tiltag – Ikea klar med største tiltag siden børnemøblerne

Søgning på “tiltag” i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk.

Eksempelsætninger “tiltag” på engelsk. Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Den Danske Ordbog. tiltag substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk)-et, -, -ene [-ˌtæˀj] fra svensk tilltag eller norsk tiltak, jævnfør tage sig til • foranstaltning som iværksættes med henblik på at løse et problem eller forbedre en situation initiativ tiltage verbum (opslaget er forkortet

Søgning på “tiltage” i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk.

synonym tiltag, krydsord hjælp tiltag, dansk ordbog tiltag, fremmedord tiltag, forklaring tiltag, hvordan staves tiltag,tiltag betyder, andet ord for tiltag, tiltag krydsord ordbog, hvad betyder tiltag, tiltag betydning, Staves det tiltag

opfordrer medlemsstaterne til at udveksle informationer og god praksis om fængselsforhold, især forholdene for kvinder, og vedrørende effektiviteten af tiltag på områderne faglig uddannelse og reintegration i samfundet; finder derfor, at det er vigtigt at fremme og finansiere myndighedernes og de direkte involverede aktørers deltagelse i

Oversættelse for ’tiltag’ i den gratis dansk-tysk ordbog og mange andre tyske oversættelser.

synonym initiativ, krydsord hjælp initiativ, dansk ordbog initiativ, fremmedord initiativ, forklaring initiativ, hvordan staves initiativ,initiativ betyder, andet ord for initiativ, initiativ krydsord ordbog, hvad betyder initiativ, initiativ betydning, Staves det initiativ

Pia Olsen Dyhr: Her er nogle konkrete tiltag, som regeringen burde sætte i gang i stedet for at forgylde folk med store aktieposter Omkring halvanden af de to milliarder, regeringen jonglerer med i sit udspil, går til aktionærerne. Men fremtiden ligger i grøn omstilling –

Trafiksikkerhedsmæssige tiltag Når vi i Team Trafiksikkerhed vurderer, at der i et kryds eller på en vejstrækning er et trafiksikkerhedsmæssigt behov for ændringer, er der en række tiltag som vi har mulighed for etablere.

Det kan være et tiltag, et projekt eller et arrangement i en kommune der er nytænkende og kan bruges af andre kommuner. Nedenfor kan du læse indstillingerne til Årets Tiltag 2018 og finde inspiration til egen praksis. Der var indstillet i alt 7 tiltag – primært fra kommuner. Tre tiltaget blev kåret som Årets Tiltag

Tiltag adskiller sig fra lovgiving ved ikke at være juridisk bindende men istedet at være retningslinjer i forvaltningen for de enkelte arter. De grunder ikke i en forpligtiende lovgiving, men i et ønske om en struktueret indsats mod nuværende og fremtidige problemstillinger.

Miljø tiltag Tiltag på tværs af organisationen . Carbon Footprint

I begge tilfælde er der tale om noget, som kan se ud som »grønne« tiltag, men som ved et nærmere eftersyn baseret på viden er sortere end sort. Det er slemt nok i sig selv, at man ender med at skade klimaet endnu mere. Men værre er det måske, at det ødelægger almindelige borgeres tillid til, at klimapolitikken gavner.

København er den kommune, der oftest skærer i lediges sociale ydelser som straf for ikke at møde op på jobcenteret eller ikke svare på henvendelser. To nye tiltag sigter dog på at mindske brugen af sanktioner mod ledige i kommunen.

Analyse: Nye tiltag imod tobak er de vigtigste skridt for folkesundheden i et årti. Landets førende sundhedseksperter tøver ikke med at kalde de nye tiltag mod rygning historiske. Men kampen mod nikotinafhængigheden stopper næppe her.

Forfatter: Lars Igum Rasmussen

Context sentences for “tiltag” in English. These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here. Danish Borgmestrene fra Hadep blev anholdt, og vi kritiserede med rette dette tiltag. more_vert.

