køre og hviletid – Køre

 · PDF-fil

Hvis du trækker en daglig hviletid fra en periode på 24 timer, får du den daglige arbejdsperiode, hvor du må køre, udføre andet arbejde, holde pauser/hvil med mere. Pauser, dagligt og ugentligt hvil Kompensation for ugentlig hviletid Eventuel kompensation Køretid Pauser Perioder af

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport 1) I medfør af § 86 a, § 118, stk. 8-10, og § 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 8. november 2006, som ændret ved lov nr. 208 af 5. marts 2007, fastsættes:

En regulær hviletid (mindst 11 timer) kan afbrydes 2 gange ved kørsel af og på færge (max. 1 time sammenlagt). Fravigelser fra de gældende regler ved fx forsinkelser, skal noteres på et udskrift fra tachografen. De danske myndigheder kræver desuden, at data fra førerkort bliver udlæst: Minimum hver 21. kalenderdag.

Køre- og hviletid. X Vi bruger cookies. Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold. Hvis du klikker videre, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her. Om

Dog kan den regulære daglige hviletid højst tre gange mellem to ugentlige hviletider nedsættes til en reduceret daglig hviletid på mindst ni sammenhængende timer. Daglig hviletid (regulært og reduceret hvil), der tages borte fra hjemstedet, kan holdes i køretøjet, hvis dette er udstyret med en soveplads og

Køre- og hviletid. Faktaark – ITD køre- og hviletid DPT – dec 2019 pdf – 14 maj 2019: Faktaark – TachoWeb trådløs – november 2017 pdf – 08 november 2017: Faktaark Tachoweb november 2019 pdf – 20 november 2019: Læs online. Køre- og hviletidsfolder – dansk pdf – 02 januar 2020:

Der skelnes mellem daglig hvil og uge hvil. Både daglig og ugentlig hvil dækker over begreberne regulær og reduceret hvil. De generelle regler for daglig hvil er: Indenfor 24 timer skal du hvile i sammenhængende 11 timer (regulær daglig hvil). Dog kan den regulære daglige hviletid 3 gange om ugen reduceres til 9 timer (reduceret daglig hvil).

Køre- og hviletid. Vognmandsbranchen har et klart ansvar for at bekæmpe fejl i køre- og hviletiden. Medlemmerne kan få hjælp af ITD – både med rådgivning og it-systemer. Køre- og hviletidsreglerne er både til gavn for chaufførens arbejdsmiljø, trafiksikkerheden og den fair og ens konkurrence. Derfor

Køre- hviletid. Køre- hviletiderne er indført for at undgå trætte chauffører, der er til fare for færdselssikkerheden. Hensynet til fair konkurrenceforhold spiller også en rolle. Køre- hviletid: Smidigere regler og væk med bagatelbøder. Reglerne om, hvor længe man må køre, og hvor længe man skal holde pause og hvil, kommer fra EU.

Vintertjeneste og køre- & hviletid. Vintertjeneste, hvor der køres med saltspreder og sneplov er som udgangspunkt ”undtaget kørsel” i forhold til køre- & hviletidsreglerne. Er der derimod tale om kørsel med ophobet sne er du underlagt reglerne om køre- & hviletid.

01-06-2017 · Nye regler for køre- og hviletid. De eksisterende køre- og hviletidsregler har ikke øget trafiksikkerheden eller forbedret arbejdsvilkårene, og derfor ændres reglerne. Særligt kan branchen glæde sig til lavere straffe og begrænset frakendelse af kørekortet ved lovovertrædelser.

Beskæftigelse: Advokat (H), , Partner

Justitsministeriets bekendtgørelse om køre- og hviletid; Rådets forordning om køre- og hviletid – bilag 1 i køre- og hviletidsbekendtgørelsen; Rådets forordning om brug af kontrolapparater – Forordning nr. 165 fra 2014 – ”Tachografforordningen” Europæisk overenskomst

24-06-2019 · På enkelte overenskomstområder kan der være indgået aftaler, der ændrer på de generelle regler for hviletid. Derfor er det en god ide, udover at kende lovgivningens regler, at tjekke om der i overenskomster er regler, der siger noget om arbejdstiden og hviletiden. Find Arbejdsmiljø i Danmarks regler for hviletid

Desuden er det helt naturligt også svært, at køre længe nok til at køre- og hviletid bliver aktuelt inden for 100 kilometer. EU undtagelser. Disse undtagelsesregler fremspringer af artikel 3 i køre- og hviletidsforordningen. Først og fremmest foreligger der regler omkring hastighed og vægt.

