udsædsmængde vårbyg – Vårsæd

 · PDF-fil

Såtabel for korn Vårsæd: Retningsgivende plantetal pr. m2 Vårbyg 300 Maltbyg 250 Havre 300 Vårhvede 400 I godt såbed forventes 90-95 % markspiring, i knap så godt såbed 80 %.

For den valgte art skal de faktorer, der har indflydelse på beregning af udsædsmængden, angives (TKV, spiringsprocent mf). Husk at du altid skal tage hensyn både til dine såforhold og justere markspiringsprocenten efter de faktiske forhold i marken.

Vårbyg, effekt af såtid og udsædsmængde på udbyttet Kilde: Oversigt over landsforsøg 2016, s. 107 2016 var et atypisk år, hvor vårbyggen blev ramt af tørke og buskede sig dårligt.

 · PDF-fil

Agriconsult IVS , Munkholmvej 49, 9760 Vrå 98824787, 40955120, [email protected] Såtider og udsædsmængde og sorter 2016 Vintersæd: Anbefalede antal planter pr. m².

Udsædsmængde og såtid Vårbyg sås, så snart jorden er tjenlig i foråret. Der tilstæbes en jævn og ensartet sådybde på 3-4 cm. Det skal sikres, at alle kerner kommer ned i jorden og bliver dækket. Der stiles normalt efter at etablere 250-300 planter pr. m 2. Den laveste udsædsmængde benyttes ved dyrkning af maltbyg.

 · PDF-fil

Vårbyg skal derfor sås førstegang jorden er klar !! ”hellere så ved 90 % såbed i marts, end at vente på et Samme udsædsmængde ved alle Såtider –400 pl/m2 Forsøgene er gødet efter normen til vårhvede Protein er lidt lavere ved efterårssåningen –anvend evt.

Ved at bruge vores udsædsberegner, kan du få overblik over, hvor meget Hyvido hybrid vinterbyg eller vårbyg udsæd du skal så på dine marker.Udsædsberegneren indberegner lokale klimadata på postnummerniveau ud fra sidste 10 års klimadata og via simple indtastninger i beregneren (på såbed, sort, såtidspunkt etc) beregnes en anbefalet

Fra 16. september kan forekomsten af bladlus i vinterbyg og -hvede i tidligt såede marker i milde områder følges. Bladlusene kan overføre havrerødsotvirus.

Med vores udsædsberegner kan du nemt beregner, hvor meget udsæd du har brug for til dine marker. Kan anvedes til både Hyvido hybrid vinterbyg og vores vårbygsorter som bla. Laureate.

27-03-2015 · Og med korrekt sådybde og udsædsmængde kan der opnås merudbytter på et halvt ton pr. hektar. Det er vigtigt at planlægge såningen af forskellige afgrøder i foråret, Forsøg fra 2013-14 viser, at udbyttet i vårbyg kan øges med to hkg pr. hektar ved at

Tirsdag d. 7. jan. FLEX-afregning af EL El-kunder under 100.000 kW forbrug, vil meget snart kunne afregne EL-forbrug pr time, i hele landet.

Vårsæd: DLG tilbyder flere stærke vårsædssorter indenfor såvel vårbyg, vårhvede, havre og markært. Læs mere om DLG’s vårsædssortiment og vårsædssorternes egenskaber i vores produktblade: Vårsæd 2020 produktblad og Vårsæd 2020 Økologisk produktblad.

DLG’s nyhedsbrev ‘Fokus på Marken’ giver dig opdateret viden om planteavlen gennem hele vækstsæsonen. Se alle tidligere udgaver for 2019 her på siden.

 · PDF-fil

sammen med vårbyg og kun ca. 2 pct ved at have vårbyg og lupin sammen. Det er således ært, der udbyttemæssigt har været den bedste blandingspartner til vårbyg i forsøget. Figur 2. Udbytte i hkg kerne pr. ha for henholdsvis vårbyg, vårhvede og vårtriticale samt disse i

Vårbyg – foreløbige resultater. 22.11.19. Oversigten 2019. Vinterhvede – foreløbig afsnit. 22.11.19. Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. SEGES Agro Food Park 15 8200 Aarhus N Tlf. Fax. Email. 87 40 50 00 87­ 40 50 10 [email protected] Firmaoplysninger Om LandbrugsInfo

 · PDF-fil

vårbyg og vårbyg/ært” Miljøstyrelsen har i en bestilling dateret d. 21. december 2017 bedt DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug – vurderer de miljømæssige konsekvenser af at ud-lægge græsudlæg i vintersæd og andre vårkornsafgrøder end vårbyg og vårbyg/ært, t dyrkes til modenhed.