Nye tiltag. Har du en god ide, så kontakt os. Vi vil gerne hjælpe til med at muliggøre den. Den Jyske Gørtler. Søndergade 25, 8883 Gjern Tlf. 86875909. Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website.

 · PDF-fil

lige tiltag, som et fradragsaraeal (angiv størrel-sen på selve tiltaget), hvorefter markens N-kvote reduceres automatisk. Find inspiration til dine vildt- og bivenlige tiltag På www.markliv.dk kan du finde inspiration til, hvor-dan du bedst placerer dine tiltag, og hvilke mange muligheder der findes.

Sociale tiltag Tiltag på tværs af organisationen . Mennesker . Milj

Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det. Ok

Tiltag på ældreområdet 2015-2019. Ældrepolitikken er et kerneområde for Dansk Folkeparti. Vi arbejder løbende for at forbedre forholdene for ældre mennesker i Danmark. I perioden 2015-2019 fik Dansk Folkeparti løftet ældreområdet gennem en lang række tiltag.

En sund arbejdsdag er et tiltag, der sætter fokus på alle medarbejdere og usunde vaner generelt, dvs. tiltag, der rammer sundhed generelt og ikke kun rygere. Eksempelvis ingen kage til møder, ingen sodavandsautomater, sundere frokostordning, etc. Potentiale: Tiltag med bredt fokus på sundhed inkluderer rygere uden at stigmatisere.

19-08-2019 · Det er det største nye tiltag, som vi har etableret, siden vi introducerede børnemøblerne, fortæller Peter van Der Poel, manager i Ikea Range & Supply, i pressemeddelelsen. I august præsenterede Ikea deres samarbejde med Sonos, der blandt andet indebar en lampe, der også er

Fødevareminister Mogens Jensen er klar med en række tiltag, som skal sikre en mere smidig kontrol med minivådområder. Der indføres blandt andet en gradueret sanktionering, så landmænd ikke mister hele tilskuddet ved fejl, der ikke har betydning for effekten.

 · PDF-fil

Tiltag Tiltag er en beskrivelse af, hvad man vil ”sætte i gang” for at nå sine mål. Altså en konkretisering af, hvad man vil gøre for at nå sine mål. Og en beskrivelse af, hvad det kræver af personalet for at den unge/barnet, når sine mål. Evaluering Evaluering kan dække over

23-09-2015 · Sandby Ældrecenter arbejder med livshistorier og glæden ved de små ting i hverdagen for demente. Her er fem af de tiltag, som Sandby Ældrecenter benytter sig af i deres arbejde med borgere med demens. Det er ting og oplevelser som indgår i den daglige pleje – ud fra de økonomiske rammer, som der er i Lolland kommune.

Målrettede tiltag og regulering skal sikre, at tilstanden i vandmiljøet forbedres. Det skal opnås ved, at der udledes færre næringsstoffer til vandmiljøet. Frem til 2021 er det besluttet, at kvælstofudledningen skal reduceres 6.900 ton i forhold til den målte kvælstofudledning fra 2010 til 2014. Det skal opnås ved nye tiltag

Der er forskellige tiltag, som kan iværksættes, hvis der er problemer med naborøg. Nogle tiltag kan man selv sætte i gang – andre kræver hjælp fra boligforeningen. Der er dog ingen garanti for, at de virker. Vi har kendskab til både gode og dårlige erfaringer med de forskellige tiltag.

Samtaler med forældrene er et af de tiltag, der skal forhindre unge i at blive en del af bandemiljøet. SSP-medarbejdere skal sendes på hjemmebesøg hos børn og unge under 18 år, som ifølge politiet kan risikere at blive rekrutteret til en bande. Det er et ud af 10 tiltag, som skal forstærke

Begrebet socialpædagogiske metoder dækker over en bred vifte af tiltag, der har vundet indpas indenfor pleje og omsorg af mennesker med demens. Socialpædagogiske metoder anvendes bl.a. for at forebygge og undgå magtanvendelse og brug af fysiske hindringer i plejen.