Kørslen med anhænger og minigravko mellem virksomheden og byggepladsen gør, at køretøjet kommer til at veje over 7,5 ton, og derfor er denne kørsel omfattet af køre- og hviletidsreglerne. Denne kørsel skal håndværkeren registrere i kontrolapparatet. Det gælder uanset, hvor langt der er mellem virksomheden og byggepladsen.

Nye EU-ansvarsregler for køre- og hviletid. Udvidet ansvar. Den 11. april træder den nye EU-forordning om køre- og hviletider i kraft, og som noget nyt er blandt andet

 · PDF-fil

Ugentlig hviletid Senest ved afslutningen af 6 på hinanden følgende 24 timers perioder skal der holdes et evt. soveplads under kørsel. regulært eller et reduceret ugentligt hvil. I to på hinanden følgende uger må der afholdes to regulære eller en regulær og en reduceret ugentlig hviletid. Afbrydelse i arbejdet og de daglige hvileperioder

Du som fører tunge kjøretøy må ta nødvendige pauser og ikke kjøre for lenge. Dette reguleres gjennom pålagt døgnhvil og ukehvil i et felles europeisk regelverk og registreres ved hjelp av fartsskrivere i

Køre- og hviletidsreglerne er vigtige for din egen og andres sikkerhed, når du arbejder som chauffør. Læs mere om reglerne for køre- og hviletid her.

Både ledelsen og chaufførerne er opdraget med, at køre- og hviletidsbestemmelserne ubetinget skal overholdes – dette ligger dybt i virksomhedens kultur og er udgangspunkt for enhver tur og enhver rejse, som DitoBus Excursions er involveret i.

Køre- og hviletid udvidet. Køre- og hviletider. I version 4.18 står to nye værdier i detalje vinduet og i ressource oversigten på fanebladet ”køre- og hviletid” til rådighed. De nye værdier er rådighedstid og total arbejdstid (summen af køretid, arbejdstid og disponibel tid).

Skema til ansvars- og rollefordeling, Køre- og hviletid; Bemærk: Midt på siden er der mulighed for at hente aktivitetserklæringen i Word version 2003 og version 2010. I boksen efter Word versionen med de 3 prikker kan du vælge på hvilket sprog du vil have blanketten. Andet.

De eksisterende køre- og hviletidsregler har ikke øget trafiksikkerheden eller forbedret arbejdsvilkårene, og derfor ændres reglerne. Særligt kan branchen glæde sig til lavere straffe og begrænset frakendelse af kørekortet ved lovovertrædelser.

Forfatter: NJORD Law Firm

Køre- hviletid – vejledning om regler Reglerne om køre- hviletid blev ændret i april 2007. Antallet af kontroller på landevejen og i virksomheden øges. Og samtidig er bødestørrelserne blevet væsentligt større. Reglerne om køre- hviletid kan være svære at håndtere.

Vi kombinerer den nyeste faglige og pædagogiske viden om værktøjer til undervisningsbrug i form af bøger, opgaver, brætspil, videoer og interaktive programmer. Forlaget er en del af Transporterhvervets Uddannelser – TUR, som fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og erhvervsuddannelser (EUD) til transportområdet.

Den samlede hviletid skal i dette døgn være mindst 12 timer. 2 førere på køretøjet: Hver fører skal have mindst 9 timers hvil inden for en periode på 30 timer. Hviletid skal tilbringes uden for køretøjet, hvis det ikke er udstyret med en bekvem soveplads, og køretøjet holder stille. Ugentlig hviletid (Hvileperiode)

De nuværende regler for køre- hviletid trådte i kræft i april 2007 siden da, har kontroller på danske landeveje samt hos danske vognmænd været hyppige. Flere kontroller og razziaer har være på grund af et stigene ønske fra politikerne om at nedbringe ulykker, hvor busser har været involveret.

Din ekspert i Køre- & Hviletid: Rådgivning, Undervisning, ADR og Data. Vi har gennem vores årelange arbejde i Rigspolitiets Tungvognssektion dels som patruljebetjente på vejene, dels som ledere og administrative medarbejdere i sektionen konstateret, at der er en udpræget mangel på rådgivning og undervisning inden for stort set alle

Bogen beskriver kort og præcist køre- og hviletidsreglerne, så dine chauffører og kontoransatte får helt styr på de mange regler. “Styr på køre- og hviletiden – En introduktion til reglerne” er produceret i et praktisk format, så den kan medbringes i lastbilen uden at fylde unødigt.