 · PDF-fil

Udsædsmængde såtid i vårbyg Landsforsøg 2016-2017. Resultat: Såtid er vigtigere end udsædsmængde. Såtabel ud fra mange års forsøg. Før 10. april. 300 planter pr. m2. Sådybde 3 cm. Efter 10. april; 400 planter pr. m. 2. Sådybde 3 cm. Maltbyg: Mindre plantetal end i

Vårbyg kan dyrkes på alle jordtyper, dog kan det være nødvendigt at vande på let jord. Vårbyg sås, når jorden er tjenlig om foråret, og høstes i august. Vinterbyg dyrkes især til foder. Dyrkningen lykkes bedst på lidt tungere jord. På let sandjord kræver dyrkningen ofte vanding.

 · PDF-fil

Udsædsmængde Når udsædsmængden blev haevet fra 450 kerner/m2 til 520 kerner/m2 i vårhvede, kvitterede afgrøden med et merudbytte på likg/na. varDyggen uavlste aenmoa ln- tet merudbytte ved øget udsædsmængde. Forskellen mellem vårhvede og vårbyg kan sandsynligvis forklares ved, at vårbyg

Vårbyg Mere Mere. Hybridrug Mere Mere. Det nye katalog med vintersæd og vinterraps er ude nu Hent. Nyheder til korn. KWS Hybridrug med PollenPlus® 03.05.2019. Bedste værn mod meldrøjer. Mere fortsæt med at læse. Ny mand i KWS 08.03.2019. Jakob Willas Jensen ansat som ny

Udsædsmængde 350 planter/m2. I led 9-12 sås vårbyg, med en udsædsmængde på 250 planter/m2 ved såning før den 20. marts og 300 planter/m2 ved senere såning. I led 13-16 sås raps 15. august med en udsædsmængde på 25-30 planter/m2. Pga. de høje kvælstofniveauer i nogle af leddene er det vigtigt med en lav udsædsmængde.

Vårbyg: 15-10-2018 15:10:10: 010301818 – Såtid og udsædsmængde i vårbyg: F07: Vårbyg: 17-11-2018 21:11:07: 010301818 – Såtid og udsædsmængde i vårbyg – HØJT UDBYTTENIVEAU: F08: Vårbyg: 17-11-2018 21:11:39: 010301616-1717-1818- Såtid og udsædsmængde i vårbyg: F09: Vårbyg: 24-10-2018 18:10:48: 011051919-011551919 – Vårbygsorter

 · PDF-fil

Vårbyg og havre udså den ønskede udsædsmængde. Tusind-kornsvægten kan for nogle sorter komme helt op på 600 g. De fleste såmaskiner har proble-mer med at udså tilstrækkelig mængde når TKV kommer op over 500 g i hestebønner og der skal udsås til mindst 50 planter/m2, som

VÅRBYG – malt. RGT PLANET – beregning af udsædsmængde. FODER TIL SVIN Vi producerer vores egne svinefoderblandinger og er der ændringer eller tilføjelser, er der ikke langt fra sælger til fabrik. Læs mere her. FODER TIL KVÆG Himmerlands Grovvarer har et bredt og godt sortiment af kvægfoder.

010301616-1717-1818- Såtid og udsædsmængde i vårbyg: F09: Vårbyg: 24-10-2018 18:10:48: 010301818 – Såtid og udsædsmængde i vårbyg: F07: Vårbyg: 17-11-2018 21:11:07: 010301818 – Såtid og udsædsmængde i vårbyg – HØJT UDBYTTENIVEAU: F08: Vårbyg: 17-11-2018 21:11:39: 010311818 – Etablering af vårhvede i efteråret: H03:

Sådybde ca. 3-4 cm og der anvendes en udsædsmængde, der sikrer et plantetal på ca. 300 – 350 planter pr. m2. Gødskning Maltbyg tilføres en kvælstofmængde, afstemt efter forfrugt og jordtype, samt muligheder for vanding. Stankelben og smælderlarver kan ikke bekæmpes i vårbyg.

