dit sygehus. Find information om fx ventetider og patienttilfredshed, der kan hjælpe dig med at vælge, hvor du vil undersøges eller behandles.

På trods af lange ventetider ender hvert ottende høreapparat ifølge en opgørelse fra Høreforeningen alligevel med at ligge ubrugt hen i folks skuffer. Ifølge Majbritt Garbul Tobberup er det ligeledes en problemstilling, regionen bør tage alvorligt, når der nu i forvejen er så stort et fokus på høreområdet.

Høreafdelingen på Odense Universitetshospital har sikret sig en kedelig Danmarksrekord. Afdelingen er nemlig den afdeling i Danmark, der har den længste ventetid. Det tager 17 måneder for de ventende at få udleveret et høreapparat og til september har afdelingen ikke flere penge i

Hvis man har brug for et høreapparat i Storbritannien, kan man risikere at komme til at vente op til fire år på at få det gennem det offentlige system.Det viser en ny undersøgelse, der er foretaget af den britiske sammenslutning af audiologer.Den gennemsnitlige ventetid på et høreapparat i England er på 47 uger – ca. 11 måneder, men

På denne måde kan du nedbringe din egenbetaling til det høreapparat du ønsker. Du bestemmer helt selv om du ønsker det gratis høreapparat via tilskud eller om du ønsker et høreapparat fra et bestemt mærke. Er der ventetid eller venteliste på høreapparat hos jer?

På trods af lange ventetider ender hvert ottende høreapparat ifølge en opgørelse fra Høreforeningen alligevel med at ligge ubrugt hen i folks skuffer. Ifølge Majbritt Garbul Tobberup er det ligeledes en problemstilling, regionen bør tage alvorligt, når der nu i forvejen er så stort et fokus på høreområdet.

Høreafdelingen på Odense Universitetshospital har sikret sig en kedelig Danmarksrekord. Afdelingen er nemlig den afdeling i Danmark, der har den længste ventetid. Det tager 17 måneder for de ventende at få udleveret et høreapparat og til september har afdelingen ikke flere penge i

Hvis man har brug for et høreapparat i Storbritannien, kan man risikere at komme til at vente op til fire år på at få det gennem det offentlige system.Det viser en ny undersøgelse, der er foretaget af den britiske sammenslutning af audiologer.Den gennemsnitlige ventetid på et høreapparat i England er på 47 uger – ca. 11 måneder, men

På denne måde kan du nedbringe din egenbetaling til det høreapparat du ønsker. Du bestemmer helt selv om du ønsker det gratis høreapparat via tilskud eller om du ønsker et høreapparat fra et bestemt mærke. Er der ventetid eller venteliste på høreapparat hos jer?

Vælger du at få høreapparat på en offentlig høreklinik, betaler Regionen alle udgifter til høreapparatbehandlingen. ViSP bidrager med opfølgning, service og pædagogisk efterjustering. Du kan som udgangspunkt få nye høreapparater hvert 4. år. Du kan blive skrevet på venteliste, når dine nuværende høreapparater er 3,5 år.

Utilfredshed over lang ventetid på høreapparater. Arkivfoto . 20 feb. 2011 kl. 12:36. Ventetiden på at få høreapparat igennem audiologisk afdeling på Århus Sygehus er ifølge Høreforeningen Århus på 80 uger. Det er den lokale forening dybt utilfreds med. Annonce

Ventetid Stressbehandling Vi bestræber os på ikke at have ventetid, men der vil altid være brug for den tid, det administrativt kræver at få henvisning modtaget, registreret og booket. Derfor vil en ventetid på 2 uger være den laveste mulige.

Landsforeningen for Bedre Hørelse efterlyser endnu et valgløfte: En garanti for at ventetiden på et høreapparat bliver sat ned

Ventetiden på høreklinikkerne i hele Region Syddanmark er af og til over 12 måneder. Borgerne i regionen skal forbi høreklinikkerne for at få et høreapparat samt efterfølgende kontrolbesøg. Det er meget lang tid at vente på noget så væsentligt som at kunne høre ordenligt.