Køre- og hviletidsregler Køre- og hviletidsreglerne regulerer, hvor lang tid en chauffør må køre, hvornår der skal holdes pauser og hvil, og hvordan man skal forholde sig i særlige situationer for eksempel ved driftsforstyrrelser og force majeure.

04-11-2006 · (28) Målet for denne forordning, nemlig indførelse af klare, fælles regler for køretid, pauser og hviletid for førere, der udfører vejtransport, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af behovet for en samordnet aktion på tværs af grænserne bedre gennemføres på fællesskabsplan i

Arbejdsgiveren skal drøfte tilrettelæggelsen af arbejdet og omfanget af nedsættelsen af hvileperioden og omlæggelsen af fridøgnet med tillidsrepræsentanten eller, hvis en sådan ikke findes, med de ansatte, før han træffer beslutning efter reglerne i § 8, stk. 1, nr. 3 og 4, § 8, stk. 2, § 10, stk. 2, § 16 og § 17. § 12.

Styr på køre- og hviletiden med ITD’s gratis servicepakke for medlemmer Virksomheder, der er medlem af ITD, får fri adgang* til branchens skarpeste servicepakke for køre- og hviletid.

Millionbøde: Nyborg-firma havde ikke styr på køre- og hviletid. Munck Forsyningsledninger er et datterselskab til Munck Asfalt, som har hovedkvarter i Nyborg. Arkivfoto: John Fredy . Munck Forsyningsledninger, som er et datterselskab til Munck Asfalt, blev i oktober 2014 taget i en virksomhedskontrol. Sagen er endnu

Kæmpebøde og betinget fængsel for brud på køre- og hviletid. som skal registrere, hvorvidt køre- og hviletidsreglerne bliver overholdt. Chaufførens fusk blev opdaget, da han tilbage i oktober blev standset af politiet i Vejle. Her opdagede ordensmagten, at det var en anden mands førerkort,

Og TimeGuide hjælper dig endvidere med udregning af eventuelle uge kompensationer, giver dig en komplet ugeoversigt og visning af rapporteret andet arbejde. Med tilladelse fra Redaktør Preben Skjoeth fra FDL, kan du her se endnu en tacho-fælde som TimeGuide afhjælper: Klik her.

12-03-2019 · Derfor vil mange ”overtrædelser” være indeholdt i bagatelgrænsen i sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne. Det betyder dog ikke, at man bare skal tage chancen. Køre- og hviletidsreglerne skal tages alvorligt, også selv om der kun er tale om få minutters overskridelse, slutter Frank Davidsen.

køre/hviletid Jeg kører med en lidt ældre tachograf, men dog stadig digital. Jeg har kørt 2 – 3min over de 4.5timer. Er det noget firmaet og jeg vil blive straffet for, eller er der en tolerance??

 · PDF-fil

trolapparatet efter en daglig eller ugentlig hviletid, og den slutter ved begyndelsen af en daglig eller en ugentlig hviletid. 1.5. Generelt om undtagelser fra køre- og hviletidsbestemmelserne Af artikel 3 i køre- og hviletidsforordningen fremgår, at vejtransport med en ræk-ke nærmere anførte køretøjer er undtaget fra forordningens regler.

18-12-2019 · Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om gældende køre- og hviletidsregler for godstransport/ personbefordring, anvende disse i forhold til en planlagt transportopgave, såvel nationalt som internationalt.

21-12-2016 · Tanken er at sænke sanktionerne og ændre reglerne om frakendelse for overtrædelse af reglerne om køre- og hviletid. Væk med dummebøder. Med lovforslaget foreslås en række ændringer af sanktionerne på køre- og hviletidsområdet, der skal gøre bødestørrelserne mere rimelige.

TUR Forlag udvikler undervisningsmaterialer til transportbranchen. Skal du have kørekort til personbil eller til motorcykel, er du i gang med en transportuddannelse inden for lager, gods, bus eller taxi, eller skal du bruge et truckcertifikat, så har TUR Forlag undervisningsmaterialerne til dig i form af e-læring, fjernundervisning, iBøger

Køre- og hviletid og brug af takograf I ATL møder vi efterhånden mange transportvirksomheder, der har godt styr på køre- og hviletidsbestemmelserne, men ofte halter det lidt, når det drejer sig om betjening af takografen og administration af de digitale data.