 · PDF-fil

TILTAG Nyt uafhængigt tilsyn med tekniske efterforskningsmidler og beviser Side 1. Emne Problem Løsning Usikkerhederne om teledata skal tydeligt varedeklareres i retten Efterforskere, anklagere, forsvarere og dommere, der til dagligt arbejder med teledata i konkrete straffesager,

Der er mange pædagogiske metoder og tiltag, som de voksne omkring barnet kan bruge i skolen for at hjælpe barnet til en nemmere skoledag. I ADHD-foreningen har vi samlet 25 råd og redskaber i en guide til lærere og pædagoger. Læs den her.

Dit barn skal være velforberedt. I visse engelsksprogede lande taler man om begrebet ‘pre-teaching’. Det handler kort om, at en lærer inden præsentation af et aktuelt fagligt emne i undervisningen, har fokus på, om eleven har et ordforråd og en viden om verdenen, som gør eleven i stand til at kunne deltage i undervisningen (AVUK

Irma med nyt tiltag: Tag indkøbskurven med hjem. Coop tester forsøg, der skal reducere antallet af plastikposer. Også i hjemmet kan vi danskere gøre en forskel, når det gælder plastik. Er du i tvivl om, hvordan dit plastikaffald skal sorteres? Så se med her.

Forfatter: Jakob Hansen

Ud fra denne score kan man i fængslerne individualisere forskellige tiltag, der forhåbentlig kan mindske antallet af indsatte, som falder tilbage i kriminalitet, og desuden målrette ressourcerne i Kriminalforsorgen og bruge dem i mindre grad på indsatte, som ikke har særlig høj risiko for at falde tilbage i

Tiltag Noget som iværksættes for at løse et problem. Eksempel: En række nye tiltag vil forbedre trafikken i myldretiden. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle

Flere tiltag skal afhjælpe trafikkaos ved Dybbølsbro 25.10.2019 Da den ombyggede Dybbølsbro åbnede i efterårsferien med en ny dobbeltrettet cykelsti, blev den mødt med begejstring fra de mange cyklister, som nu har fået bedre plads på bro-en.

17-04-2015 · Tiltag i forhold til demens og udviklingshæmning. Kombinationen af demens og udviklingshæmning hos ældre stiller særlige krav til plejepersonale og omgivelser. Demenssygdomme forekommer tre til fire gange hyppigere hos mennesker med udviklingshæmning end hos normalbefolkningen.

Op mod hver fjerde unge dreng i hovedstadsområdet har prøvet at inhalere lattergas, viser ny undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen. Unges misbrug af lattergas er blevet et så stort problem, at der nu er behov for at stramme reglerne på området. Det mener regeringen, og derfor har erhvervsminister

 · PDF-fil

Tiltag 10: Generel beskrivelse Radonsug Et radonsug kan effektivt nedbringe radon i husets indeluft, og kan være en god løsning, hvis radonniveauet overstiger 200 Bq/m3. Overordnet set virker et radonsug ved at skabe et lavt tryk under gulvkonstruktionen. Derved bliver trykforskellen mellem gulvkonstruktionens

Julivej: – Tiltag skal give mening. I oktober skrev Fredericia Dagblad om 18-årige Peter Lomholt, der oplevede 6. Julivejs-krydset som utrygt. Morten Svanborg fra Fredericia Kommune (tv.) fortalte da, at der ville blive iværksat en trafiktælling for at få en fornemmelse af,

Vag sluterklæring fra COP25 udskyder uafklarede spørgsmål til næste klimamøde om knap et år.

 · PDF-fil

Aftale om nye tiltag mod spilafhængighed og justering af spil- aftale 29. juni 2018

Boligsociale tiltag Boligsocialnet. Boligsocialnet er et fagligt netværk, som bygger på et samarbejde mellem KL og BL. Boligsocial indsats. Det er vigtigt for os, at tage bedst muligt hånd om vore beboere. Vi tror på fællesskabet og går langt for at skabe tryghed, trivsel og godt naboskab.