Nu skal ventetiden være kortere for patienter med høretab – mere personale på vej Regionsrådet har netop godkendt en plan for brugen af 2,5 millioner kroner årligt frem til 2022 på høreområdet. Pengene stammer fra finansloven for 2019, der blev vedtaget af den daværende regering og Dansk Folkeparti. I Region Nordjylland skal pengene

Indsæt søgeord for at søge på hjemmesiden SØG . Afdelinger. Patientinfo. Har du tidligere haft eller har du høreapparat fra offentlig klinik, og er der gået 4 år siden sidste høreapparatsbehandling, kan du kontakte Høreklinikken og få tid til høreprøve mhp. ny høreapparatsbehandling.

Der kan være ventetid til behandling på de offentlige afdelinger. Du kan finde de forventede ventetider her (Vælg ”Øre/næse/hals” under ”Behandlingsområde” og ”Udlevering af høreapparat” under ”Behandling”). Ligesom hos det private bør du gøre dig nogle overvejelser om behov, erfaringer og forventninger forud for besøget.

To år. Så længe skal man vente på et høreapparat, hvis man bor på Fyn, og det er ulovligt, mener Landsforeningen for Bedre Hørelse. Ifølge serviceloven har alle hørehæmmede ret til at få udleveret et høreapparat, og det lever Fyns Amt, ifølge Landsforeningen, ikke op til med den lange ventetid.

 · PDF-fil

ventetid på behandlingen af bevillingen. Tilskuddet dækker høreprøve, høreapparat, tilpasning, service og garanti og er inklusiv moms. Tilskuddet kan ikke overskride den samlede pris på høreapparaterne eller det maksimale tilskud for to høreapparater. Du skal selv betale prisforskellen, hvis høreapparatet er dyrere end tilskuddet.

Ventetid: Odense Universitetshospital: 121 ugers ventetid på et nyt høreapparat.Sydvestjysk Sygehus: 78 ugers ventetid.Sygehus Lillebælt: 93 ugers ventetid.Ventetiden for at blive undersøgt og få udleveret et høreapparat på landets hospitaler er urimelig lang. For de ansatte betyder det et dagligt p..

Mangel på medarbejdere på offentlige høreklinikker betyder, at der flere steder er ventetid på mere end et år for at få et nyt høreapparat.

Han henviste til en ventetid for at komme i behandling på høreklinikken på Odense Universitets Hospital på 121 uger. Eller to år og fire måneder. Det er en spareplan fra 2015, der har fået ventelisterne til at eksplodere på OUH.

Foreningen presser på over for politikere og gennem foreningsblad informerer de medlemmerne om nye høreapparater og nyheder på området. Formanden for lokalafdelingen står selv og venter på at få nyt høreapparat. Han tvivler dog på, om han får en tid i august som lovet.

Nogle patienter må vente over to år på at få et høreapparat. 78-årige Eli Novak slap med ni måneder. Ni måneders ventetid. Sådan lød beskeden fra Bispebjerg Hospitals audiologiske afdeling, da Eli Novak i september måned i år tabte sit ene høreapparat og derfor havde brug for et nyt

Vi laver en grundig høreprøve på dig og vælger sammen med dig et høreapparat, som passer til din hørelse og dine ørers forhold. De første 3 måneder efter udlevering af høreapparatet, skal al henvendelse omkring dette ske til Høreklinikken. Efter denne periode vil du i stedet skulle rette henvendelse til hørepædagogen i dit

Denne kategori byder på høreapparater, som har en avanceret teknik. Forskellen fra et basis eller komfort høreapparat er en meget præcis og avanceret justerings-mulighed for din hørespecialist, som justerer din høreapparater. Du får som bruger et nøjagtigt genspejlet lydbillede af din omverden og dermed en ren og klar lyd.

Et års ventetid på et høreapparat. Sådan er situationen for patienter, som søger behandling på Nordsjællands Hospital. Situationen er ikke anderledes på øre-, næse- og halsafdelinger på landets andre sygehuse. Men flere penge fra både regionen og via Finansloven skal nu

Anmeldelse af tabt høreapparat eller tilbehør udleveret af Høreklinikken, På Vejle Sygehus skal du følge den RØDE stribe i gulvet fra hovedindgangen. På Middelfart Sygehus skal du følge den LILLA stribe i gulvet fra receptionen. Siden er sidst opdateret 05-12-2019.