Køre- og hviletid EU forordning 561/2006/EF – køre- og hviletidsforord- ningen – fastlægger krav til chaufførens højest tilladte køretid, samt afholdelse af pauser og hvil. Køre- og hviletidsforordningen gældende for chauffører, der udfører kørsel med køretøjer, der anvendes i forbindelse med :

Køre- og hviletid: Vi tilbyder alle former for rådgivning indenfor køre- og hviletid, hvor vi har en årelang erfaring. Har du behov for rådgivning omkring den gældende lovgivning på køre- og hviletidsområdet, eller i anvendelse af fartskrivere og tachografer, så hjælper vi gerne.

 · PDF-fil

Introduktion til køre- og hviletid Zoom ind og ud på reglerne At forstå køre- og hviletidsreglerne kræver, at du ved, hvad der gælder for korte, mellemlange og lange tidsperioder. Det er nemlig forskellige regler, der er vigtige, afhængigt af om du zoomer ind eller ud på tidslinjen.

Her kan I finde råd og vejledning til den daglige brug af tachografen. Vi guider jer igennem tachografens symboler og viser de forskellige funktioner via små videoklip. Find instruktions-videoerne her. Tachografens symboler viser de forskellige tidsgrupper, man kan vælge ved registrering af køre- og hviletid.

#12 29. jun 2010 du er kun frataget køre hviletid inden for asfalt hvis du køre veligeholdelse arbejde for staten eller de steder du har et tidsrum du skal overholde. vi sku søge om at køre uden regler til motorveje og lufthavne fx. køre vi asfalt til private eller kommuner så skal vi overholde reglerne, men de siger det er ok at køre

 · PDF-fil

De nuværende regler for køre- og hviletid er fastlagt i EU forordning 561/2006/EF – køre og hviletidsforordningen – og gælder for kørsel med køretøjer, der anvendes i forbindelse med : • godstransport med et køretøj, hvis største tilladte totalvægt inklusive

 · PDF-fil

De nuværende regler for køre- og hviletid er fastlagt i EU forordning 561/2006/EF – køre og hviletidsforordningen – og gælder for kørsel med køretøjer, der anvendes i forbindelse med : • godstransport med et køretøj, hvis største tilladte totalvægt inklusive

Billund: En vognmand og en chauffør fra Billund er torsdag ved Retten i Kolding blevet idømt betingede fængselsstraffe for ikke at overholdt reglerne for køre- og hviletid. Chaufføren, en 44-årig mand, var tiltalt for i 31 tilfælde at have omgået reglerne om køre- og hviletid ved at bruge andres kør..

Køre- og hviletid. Her kan du læse en kort gennemgang af de væsentligste regler, som du skal overholde, når du er fører af et køretøj, som er omfattet af reglerne. Takograf. Her kan du læse om analog og digital takograf (kontrolapparat) og søge om takografkort. Tvangsruter.

Læs mere om Weboffice 5.8 Kronologi og køre-/hviletid – ophobning af data – rettelser; Vehicle 5.3 Forbedringer i køre- og hviletidsmodulet . Køre- og hviletidskalkulationer er komplekse, og det præcise resultat afhænger af tidligere aktiviteter i kørsel, hvile osv.

Ny app til køre-/hviletid. 2. maj 2013 – 11:30. ITD’s køre- og hviletidsservice TachoWeb har udviklet en såkaldt ”app” til både vognmænd og chauffører. Via deres smartphones og app’en kan de se, hvor meget køretid der er tilbage, og hvornår det næste daglige hvil senest skal begynde.

Køre/hviletid Hej hvis man kan se i løbet af sin dag at man for brug for den sidste køretime for at nå hjem, hvordan er det helt så med den sidste time, når jeg f.eks har brugt første køreperiode og

Regeringen har i lovprogrammet for det næste år lagt op til en række ændringer af sanktioner for overtrædelser af reglerne om køre- og hviletid for chauffører og virksomheder. Ministeren bebudede ændringerne allerede for 14 dage siden, da Hans Christian Schmidt holdt oplæg for DI Transport på Transportens dag.