 · PDF-fil

Sås tidligt før vårbyg. Såbed skal være harvet op i sådybde, sås med såskær, og hvor det er muligt lægge tilstrækkeligt tryk på hvert såorgan. Hvor såmaskinen kører med luft, skal blæseren være på fuld omdrejninger/maksimal luft for at sikre en ordentlig opblanding og fordeling af frøene i fordeleren.

FORMÅL: At belyse sammenhængen mellem såtid og udsædsmængde i vårbyg i et meget bredt såvindue. BAGGRUND: Vårbyg er en følsom afgrøde, hvad såbedets kvalitet angår. Etablering i et vådt såbed fører ofte til struktur-skader i jorden og dårlig etablering.

Hør om internationale erfaringer med dyrkning af vårbyg og raps og bliv opdateret på nye danske resultater. Dato: 3/12-19 på Vestermølle i Skanderborg. Menu. Temadag Pris og tilmelding; Tilmelding Deltagerliste Udsædsmængde, type af sort og såtidspunkt.

Vårbyg kan efterfølge alle afgrøder, men byg efter kløvergræs udnytter ikke den gode forfrugtsværdi tilstrækkeligt, det skyldes at byggens kvælstofbehov ligger først i vækstssæsonen. Sås vårbyg efter kløvergræs, bør der altid etableres en efterafgrøde i vårbyggen. Vårbyg er en dårlig forfrugt for hvede.

 · PDF-fil

Udsædsmængde Bejdse Planteantal Retningsgivende planteantal/m2 & TVK Type Planteantal TKV Maltbyg 250-275 45-55 Vårbyg til foder 275-300 45-55 Havre 273-325 35-45 Vårhvede 400-425 40-50 Ærter 50-70 250-300 Hestebønner 50-60 550-700 Redigo Pro Bejdse Afgrøde Skadegører Vinterhvede og VårhvedeStinkbrand og spireskadende svampe

Der er meget rust i rug og disse marker skal færdigbehandles, vinterhvede er klar til den afsluttende aksbeskyttelse være særlig opmærksom på rust og septoria. Vårbyg er der angreb af både rust, skoldplet og bladplet, så er er det også tid til en behandling.

 · PDF-fil

Udsædsmængde Man bør tilstræbe at etablere 75-125 planter pr. m2, selv om 30-60 veludviklede og velfordelte Den sikreste, bedste og billigste måde at lægge alm. rajgræs ud på er med vårbyg som dæksæd. Dæksæden bør udsås med ca. 110 kg pr. ha og den bør gødes moderat, så lejesæd

 · PDF-fil

vintersæd, om foråret i ærter eller i vårbyg sået på dobbelt rækkeafstand med frøet placeret mellem rækkerne. SÅNING Der sås Efterårsbehandlingen af marker liggende til frøhøst 2. og 3. år 5-8 kg udsæd pr. ha. Den mindste udsædsmængde anvendes under ideelle spiringsbetingelser og ved tidlig

 · PDF-fil

radrense vinterraps, kan man ved såning på 50 cm rækkeafstand gå ned i udsædsmængde, da lavt plantetal giver kraftige planter. Haastrup (2010) refererer forsøg, som støtter dette, da man i et år (1986) med udvintringsskader i vinterraps høstede ’fornuftige’

 · PDF-fil

veste udsædsmængde under særligt gunstige spi-ringsbetingelser og perfekt såteknik. Tusindkornsvægten er ca. 0,7 gram. Sådybden bør ikke overstige 1 cm, og der sås med en rækkeafstand på 12, 24 eller 36 cm. Det er vigtigt med et veltillavet og

Udsædsmængde. Spar Bonde – Udsædsmængde. 2020 Vårsæd Spar Bonde. 2020 Vårhvede – Sortsresultater – Spar Bonde. 2020 Vårbyg – Sortsresultater – Spar Bonde. 2020 Hestebønner – Sortsresultater – Spar Bonde. 2020 Havre – Sortsresultater – Spar Bonde. 2020 Vårsæd SLF. 2020 Havre – Sortsresultater – SLF.