 · PDF-fil

giver feedback på de konkrete tiltag, som pædagogerne selv har besluttet sig for at arbejde med i praksis. Efterfølgende kan medarbejderne i de enkelte teams drøfte relevante emner for netop deres team, samt hvordan de som team kan styrke det overordnede indsatsområde i

 · PDF-fil

grupper, hvor tiltag kan sættes i gang samt et kort oplæg til, hvordan disse tiltag kan udformes og im-plementeres. Den sidste artikel ’Målrettet forebyggelse kan ikke stå alene’ beskriver en række andre mere strukturelle tiltag, som kan supplere den målrettede forebyggelse. God læselyst! Marie Petri projektmedarbejder Anders Jacobi

De rummer både lokale og tværgående tiltag, såvel som driftsaktiviteter og udviklings- og pilotprojekter. Nogle tiltag er i gang, mens andre endnu afventer påbegyndelse. Her i listen kan du læse om de projekter og tiltag, der understøtter recoveryorientering og brugerdeltagelse i

 · PDF-fil

Tiltag over for udsendte soldater og veteraner Udvælgelse Forsvaret har siden 2010 arbejdet med styrkelse af udvælgelse af soldater til missioner. Arbejdet har været todelt ved en styrket udvælgelse af ansøgere til Hærens Reaktions-styrkeuddannelse (HRU)

 · PDF-fil

Tiltag over for udsendte soldater og veteraner Udvælgelse Forsvaret har siden 2010 arbejdet med styrkelse af udvælgelse af soldater til missioner. Arbejdet har været todelt ved en styrket udvælgelse af ansøgere til Hærens Reaktions-styrkeuddannelse (HRU)

5-10 dages leveringstid i hele landet. Profilmetal Webshop leverer ståltag, tagrender, undertag og lægter. Åben hele døgnet. Ståltag fra fabrik, køb online!

Dansk firma afprøver rigmands-tiltag Heidi Pedersen . Se alle de mange farverige kjoler fra den røde løber til Oscar-showet 2019. Vis mere. Vil du leje din næste kjole, jakke eller bluse frem for at købe den? Den mulighed tilbyder det danske designfirma Ganni nu til tøjglade forbrugere.

 · PDF-fil

PRÆVENTIVE EFFEKTER AF STRAF OG ANDRE TILTAG OVER FOR LOVOVERTRÆDERE – EN FORSKNINGSOVERSIGT Tanja Tambour Jørgensen, Britta Kyvsgaard, Anne-Julie Boesen Pedersen og Maria Libak Pedersen

Dagens Længde

Andre tiltag er mere komplicerede og tidkrævende at implementere. På nogen af vores fabrikker er der installeret finmaskede filtre i afløb og dræn samt rutiner for tømning og rengøring af disse filtre. EPS kugler og fragmenter som bliver skilt ud fra afløbsvand og regnvand, kildesorteres separat for at kunne måle effekten af disse tiltag.

Lovens bestemmelser om næringsstofreducerende tiltag, jf. kapitel 4, omfatter virksomheder med planteavl eller husdyravl eller kombinationer heraf, som disponerer over et areal med afgrøder på 10 ha eller derover, der er omfattet af en kvælstofnorm fastsat i medfør af § 13, stk. 3, eller en fosfornorm fastsat i medfør af § 5, stk. 6.

Man kan arbejde med stressløsnende tiltag på to niveauer. For det første kan man arbejde med relationerne i gruppen og via lege og aktiviteter udvikle børnenes relationer til hinanden og til de voksne. For det andet kan de fysiske rammer indrettes, så de forebygger stress. Det

Overtrådt – Skæbnemøde for nye tiltag. Hvor længe kan dansk håndbold holde til det postyr, som de to nye tiltag, challenge og den elektroniske time out-knap har skabt? Måske ikke meget længere.