Søger din virksomhed rådgivning på området om køre- & hviletid, så kan Transcon yde den bedste og mest omfattende støtte.

Køre- og hviletidsreglerne er vigtige for din egen og andres sikkerhed, når du arbejder som chauffør. Læs mere om reglerne for køre- og hviletid her.

Loven trådte i kraft den 1. juli 2017, men på grund af it-udfordringer hos Anklagemyndigheden har denne valgt at sætte alle færdselssager om overtrædelser af køre- og hviletid i bero med virkning fra den 19. september 2017 og indtil maj 2018.

Køre- og hviletid. Bestemmelserne om køre- og hviletid er komplekse, og ofte oplever chauffører, at myndighederne er skrappe, når data læses fra tachografen. Vi har en stor ekspertise på området, og vi følger forskellige domstolsafgørelser tæt, så vi altid er helt opdaterede på praksis.

Køre- hviletid. Ugentlig hviletid • Senest efter seks 24 timers perioder fra slutningen af det sidste ugehvil skal du holde en ny ugentlig hviletid. Hvis den ugentlige hviletid starter i en uge, og fortsætter ind i den næ-ste uge, kan du henføre hvilet til en af disse uger – men ikke til dem begge.

Anklagemyndigheden har på grund af en lovændring set sig nødsaget til at stille alle sager om køre- og hviletid i bero, indtil ny it-løsning hos politiet ligger klar til maj. En ny lovændring kan først træde i kraft, når ny it-løsning er på plads. Derfor udsættes sager om hviletid

Ny vejledning om køre- og hviletid. Færdselsstyrelsen har lavet en ny vejledning, der skal sikre at reglerne på køre- og hviletidsområdet overholdes. Færdselsstyrelsen har offentliggjort den første del af den nye vejledning om reglerne på køre- og hviletidsområdet.

17-08-2012 · DTL køre hviletid rasmusholmfilm. Loading Unsubscribe from rasmusholmfilm? Cancel Unsubscribe. Working Subscribe Subscribed Unsubscribe 326. Loading Politiet og militæret kontrollerede lastbiler under større razzia i Korsør. – Duration: 6:07. 112news.dk 46,698 views.

Forfatter: rasmusholmfilm

Alle turistbusser der kører for SneXpressen er Tempo-100 godkendte. Det betyder, at de må køre med 100 km/t på danske og tyske og franske motorveje. Alle busserne er plomberet så de ikke kan køre mere end 100 km/t. En Tempo-100 godkendelse laves af de danske synsmyndigheder og stiller blandt andet øget krav til bremser og dæk.

Anklagemyndigheden og byretten fandt derfor, at færgereglen i køre- og hviletidsforordningens artikel 9, stk. 1, ikke kunne anvendes. Ved beregningen af den tiltaltes køre- og hviletid skulle der således ikke ses bort fra de korte afbrydelser af chaufførens hvil, som forekom, når han kørte på og af færgen.

Og politiet går ofte fem dage tilbage for at se, om reglerne er overholdt. Det er en enkel måde at gøre det på frem for den danske model med fartskrivere til at dokumentere, at køre-hviletids reglerne er overholdt, siger Ove Holm, underdirektør i DTL, til VOTY.dk.

 · PDF-fil

Nye regler for køre- og hviletid træder i kraft 1. juli 2017. Den 30. maj 2017 vedtog Folketinget et nyt lovforslag om ændring af færdselsloven (Lov 2017-06-08 nr.

Tachografservice giver tryghed og overblik. Med Tachografservice som samarbejdspartner, bliver det meget lettere for jeres virksomhed at overholde køre-hviletidsreglerne, samt at få aflæst førerkort og tachograf. Når det er tid til aflæsning, får kontaktperson og chauffør tilsendt en påmindelse via e-mail og

Tanken er at sænke sanktionerne og ændre reglerne om frakendelse for overtrædelse af reglerne om køre- og hviletid. Væk med dummebøder. Med lovforslaget foreslås en række ændringer af sanktionerne på køre- og hviletidsområdet, der skal gøre bødestørrelserne mere rimelige.

 · PDF-fil

Introduktion til køre- og hviletid Zoom ind og ud på reglerne At forstå køre- og hviletidsreglerne kræver, at du ved, hvad der gælder for korte, mellemlange og lange tidsperioder. Det er nemlig forskellige regler, der er vigtige, afhængigt af om du zoomer ind eller ud på tidslinjen.