Vårbyg, malt Vårbyg, foder Havre Vårhvede Hestebønner Markært TKV INTERVAL 40- 55 40- 55 40- 50 45- 60 400- 600 250 -350 ANBEFALET PLANTETAL, PL/M2 * 250-300 275-325 275-325 375-425 40-50 50-70 * ) Ved undersåning af græsfrØ og kløvergræs bør udsædsmængden reduceres med 10-15%. Det samme er tilfældet ved meget gammel strøm i jorden.

8 HYBA PORTFOLIO –TRAITS OUTLINING (DATA SOURCE) Classification: CONFIDENTIAL 3 YEARS WP DE trial data (in Klammer die Jahresmittel-Werte) 214285 214287 214288 OO OO OREROO A N O OO ON TROOPER CELOONA

 · PDF-fil

svarer til 20-25 % af normal udsædsmængde for vårbyg. Der forhandles en række frøblandinger fx sommermix til hønsefugle, vintermix til fugle og pattedyr, helårsmix til hjortevildt. Frø kan blandes manuelt på ladegulv. Naturstribe i markkant klar til såning i april. På økologiske bedrifter må der ikke anvendes bejdset frø til udsæd.

 · PDF-fil

planter pr. m2, hvilket svarer til 20-25% af normal udsædsmængde for vårbyg. Der forhandles en række frøblandinger fx sommermix til hønsefugle, vintermix til fugle og pattedyr, helårsmix til hjortevildt. Frø kan blandes manuelt på ladegulv.

 · PDF-fil

efter vårbyg. Af hensyn til risiko for angreb af kålbrok og knoldbæger-svamp, bør man holde en afstand på 5-6 år mellem dyrk-ning af raps på samme areal. Knoldbægersvamp kan vedli-geholdes i ærter og spinat, hvorfor der bør holdes mindst 4 år imellem disse og

Vi har lavet et laboratorie førsøg med vårbyg og NPK 21-3-10 i blandingsforholdet 1:1. 10 kg 21-3-10 og 10 kg vårbyg blandet op i en 20 kg plastspand med et stykke stof som låg, placeret i et uisoleret maskinhus. Forsøget er lavet med Quench vårbyg med en spireprocent på 97.

 · PDF-fil

Udlæg i vårbyg 80-85 pct. af alm. rajgræs udlægges i vårbyg. Det er vigtigt at tage hensyn til udlægget ved dyrkning af dæksæden. Følgende kan anbefales: Udsædsmængde i vårbyg på 250 – 300 pl./m², og ned til 200 pl./m², hvis byggen erfaringsvis bliver for tæt Vælg bygsort med lille tendens til

Opskriften er fra 1908, men derfor kan den jo være god nok. Sådan tænker projektleder Jesper Fog-Petersen, da han i foråret skal beslutte sig for, hvilke blandinger af korn og bælgsæd, han skal teste i forsøg i EU-projektet ‘DiversiFy’.

 · PDF-fil

– Nedknækning af strå og aks i vårbyg og havre ved overmodenhed, bedømmes på 2 lokaliteter 3 gange ugentlig af personalet fra Tystofte. Bedømmelserne starter umiddelbart før første sorter modner og fortsætter ca. 3 uger, afhængig af sortsdifferentieringen. Hver bedømmelse forsynes med dato og vækststadie (BBCH). Andet:

Udfyld felterne for at beregne din udsædsmængde. Vælg afgrøde:

Vinterbyg er en bedre forfrugt før vinterraps end fx vårbyg og hvede. Det skyldes ikke kun den tidligere såning af vinterraps, men også det faktum, at jorden har hvile i længere tid. Denne hviletid medfører bedre omsætning af planterester, så rapsen ikke skal kæmpe med halmen om næringen.