3R-tiltag til inspiration . Her kan du finde eksempler på tilt ag, som forskellige dyrevelfærdsorganer har igangsat i forbindelse med implementering af de 3R´er og udvikling af bedste praksis. Har du selv et spændende tiltag, som du vil dele med andre,

Nu kræver det sværere tiltag for at nå regeringens 2030 mål, konkluderer Frank Elefsen i sin velkomst. Anders Bavnhøj Hansen fra Energinet fortsætter i samme spor og forklarer, at 70 % CO 2 reduktion er et meget ambitiøst mål. Vi skal reducere energisektorens udledning helt ned til 10-12 mio. tons CO 2 og det kræver betydelige tiltag.

Traditionen tro arrangerer Skibby Idrætsklub, SIK, Skibby Byfest i starten af august, og i år er der lagt op til flere nye tiltag, som byfestudvalget håber på, bliver en succes, som kan gentages næste år. Foruden Byfestløbet og søndagsbanko, vil der også igen i år være vandkamp med brandvæsnet, kæmpe loppemarked og livemusik, men i

Mange tiltag er lavet. 15 af de 26 projekter er gennemførte eller vil blive det inden udgangen af 2019. Det gælder blandt andet de to store projekter og en række lysprojekter på cykelstier og stiovergange. Tilbage er en række projekter, hvoraf de fleste ventes gennemført i 2020.

Bæredygtige tiltag. Print Del. The Tall Ships Races er en maritim fest, men også en bæredygtig fest. Vi sætter fokus på bæredygtige initiativer og håber du vil hjælpe os med at holde havnen pæn og ren. Transport til The Tall Ships Races. Du kan nemt komme til The Tall Ships Races på cykel.

Det tiltag vil nedbringe CO2-udledningerne med 10 procent frem mod 2030. En anden løsning er begrænsning af kortlivede klima-forurenere som sod og methan, da det hurtigt vil nedbringe temperaturerne, fordi de ikke bliver hængende i atmosfæren så længe som CO2.

Løkke & co. tager et »først skridt i valgkampen« med 63 tiltag: »Det er Løkkes mærkesag, men nu forpligter han LA og K« Regeringen lancerer i dag en rapport over 63 tiltag inden for bl.a. arbejdskraftens bevægelighed i EU, oprydning i misbrug af ydelser til udenlandske statsborgere, stop for tiggeri og såkaldt »utryghedsskabende

 · PDF-fil

3 1. Indledning I denne rapport præsenteres evalueringen af ”Udviklingsprojekt til sikring af faldforebyggende tiltag hos ældre”. Akutklinikkerne på Gentofte og Herlev hospitaler har i perioden december 2011 frem til november

Nyt tiltag: Gratis parkering hos DOKK1 En kampagne giver nye bilister på vejene fri parkering hos DOKK1 året ud, mens almindelige bilister kan parkere gratis 14. september Artiklen fortsætter under annoncen. Som ny bilist kan noget af det sværeste være at parkere –

Her kan du læse om vores kunders oplevelser, klimavenlige tiltag og energibesparende råd. Modstrøm Danmark A/S er et selvstændigt elselskab, som sælger strøm til både privat-

Tests og nye tiltag. En måde at skabe forandring og finde ud af, hvad der virker, er at afprøve det nye – enten midlertidigt eller som noget blivende. Midlertidige projekter i sommeren 2019. I sommeren 2019 har vi kunnet opleve en bred palette af tiltag. Nyt liv til Shellgrunden.

”Med aftalen gennemfører vi nogle tiltag, der skal være med til at sikre, at både nuværende andelshavere og kommende andelshavere kan føle sig trygge ved at bo i en andelsbolig. Vi stiller blandt andet nogle højere krav til stiftelsen og finansieringen.

Tekniske tiltag Inspiration til hvordan du som organisation med forskellige tekniske tiltag kan styrke informationssikkerheden. Mange af de tiltag vi gør i forhold til at sikre en passende informationssikkerhed, er af teknisk natur. ISO 27002 beskriver en række af disse tiltag, som man kan lade sig inspirere af.