– Der er god grund til positivt at fremhæve denne nye lovændring på køre- og hviletidsområdet som et af de virkelig gode resultater på transportområdet i det forgange folketingsår. Det er et banebrydende lovforslag for branchen, som vil sikre retfærdighed og langt mere rimelige sanktioner på området for køre- og hviletid.

Man skal nemlig være opmærksom på reglerne om ugentligt og dagligt hvil. Ved udførsel af vintertjeneste er man som udgangspunkt undtaget fra reglerne om køre-hviletid, dog skal man være opmærksom på, at man ikke kan udskyde afholdelsen af den ugentlige hviletid, til et senere tidspunkt i

 · PDF-fil

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Straf for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne . Hvad er køretid . Køretid er den tid, der registreres som kørsel af en takograf. En kørselsperiode er den samlede køretid fra det tidspunkt, en fører begynder at køre efter hviletid eller pause, indtil han indleder

Fra 1. juni 2018 har anklagemyndigheden valgt at genoptage den videre behandling af alle sager om overtrædelse af køre- og hviletid. I september 2017 meldte Rigsadvokaten ud, at behandlingen af alle sager på området var sat i bero, indtil en IT-løsning var på plads.

22-02-2016 · 10 bud om Køre hviletid Tur Politiet og militæret kontrollerede lastbiler under større razzia i Korsør. – Duration: 6:07. 112news.dk 47,316 views. Lastbil chauffør tvunget til at Køre ulovligt i Danmark 2 of 3 – Duration: 7:28. ChrWedege 25,903 views.

Forfatter: Jacob Linå
 · PDF-fil

(køre- og hviletidsforordningen) indeholder EU regler omkring køretid, pauser, hviletid, virksomheders ansvar, undtagelser og kontrol. Bilag 2: Rådets forordning (EØF) nr. 165/2014 (takografforordningen) indeholder EU regler om kontrolapparatets (analogt eller digitalt) anvendelse, godkendelse, installering og afprøvning, brugsforskrifter.

Flerbemanning køre og hviletid {{forumTopicSubject}} Jeg lurer på hvis man skal har en sidemand med sig i bilen til ad køre, hvordan er det, kan så chauffør 1 køre 4,5 timer så overtager chauffør 2 og kører 4,5 timer og first efter 9 timer kunne man holde 45 min pause??

Lovændring sætter alle sager om køre- og hviletid på pause En ny lovændring kan først træde i kraft, når ny it-løsning er på plads. Derfor udsættes sager om hviletid. Danmark 19. sep. 2017 kl. 10.44. Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst. Giv artiklen som gave.

Når køretøjet bliver stoppet ved en vejkontrol, kan politiet kontrollere din køre- og hviletid op til en måned tilbage i tiden (indeværende dag samt 28 dage). Derudover gennemfører politiet i Danmark rutinemæssige stikprøvekontroller af virksomhedernes køre- og hviletid

Dit køre- og hviletidssystem Tacho Online er din it-løsning til analyse og rapportering på køre- og hviletidsovertædelser. Vi indsamler og hoster dine data fra førerkort og tachografer, for at give dig et overskuelig og brugervenligt værktøj, så du er godt forberedt til næste virksomheds kontrol

og T2. Overtrædelse af køre- og hviletidsforordningen skulle bedømmes ud fra anvendelse af færgereglen . T1 havde ved kørsel med en lastbil for transportvirksomheden T2 i maj 2012 undladt at afholde en regulær daglig hviletid i overensstemmelse med køre- og hviletidsforordningen.

I de følgende afsnit har DTL nærmere beskrevet indholdet af regler om køre- og hviletid. Køretid »Køretid« er den tid, der registreres som kørsel enten automatisk eller halvautomatisk i en digital- eller analog fartskriver.

 · PDF-fil

Reglerne om køre- og hviletid er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 561/2006 (køre- og hviletidsforordningen), som med virkning fra den 11. april 2007 afløste Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 om harmonisering af visse bestemmelser på det sociale område inden

1 AM H – Færdsel, køre- og hviletid, lastbilskørsel, maks daglig køretid, anvendelse af cirk om ændring af adm praksis, forhold der ikke var endeligt afgjort på ikrafttrædelsestidspunkt, ej kumulation af køretid ved sammenhængende hviletid på min 7 t, T frifundet. Emneord: Køre- og hviletid

I september sidste år blev en lastbilchauffør afsløret i at snyde med reglerne om køre- og hviletid. Det har onsdag kostet chaufførens vognmand en bøde på 511.000 kroner ved Retten i Kolding, skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. 19. september sidste år undersøgte

Danish Vi skal gennemføre regler for grænseoverskridende transport, køre- og hviletid, og så skal vi til sidst men ikke mindst huske Østeuropa. more_vert. open_in_new Link til kilde; warning Anmod om revidering; We must impose rules for crossfrontier transport, driving and rest periods and, last but not least, we must remember Eastern Europe.