 · PDF-fil

vårbyg. Vårhvede kan dyrkes på alle jordtyper, dog kræves vanding på de lettere jorde. Da vårhvede er en åben afgrøde er konkurrencen fra ukrudt stor, og derfor kræves et større plantetal end i andre arter. Protein indhold er højt og vårhvede har derfor også en stor værdi til

 · PDF-fil

vårbyg. Vårhvede kan dyrkes på alle jordtyper, dog kræves vanding på de lettere jorde. Da vårhvede er en åben afgrøde er konkurrencen fra ukrudt stor, og derfor kræves et større plantetal end i andre arter. Protein indhold er højt og vårhvede har derfor også en stor værdi til

 · PDF-fil

lige så sikker som udlæg i vårbyg. Udsædsmængde Man bør tilstræbe at etablere 125-150 planter pr. m2. Udsædsmængden tilpasses efter tusindkornsvægten og såbedet. Under gode spiringsbetingelser kan der regnes med en markspiringsprocent på 50.

 · PDF-fil

Udsædsmængde Bejdse Planteantal Retningsgivende planteantal/m2 & TVK Type Planteantal TKV Maltbyg 250-275 45-55 Vårbyg til foder 275-300 45-55 Havre 273-325 35-45 Vårhvede 400-425 40-50 Ærter 50-70 250-300 Hestebønner 50-60 550-700 Seedron Afgrøde Skadegører Vinterhvede og VårhvedeStinkbrand, spireskadende svampe og nøgen hvede-

 · PDF-fil

SVAMPE I KORN – VÆLG EFFEKTIVE LØSNINGER cropscience.bayer.dk Flere års forsøg har vist, at Proline og Prosaro giver merudbytter helt i top

 · PDF-fil

Den følsomme vårbyg: • God jordstruktur, Rt hverken for højt eller for lavt Sædskifte • Varsomhed med kløvergræsforfrugt • (Frø)græsforfrugt – tidlig nedmuldning • Spildkorn ved vintersædsforfrugt Gødning • N-niveau 90-100 kg N pr ha incl forfrugtsvirkning. Gylleanalyse! • Tilføres før såning •

Større udsædsmængde kan også øge afgrødens konkurrenceevne, ligesom der for visse arter (vinterhvede og vårbyg) kan findes oversigt over sortsforskelle i sortslisterne. Opsummering. Undgå nyetableringer ved at bekæmpe små kolonier/pletter straks.

 · PDF-fil

Omvendt er vårbyg mindre konkurrencestærk og vil i mange tilfælde og især på lavere gødningsniveau have fordel af dyrk-ning på rækker med radrensning. Læg ukrudtet til tørre Radrensningen kan ske på forskellige stadier af ukrudtets vækst. For at sikre en god bekæmpelse af ukrudtet skal

Tidspunkt for bekæmpelse af ukrudt i vårbyg F13: 2006 091920606: Tidspunkt for bekæmpelse af ukrudt i vårbyg F14: 2006 092310606: Ukrudt i majs U13: 2006 092310606: Ukrudt i Såtid, udsædsmængde og kemisk ukrudtsbek.indsats i vinterhvede B74: 2002 091520202: Forårsbekæmpelse af burresnerre i vinterhvede B70:

Normalt tilstræbes 40 – 60 fremspirede planter pr. ha, hvilket modsvarer en udsædsmængde på 2,5 – 4,0 kg/ha. Især ved den tidlige såning i et godt såbed anvendes den lille udsædsmængde, medens den høje udsædsmængde anvendes ved sen såning, ved dårligt såbed og ved manglende gødskning.

 · PDF-fil

Beregning af udsædsmængde: Planteantal pr. m2 * TKV % markspiring (max. 90) = Udsædsmængde pr. ha Retningsgivende planteantal pr. m2 Vårbyg malt 250-275 Vårbyg foder 275-300 Havre 275-325 Vårhvede 400-425 Ærter 50-70 Hestebønner 50-60

I vårbyg ønskes 300-350 planter pr m2, og i havre 300-400 planter pr m2. Udsædsmængden i vinterrug har vi også set problemer med. Det skyldes måske, at vi her både har almindelige og hybridsorter, hvor vi i hybriderne bruger meget lavere udsædsmængde.

Problemer med at logge på? Klik her. © 2018 Microsoft Ny Bruger Privatlivspolitik Glemt kodeord?