Nye tiltag for salmonellasanering i kvægbesætninger for 2020. Den planlagte særslagtning af alle slagtedyr fra besætninger i salmonellaniveau 2 pr. 1. januar 2020 falder bort. I stedet sættes besætningerne under offentligt tilsyn, og der planlægges andre stramninger.

tiltag translation in Danish-German dictionary da opfordrer medlemsstaterne til at udveksle informationer og god praksis om fængselsforhold, især forholdene for kvinder, og vedrørende effektiviteten af tiltag på områderne faglig uddannelse og reintegration i samfundet; finder derfor, at det er vigtigt at fremme og finansiere

Nye tiltag på “gammelt sted” Martin Lemvig og Allan Poulsen er de to herrer bag Mejeriet i Mårslet. Det der tidligere hed Det Gamle Mejeri Artiklen fortsætter under annoncen. Af. Camilla Olesen Midt i den skønne natur ved Vilhelmsborg har restauratør Martin Lemvig slået sig ned sammen med køkkenchef og partner Allan Poulsen.

Lange ventetider, forkert medicin, uoverskuelige sagsgange. Konsekvenserne af den manglende sammenhæng mellem hospitaler, kommuner og almen praksis er mange – og man kan først for alvor komme dem til livs, hvis man indfører tiltag, som kan binde sundhedsvæsenets indsatser sammen ud fra patientens behov.

 · PDF-fil

effekter af tiltag til reduktion af land-brugets udledninger af drivhusgasser jØrgen e. olesen, uffe jØrgensen, john e. hermansen, sØren o. petersen, jØrgen eriksen, karen sØegaard, finn p. vinther, lars elsgaard, peter lund, jan v. nØrgaard og henrik b. mØller dca rapport nr. 027 · august 2013 aarhus

Tiltag. Mange af de andre MEP’er opfordrede også til tiltag mod Tyrkiet. Michael Gahler (EPP, Tyskland) mindede om, at Parlamentet allerede i marts opfordrede til at suspendere medlemskabsforhandlinger med Tyrkiet, men tilføjede at yderligere tiltag er nødvendige:

Coop klar med nyt tiltag i københavnsk onlinekrig. Kampen om de københavnske onlinekunder går ind i en ny fase. Med nyt tiltag behøver kunderne i etageejendomme

Grønne tiltag og convenience. Flere af vores værksteder har valgt at investere yderligere i grønne tiltag og convenience for forbrugerne. Dette under navnet AutoMester E+.

Parlamentet stemte d. 26. april for nye tiltag, der skal forbedre vejsikkerheden og mindske antallet af uheld i trafikken. De nye regler gør mere sikkerhedsudstyr obligatorisk i nye biler.

Rapporten kortlægger danske og internationale studier udgivet mellem 2000 og 2015, der viser effekter af forskellige inddragende tiltag.

I slutningen af 60´erne gik man i gang med at planlægge og gennemføre opførslen af Herning Svømmehal med tilhørende friluftsbassin på arealer ved den nordlige ende af Brændgårdvej.

Svar. Med Det Tillidsskabende Tiltag tilkendegiver SKODA over for sine kunder, at eventuelle reklamationer, der er en følge af det tekniske tiltag på biler med EA189-dieselmotor og som vedrører nærmere afgrænset dele af motoren og udstødningsrensningssystemet, vil blive behandlet.

KOMMENTAR. Sundhed handler ikke blot om individuelle og frie valg. Sundhed er et samfundsanliggende, og derfor er der brug for strukturelle, sundhedsfremmende tiltag. Blandt andet i skolen, skriver projektleder i Folkesundhed København Helle Stuart.

Global GAP Miljøvenlige tiltag Højteknologi for miljø Arbejdsmiljø COLLET har igennem alle årene efterstræbt at producere juletræerne mest skånsomt for miljøet. Vi ser os selv som forvaltere og bevarer af en sårbar natur, og derfor ligger det os på sinde, at aflevere naturen i bedre stand end vi overtog den i.