 · PDF-fil

•Kontrol af køre- og hviletid – foregående 28 dage •42 overtrædelser •17 frakendelser (flere ubetinget) •194.000 kr. i bøde til chaufføren •389.500 kr. i bøde til vognmanden •– for én chauffør i én vejkontrol —

Desuden betyder køre- og hviletidsreglerne, at en chauffør maksimalt må køre 9 timer om dagen, man må dog 2 gange om ugen sætte køretiden op til 10 timer. Den ugentlige køretid må maksimalt være 56 timer og i 2 på hinanden følgende uger, må den samlede køretid ikke ikke overstige 90 timer.

Og det var meningen, at sager om køre- og hviletid indtil da skulle behandles efter de gamle regler. Men i flere tilfælde har domstolene valgt at udsætte sager om køre- og hviletid på grund af lovændringen. Og det er det, der får anklagemyndigheden til at reagere.

En fører, der f.eks. har overtrådt bestemmelserne om køre- og hviletid i et sådant omfang, at det medfører en betinget frakendelse, og ved den samme kørsel har gjort sig skyldig i spirituskørsel med en promille under 1,2, vil skulle frakendes førerretten betinget i henhold til den foreslåede regel i

 · PDF-fil

Spørgsmål og svar om køre- og hviletidsregler og kontrolapparater Udarbejdet af Materielsektionen i Dansk Byggeri med særlig fokus på de spørgsmål, der opstår i udlejningssituationer i Danmark. Jeg er håndværker, ikke vognmand. Hvorfor skal jeg sætte mig ind i reglerne?

Anklagemyndigheden har besluttet at sætte alle færdselssager om overtrædelse af køre- og hviletid i bero, indtil en IT-løsning er på plads, og en ændring i færdselsloven dermed kan træde i kraft.

I dårlig utstyrte biler og uten erfaring med vinterføre. Sånn kan vi ikke ha det. Ifølge vegvesenets tekniske kontroller går en slik økonomisk konkurranse utover trafikksikkerheten på flere områder. Også norske sjåfører presses på kjøre- og hviletid for å øke effektivitet og dermed avkastning.

Onsdag d. 8. november 2017 afholdte K. Hansen Transport AS i samarbejde med en repræsentant fra TungVognsSpecialisten en info-/ og spørgeaften omkring køre- og hviletid. Her havde medarbejderne rig mulighed for at stille en masse spørgsmål og få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål omkring køre- og hviletid.

En ny lovændring kan først træde i kraft, når ny it-løsning er på plads. Derfor udsættes sager om hviletid. Af: Ritzau /Nyheder Anklagemyndigheden sætter alle sager om overtrædelse af færdselslovens køre- og hviletidsbestemmelser i bero, oplyser Rigsadvokaten. Loven på området er blevet

 · PDF-fil

trailere, lastbiler med og uden kraner og et utal af specialkøretøjer. Køretøjerne vil i visse situationer være omfattet af reglerne om køre- og hviletid og de nye krav om digitalt kontrolapparat. Da sanktionerne for overtrædelse af reglerne er blevet skærpet

Køre/Hviletid Enhver transport- og logistikvirksomhed kender udfordringerne omkring overholdelse af køre- og hviletidsreglerne, og det praktiske besvær med aflæsning af tachograf og førerkort. Med de nyere tachografer kan data fra tachograf og førerkort udlæses trådløst, og disponenterne kan hele tiden følge restkøretiden på de enkelte chauffører under transporten.

Om ruten Rutekørsel under 50 km er undtaget for køre- og hviletidsreglerne, men hvordan måler jeg rutens længde? – Det er den faktisk kørte afstand (på kilometertælleren) mellem rutens endestationer. Tomkørsel til og fra rutens endestationer skal ikke regnes med, og er heller ikke omfattet af køre- og hviletidsreglerne, såfremt