3 VÅRBYG EVERGREEN Markedets sundeste sort Mlo- og nematoderesistent Økologernes foretrukne vårbyg Egnet på alle jordtyper PROPINO Høj sortering Velkendt maltbyg Afsætningssikker Kan leveres til økologi ODYSSEY Maltbyg med stabilt udbytte Mlo- og nematoderesistent Gode stråegenskaber Lav modtagelighed af bladplet og skoldplet SANETTE

 · PDF-fil

udbytterne så høje at de godt kan konkurrere med vårbyg. Kan dyrkes på alle jordtyper, dog kræves vanding på lettere jordtyper. Da vårhvede er en åben afgrøde er konkurrencen fra ukrudt stor, og derfor kræves et større plantetal end andre arter. Protein indhold er højt og vårhvede har derfor også en stor værdi til fodring. Kerneudb.

VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel

 · PDF-fil

vælges art, sort og udsædsmængde. end vårbyg ved et højt ukrudtstryk. Når der vælges afgrøde og plantetal, bør der tages hensyn til den enkelte marks . ukrudtstryk. Generelt bør økologiske marker have et højt plantetal, fordi buskningen bl.a. afhænger af den tilgængelige

 · PDF-fil

hvilket svarer til 20-25 % af normal udsædsmængde for vårbyg. Der forhandles en række frøblandinger, for eksempel sommermix til hønsefugle, vintermix til fugle og pattedyr og helårsmix til hjortevildt. Boghvede, honningurt, oliehør. Foto: Jørn Pagh Bertelsen Hvordan kan man se, at det virker?

 · PDF-fil

Beregning af udsædsmængde: Plantetal pr. m2 * TKV % markspiring (max 90) = udsædsmængde pr. ha Retningsgivende planteavl pr. m2 Vårbyg malt 250-275 Vårhvede 400-425 Vårbyg foder 275-300 Ærter 50-70 Havre 275-325 Hestebønner 50-60

 · PDF-fil

Vårbyg 2014 50 ü ü ü ÷ Samme udsædsmængde er brugt per ha (næsten) JB4, Foulum . PETER SØRENSEN 30. NOVEMBER 2017 SENIORFORSKER INSTITUT FOR AGROØKOLOGI AARHUS UNIVERSITET Overskrift én linje Light eller AU Passata Bold Tørstof i

Forsøget anlægges som markforsøg ved AU-Flakkebjerg med sorten Calibra udlagt i vårbyg. Vårbyg etableres på 12 cm rækkeafstand med en udsædsmængde på 120 kg/ha. Der tildeles 90 kg N/ha til vårbyg. Udlæg, Calibra, etableres på 12 cm rækkeafstand med en udsædsmængde på 9 kg/ha.

Bekæmpelse af ukrudt i vårbyg (uden ALS-hæmmere) 2018 030371818: Tidspunkt for såning af efterafgrøder i majs 2018 050251818: Radrensning og båndsprøjtning af alm. rajgræs Såtid, udsædsmængde og kemisk ukrudtsbek.indsats i vinterhvede B74: 2002 091930202: Nedsatte doser mod ukrudt i vårbyg C30: 2002 091940202: Ukrudt i

Blandt kornarterne har vi til kvæg den bedste foderværdi i vårbyg, vinterbyg og vinterhvede. Vinterrug og havre giver en meget lavt-fordøjelig helsæd, og bruges derfor stort set ikke til helsæd. Vinterbyg giver som regel en lavere fordøjelig ensilage end vårbyg og vinterhvede. Vinterbyg bruges derfor kun til helsæd i begrænset omfang.

Fotos: Hestebønne og vårhvede samdyrket i den samme række. For begge arter er der udsået 50 procent af normal udsædsmængde. Foto Erik Steen Jensen. Vårbyg og ært udsået skiftevis i hver anden række. Foto Henrik Hauggaard-Nielsen, RUC Der kan

Ønsket plantetal ved såning 1. april TKV Udsædsmængde kg pr. ha* % ændring for hver dag sådatoen udskydes efter 1. april** Sådybde cm Vårbyg 275 52 160 1-2 3-4 Havre Vårhvede 300 40 135 400 40 180 1-2 3 1-2 3 Raps 80 4 4 1-2 2 Ærter 60 270 180 1-2 5-6 Hestebønner 40 530 235 1-2 7-8 *Ved udregning af udsædsmængden, er der regnet med

Økologisk Vårbyg; AgrowGrass 455. AgrowGrass 455 MidiMaize ØKO er velegnet i foderrationer hvor majs udgør hovedparten af grovfoderet, her er det vigtigt at græsset bidrager med en god strukturværdi. AgrowGrass 455. Udsædsmængde Forår med dæksæd: 25 kg./ha.