 · PDF-fil

skifte i, hvilke tiltag der er relevante. Nogle tiltag vil være relevante for udvalgte medarbejdere, mens andre vil være relevante for alle eller bredere grupper af medarbejdere. Uanset hvilke tiltag der vælges, er det vigtigt at sikre en klar kom-munikation til medarbejderne og en konstruktiv dialog om den forestående flyt-ning.

Ny havn – nye tiltag: Plads til både fisk og cruise-turister i Thy Vinteren bruges til at gøre nye baglandsarealer klar på havnen i Hanstholm Selv om udvidelsen af

Nye ideer og tiltag – It-afdelingen varsler nye tider. De traditionelle kurser er ikke længere så søgte, så de 15 undervisere i afdelingen har ladet sig inspirere fra nær og fjern, og forsøgt at finde ud af hvad vores medlemmer kunne være interesseret i.

Ugens skrald: Her er de cirkulære tiltag i EU-Kommissionens grønne udspil. Hver fredag samler WasteTech op på den seneste uges væsentligste nyheder fra affaldets og den cirkulære økonomis verden. Simon Freiesleben, @freiesleben09. https://pro.ing.dk/4768. 13. dec 2019 06:00.

Der er fremsat et forslag til ændring af folkeoplysningsloven, som har til formål at gennemføre den brede politiske aftale, der blev præsenteret i Kirkeministeriet i forsommeren. Aftalen indeholder en række tiltag mod “religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love

Her kan du finde vejledninger om økonomiske rammer, stoplov, VandData, tilbagebetaling af vejbidrag, revisorerklæringer og instrukser, mv.

Tiltag til at gøre opmærksom på en brands opståen Det fremgår af bygningsreglementet 2018, kap. 5, § 92, at bygninger skal udformes, så personer kan blive opmærksom på en brands opståen, og så der hurtigt kan påbegyndes en sikker evakuering. Dette skal ske under

Nyt tiltag i den nordjyske psykiatri nomineret til særlig pris. 11. februar 2019 Psykiatrien i Region Nordjylland har igangsat et nyt initiativ, der har vist sig at være så god en ide, at initiativet nu er nomineret til ’Årets borgerinddragende initiativ’. Opkald til

Sov godt: Nye tiltag i transportbranchen giver nattero 02-05-2019. Støj. Varelevering i ydertimerne er en fordel for transportbranchen og butikkerne, men forstyrrer ofte nattesøvnen. Nye redskaber skal skabe mere ro i gaderne.

Bæredygtighedsmanualen forventes også at kunne vejlede og inspirere til bæredygtige tiltag i det støttede byggeri og hos private og andre offentlige bygherrer.Bæredygtighedsmanualen er udviklet med inspiration fra DGNB og tilpasset Aalborg Kommunes egne krav til byggeriet. Bæredygtighedsmanual: Nybyggeri . Bæredygtighedsmanual: Tilbygning

– Fangeflugten i Slagelse var helt uacceptabel og et voldsomt overgreb mod de ansatte på sygehuset. Derfor er jeg glad for, at der nu er enighed om en række tiltag for, hvordan vi på den korte bane kan skabe en bedre sikkerhed for medarbejderne og de andre patienter på de retspsykiatriske afdelinger.

 · PDF-fil

tiltag mellem forvaltningerne. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem de publicerede budgetnotater, aftaleteksten og regnearket, er det i udgangspunktet det vedtagne regneark, som gælder. Dette notat omhandler Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af de tiltag og hensigtserklæringer i aftalen om Budget 2019, som vedrører

Evaluering af effekten af tiltag rettet mod bedre sortering på genbrugspladser (2016) Offentliggjort 20-12-2016 Formål. Når der iværksættes forskellige tiltag til at forbedre sorteringen på genbrugspladser, så har det ofte været svært at vise, hvor stor effekten af disse tiltag reelt har været.

Nationale tiltag mod klimaændringer. I forbindelse med opdateringer af bygningsreglementet, tages der højde for klimaændringer. Dette drejer sig om stormskader, nedbør og oversvømmelser. Nye krav til konstruktioner og boligers placeringer og vejledninger til udbedringer ved renoveringer.