Alle ansøgninger om høreapparat samt tilbehør dertil varetages af Region Sjælland. Skal du have høreapparat? Er det første gang, du skal søge om høreapparat, skal du rette henvendelse til en praktiserende øre – næse – halslæge. Ørelægen sender herefter en henvisning til “Fællesvisitation for høreapparater” på Slagelse Sygehus.

25.000 står i kø: Kortere ventetid på gratis høreapparat Der er godt nyt til de cirka 25.000 danskere, som står på venteliste til et høreapparat. Politik; Sundhed og sygdom; Analyse: Kommuner bruger færre penge på hver ældre Der bliver brugt færre penge på hver enkelt ældre,

Det rigtige høreapparat giver dig ikke kun mulighed for endelig at høre godt igen, men øger også din livskvalitet helt enormt. Mange er dog nervøse for prisen på høreapparater. Heldigvis går den teknologiske udvikling inden for høreapparater ikke nødvendigvis hånd i hånd med høje udgifter. Læs her, hvad et høreapparat koster.

Høreapparater Har du brug for et høreapparat, kan du enten få det via det offentlige, eller du kan købe det via det private – evt. med offentligt tilskud. Der vil typisk være 1-2 ugers ventetid på udlevering af private høreapparater med offentligt tilskud. Koster høreapparatet mere end tilskuddet, skal du selv betale merprisen. Prisen

– Seks og ti måneder er for lang ventetid for å få høreapparat, medgir Lutnæs. – Det kan være at det skyldes mangel på bemanning ved sykehusene, men i så fall har vi ikke fått beskjed. Hvert enkelt sykehus bestemmer selv hvordan de prioriterer ressursene de har innenfor visse rammer.

Du skal dog forvente en vis ventetid på første undersøgelse. I 2019 er ventetiden mellem 2 og 69 uger på første undersøgelse. På www.venteinfo.dk kan man finde nærmere oplysninger om ventetiderne på offentlige sygehuse for høreundersøgelse og udlevering af høreapparat. Puljeklinikker

Som patient på Privathospitalet Mølholm skal du medbringe din vanlige medicin, specielle hjælpemidler som du bruger i hverdagen (høreapparat, stok, blodsukkerapparat m.v.), toiletartikler, morgenkåbe, tøj og sko, hjemmesko, eventuelt læsestof eller musik som kan være rart at lytte til under indlæggelsen eller under operationen.

Tilskuddet betales via regionen og der ydes et tilskud på 4.054 kr. til køb af et høreapparat til første øre og yderligere 2.360 kr. til køb af høreapparat til det andet øre. Altså i alt på 6.414 kr. Dette tilskud må man få hvert 4. år.

Patienter der skal have fornyet deres høreapparat kan henvises af hørekonsulent, ørelæge, praktiserende læge og audiologisk afdelings personale. Ventetid. Alle patienter får en bekræftelse på modtagelsen af henvisning og får tilsendt et brev med oplysning om evt. ventetid eller tid og dato for undersøgelsen. Se mere om ventetider her:

Der er tit lang ventetid på de offentlige høreklinikker – også når der er behov for kontrol og justering. I en privat høreklinik, som Hørerøret, køber man høreapparaterne og kan få tilskud til dette fra Regionerne. Her er du selv med til at vælge hvilket høreapparat du har behov for.

Mange af de berørte mener, at de forkæler deres hørelse med et høreapparat, og at hørelsen på den måde bliver afhængig af teknisk hjælp. Men det er forkert. Høresansen kan ikke regenerere sig selv. Hvis der først er opstået en høreskade, er denne næsten umulig at afhjælpe. Her er et høreapparat ofte den eneste mulighed for hjælp.

Phonak Audéo Marvel fokuserer på det, du forventer fra et førsteklasses høreapparat – en klar og fyldig lydoplevelse. Kombineret med moderne teknologi udgør den et multifunktionelt høreapparat, der giver dig kærlighed ved første lyd. Det er ligegyldigt, om du bruger iOS-, Android-

Ved at købe Deres høreapparat af Deres speciallæge med offentligt tilskud, har De muligheden for at få De bedste apparater på markedet, som det ikke er muligt at modtage behandling med i det offentlige, dvs. hverken i den såkaldte “puljeordning” eller ved behandling på sygehusenes audiologiske klinikker.