AgrowGrass 655. Den store kløverprocent er med til at hæve proteinniveauet, men med den forholdsvis store procentdel af rødkløver skal der planlægges 4-5 slæt.

 · PDF-fil

udbytteniveau. Det var også påkrævet, da vi igen i år ser udbytter i vårbyg fra 8 til 9 ton pr. ha. Vårbyg er trods alt meget billigere og nemmere at dyrke end vinterbyg. Vi har brug for vinterbyg, når vi ønsker spredning af høsten, tidlig høst af korn til foder og tidlig bjergning af tør halm.

 · PDF-fil

For høj udsædsmængde Vækststimulering i vårbyg tidlig vækstregulering. Vårbyg. Stadie. Udbytte og merudbytte hkg kerne pr. ha. Udbytte og merudbytte hkg kerne pr. ha. 2 forsøg uden lejesæd. 1 forsøg med lejesæd. 1 ubehandlet. 82,1. 79,4.

 · PDF-fil

Vårbyg Hestebønner Frøgræs Forsøg på Bornholm 36 stk 2 stk 19 stk 17 stk Typer af forsøg Sorter Svampebekæmpelse Ukrudtsbekæmpelse Skadedyr Vækstregulering Gødningsstrategi Udsædsmængde og sådybde Reduceret dyrkning Økologisk Høsttidspunkt Efterafgrøder . Forsøg med gødnings tildeling Kg N Udbvtte 53, 1 Hkg 73,2 1-Ikg 101,5

– Planerne for sammensætningen af afgrøderne i år bliver engrapgræs, vinterbyg, raps, fremavlshvede, foderhvede og vårbyg. Derudover har vi en hvedemark med udlæg og forsøger at få en vårbyg med udlæg. Her i marts begynder jeg forhåbentlig at så vårbyg og vårbyg med udlæg, når jorden er tør igen.

Direkte rådgivning har bidraget til at reducere bedrifternes behandlingsindeks ned under de nuværende måltal, præcis som det har været formålet med virkemidlerne. Der vurderes at være potentiale for yderligere reduktion af pesticidforbruget uden driftsøkonomiske konsekvenser for landmanden, men det kræver nedbrydning af nogle barrierer.

men også i vårbyg. Selvom rapsudsæd er bejdset med Cruiser, ser jeg allerede nu gnav og huller efter angreb af rapsjordlopper på de helt små planter og derfor anbefaler jeg at beskytte planterne med et udsædsmængde) Vinterhvede 225-325 pl/m2 Alm. vinterbyg

 · PDF-fil

Side 1 af 4 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 14 Der er for alvor ved at være vækst nu og det ser ud, som om vi får en ny omgang sprøjtevejr fra weekenden og frem.

Tilpas planteværnsstrategi, udsædsmængde og sort til tidlig såning. Udsædsmængde og sort. Jo tidligere der såes, jo mindre udsædsmængde skal der bruges. Figur 1 viser anbefalet udsædsmængde i forhold til såtidspunktet i vinterhvede, på kolde lokaliteter kan det hæves og nedsættes i det sydlige med varmere lokaliteter.

Det er fordi at vårbyg kan blive stor inden den angribes af skadedyr og sygdomme. Ved ar så tidligt vokser planten sig større end ukrudtet, som først spire frem lidt sener. Når vi skal til at så skal det være med 3-4 cm dybde. Hvis det er til foder vi dyrker vårbyg, skal der etableres ca. 300 planter pr. m2. Inden såning skal der gødes.