Høreklinikken på Regionshospitalet Viborg er en del af Øre-, Næse- og Halsafdelingen i Holstebro. Læs mere på hjemmesiden Øre-, Næse- og Halsafdelingen i Holstebro.

Med det rigtige høreapparat kan du igen nyde hverdagens mange lyde og få nemmere ved at følge en samtale blandt mange mennesker. Du får først en gratis og uforpligtende høretest, hvorefter vi rådgiver dig til den løsning, som passer bedst til dig og din livsstil.

Længere ventetid på høreapparat end i resten af landet. Borgerne i Region Sjælland venter længere tid på at få et høreapparat end i resten af landet. Det skal en aftale med virksomheden Auditiva være med til at ændre på. Med aftalen vil godt 600 flere borgere fra januar modtage behandling på klinikker i Greve, Holbæk, Ringsted og

Selvom man får sit høreapparat eller andre tekniske hjæpemidler i en privat klinik, så har man ifølge Inger Marie Behrndtz ret til at få hjælp til brugen på Høreinstituttet, som drives af Nordjyllands Amt. Før man får et høreapparat, skal man vejen forbi en speciallæge i øre,- næse, halssygdomme: – Ørelægen skal kontrollere, at

– Vi har sagt til regionen, at hvis der er mulighed for det, så vil vi gerne op på at hjælpe 1000 borgere om året. Vi har ikke fået svar fra regionen endnu. Vores ventetid er i dag på 50 uger. Det gælder både de, der har et høreapparat og måske skal have et nyt, og for de, der skal have et høreapparat.

 · PDF-fil

– De var mere tilfredse med høreklinikkens ventetid på at få udleveret høreapparat og ventetiden på at få justeret høreapparat. – Der var flere, der angav at være meget tilfredse med høreklinikkens serviceni-veau. Overraskende fund: – 82% af de private høreapparatbrugere

OBS! Ventetid på ca. 4 uger. Vi gør opmærksom på, at vi pt. har ekstraordinært mange bevillinger til sagsbehandling, hvorfor der skal forventes en sagsbehandlingstid på ca. 8 uger. Vi arbejder løbende på at få sagsbehandlingstiden nedbragt. Godkendte, private høreklinikker du kan vælge imellem

Det sker som opfølgning på finanslovsaftalen for 2017. De første 3 mio. kr. af i alt 27 mio. kr. udmøntes nu. > Læs mere på Sundheds- og ældreministeriets hjemmesiden Høretab.dk. Find information om brug af høreapparat, kommunikation med nedsat hørelse og meget andet på:

Det er gratis at få udleveret høreapparat på en offentlig høreklinik uanset prisen på høreapparatet. Der kan være stor forskel på kvaliteten af de tilbudte høreapparater og udvalget af modeller på de offentlige klinikker kan være begrænset. Herudover kan der være en del ventetid på de offentlige klinikker.

Et års ventetid på et høreapparat. Sådan er situationen for patienter, som søger behandling på Nordsjællands Hospital. Situationen er ikke anderledes på øre-, næse- og halsafdelinger på landets andre sygehuse. Men flere penge fra både regionen og via Finansloven skal nu

Kortere ventetid på høreapparater i Region Syddanmark. Af. Redaktionen – at man som borger i Region Syddanmark får mulighed for at få udleveret et høreapparat inden for tre måneder, siger Poul Erik Svendsen, formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark.

På landsplan bliver der samtidig igangsat en række initiativer, som gør vejen gennem sundhedssystemet lettere for patienterne. Læs også Banebrydende: Nordjysk forskning hjælper folk der bruger høreapparat . Regionen vurderer, at den nye aftale vil reducere ventelisten med cirka 500 borgere årligt. Korte ventelister i Hobro og Thisted

Her i regionen står godt 7500 på venteliste til at få høreapparat. Ventetiden hos Hospitalsenheden Vest ligger for Regionshospitalet Holstebro på 48 uger, hvilket er den korteste ventetid i regionen. På regionshospitalet i Viborg er ventetiden på 55 uger, mens der i Aarhus er ventetider på