 · PDF-fil

lavere udsædsmængde udjævning af arbejdsopgaver reduceret N-udvaskning får ikke sået for sent ekstra efterafgrøder (07.09 ) Imod: mere ukrudt, især græsser Vårbyg, svampe 400-600 (1.800 malt) 75 Vårbyg, skadedyr i sydlige og østlige områder 400-600 (2.200 malt) 80

3 Planlæg i god tid, så du kan få fat i de rigtige sorter 3 Vælg dyrkningssikre marker med minimale problemer med ukrudt 3 Undgå for høj udsædsmængde: Maks. 350 planter pr. m2 i vårbyg. Ved høst: Kernerne må ikke beskadiges, men kornet skal tærskes så rent som muligt. Foragre, skel og andre ukurante områder skæres fra

Hans Bay Smith driver en planteavls ejendom på 257 ha. I sædskiftet har han vinterhvede, vinterbyg, vinterraps, vårbyg og frøgræs. Jordtypen på ejendommen variere omkring JB 5-7. Hans har i foregående sæsoner høstet nogle høje udbytter i hvedeparcellerne, i 2017 var udbytte mellem 9,7-10,3 ton pr. ha.

Persille hører til skærmplantefamilien. Kruspersille er 2-årig og udlægges helst i renbestand, men kan også udlægges i dæksæd med vårbyg eller ærter. Persille vokser bedst på veldrænet tidlig sandmuld eller god lermuld med reaktionstal på mindst 6,5.

 · PDF-fil

procent fastsættes. Selv med såsæd med høj spireevne og vitalitet har ”Farmtest med etablering af vårsæd” vist helt ned til 60-70% af den ønskede plantebestand som føl

Fokus_marken_3_29_2_2016. Udsædsmængder Udsædsmængden skal tilpasses arten, tusindkornsvægten og sådatoen. Plantetal Udsædsmængde, Procent ændring for hver Sådybde TKV 1. april kg pr. ha dag sådato udskydes* i cm Vårbyg 275 52 160 1-2 3-4 Havre 300 40 135 1-2 3 Vårhvede 400 40 180 1-2 3 Raps 80 4 4 1-2 2 Ærter 60 270 180 1-2 5-6

Comments . Transcription . Dyrkningsvejledning, IPM i sædskifter på svinebrug

Nu er varmen for alvor over os. Faktisk så meget at man næsten er helt disabled, bare det at taste på PC’en tastatur får sveden frem. Græsset gro ikke mere, under træerne et det helt afsvedet, og dyrene må spise “tørt” foder, godt vi har masser af vand i trugene.

 · PDF-fil

og vårbyg. Der gennemføres 2 målinger pr. parcel i den fungicid-behandlet afdeling. – Skyggemåling (LAI), på i alt 3 lokaliteter+ i stadie 60-pr. parcel i fungicid-behandlet afdeling. Hver måling består af én måling over afgrøden og én måling i bunden af afgrøden. pr. parcel. – Nedknækning af strå og aks i vinter – og vårbyg ved

 · PDF-fil

Udsædsmængde og ukrudtsbekæmpelse i hestebønner 12 forsøg 2013-2015 0 20 40 60 20/27 40/48 60/66 t Spiredygtige frø/planter pr. m2 Biomasse Dækning ved høst Tokimbladet ukrudt. Bornholms Landbrug Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg 9 forsøg 2016-2017 2016 2017. Bornholms Landbrug.

 · PDF-fil

vårbyg kan øges gennem gødskning og øget udsædsmængde. Disse resultater kan være med til at øge afgrødens konkurrenceevne i forhold til frø- og rodukrudt. Herudover har projektet undersøgt, om en ændring i artssammensætningen i kløvergræs- blandingen kan være med til at imødekomme

 · PDF-fil

• God til afgræsning i efteråret udlagt i foråret i vårbyg til helsæd eller evt. i renbestand (ikke i korn til modenhed eller miljøgræs) • Høj produktion af kraftigt, saftigt, sukkerholdigt græs Sammensætning* Plænegræstyper Strandsvingelbld. 100% Specifi kationer • Udsædsmængde, dæksæd: 15-25 kg pr. ha

 · PDF-fil

vårbyg sået med dobbelt så stor rækkestand som nor-malt. Det giver noget mere luft mellem kornet, hvilket betyder, at der er mere ukrudt og skadedyr i de arealer, noget som agerhønsene nyder godt af. Det er et tiltag, der ikke kræver særligt meget ekstra arbejde. – Det smarte er, at

Til forsiden : Emner/nøgleord er samtlige ord fra stikordsregistrene i Oversigt over Landsforsøgene 1919-2008. Der er link til (store) pdf-filer med de komplette oversigter for årene 2000-2008.