guder i den nordiske mytologi – Forsker: Historien om de nordiske guder kan læses i

Er den smukkeste og blideste af guderne. Han er gud for lyset, for rejsende, for pengevæsen og for årets gang. Han er søn af Odin og Frigg. Balder dør, da Loke lokker den blinde gud, Høder, til at skyde på ham med en pil, der er skåret af en mistelten. Myten om Balders død er en af de vigtigste historier i den nordiske mytologi.

Den og andre oversættelser øgede kraftigt kendskabet til den hedenske nordiske mytologi udenfor Norden. Med den romantiske bølge fik vikingernes mytologi et folkeligt gennembrud, og har i nyere tid især spillet en prominent rolle i nationalromantiske sammenhænge, ved f.eks. i digtning og historieskrivning at hævde en særlig nordisk egenart.

De nordiske guders stamtræ er illustreret nedenfor. Personer af aseslægt er markeret med fed skrift og vaner er markeret med kursiv skrift. De 15 guder, der nævnes i Gylfaginning og Skáldskaparmál er markeret med rammer. Øvrige personer er jætter eller af unavngiven race. En stiplet linje angiver ægteskab eller forældreskab.

Nordisk mytologi var den primære religion i danmark og de omkringliggende nordiske lande fra år 900-1100, hvor vikingerne regerede. I dag bekender et lille fåtal af danskere sig stadig til troen på de nordiske guder. Herunder kan du blandt andet læse om Valhal og Yggdrasil og ritualer i den nordiske mytologi.

Vikingerne troede på de nordiske guder. Blandt andet Odin, Thor, Freja og Frej. Vikingernes guder i den gamle tro – nordisk mytologi. Hun er den smukkeste af de kvindelige guder, og hun hersker i sin gård Folkvang i Asgård.

11-07-2011 · I den nordiske mytologi er Odin den øverste blandt guderne, og uden om ham grupperer en broget flok af skikkelser sig, bl.a. Thor, Ymer, Frigg, Loke, Balder og Freja. Herunder findes artikler om oldtidens nordiske religion og de nordiske guder. Hovedartiklen om nordisk religion og mytologi

Verdensopfattelse. Den opfattelse af et næsten modsigelsesfrit ’world-view’, som den moderne læser har af den nordiske mytologi, skyldes i vidt omfang, at vores viden især stammer fra den Yngre Edda, der blev forfattet af islændingen Snorre Sturlason i middelalderen.

Den nordiske mytologi er fyldt med historier som denne, der forklarer, hvordan verden hænger sammen. I dette forløb skal I blive klogere på myter og guder fra den nordiske mytologi. Undervejs i forløbet skal I læse og arbejde med mindmaps, se film, sammenligne, diskutere og notere.

Heimdall eller Hejmdal (norrønt: Heimdallr) er en af de mest gådefulde guder i den nordiske mytologi. Han har en fantastisk hørelse, og optræder af den grund i myterne som gudernes vagtmand, der sidder ved foden af Bifrost og overvåger, at ingen jætter sniger sig ind i Asgård.

Odin, Thor og Freja er de mest kendte af de mange guder som vikingerne troede på. Først med kristendommen gik man væk fra den gamle nordiske religion som kaldes asatroen.

01-08-2011 · Selvom de største guder, Odin og Thor, ikke længere er på scenen, er deres funktioner kropsliggjort i deres sønner. Og den nye verden skildres som en gentagelse af den gamle, hvor guderne igen optræder i en ren og “oprindelig” guldalder. Det er dermed ikke så helt ligetil at svare på, om de nordiske guder er udødelige.

På guldbrakteater er der billeder af myterne om de nordiske guder. For eksempel ses billeder af krigsguden Tyr med hånden i munden på Fenrisulven, og man ser billeder af den skønne gud Balder, som bliver dræbt af en pil lavet af mistelten. Inspirationen til de nordiske guder menes at stamme fra middelhavsområdet.

Ifølge gamle sagaer dyrkede vikingerne mange andre guder end Odin og Thor. Sammen med en asa-præst har DR Historie fundet 5 ukendte, men vigtige guder fra den nordiske mytologi.

Den nordiske mytologi er samlingen af legender eller myter, der relaterer sig til den religion, som var udbredt blandt de nordiske folk før kristendommens indførelse omkring år 1000. Disse myter handler om universets (jordens) skabelse, om den guddommelige kamp mellem det gode og det onde, en kamp, som fører til jordens undergang, ragnarok og dens genfødsel.

Som alle gode begyndelser vil min første fortælling handle om selve skabelsen i den nordiske mytologi. Her fandtes Niflheim og Muspelheim og imellem dem tomrummet Ginnugagab, der førte til de forskellige verdener, hvor guder, mennesker og jætter levede.

Men hvem var de så, de store nordiske guder? Følg menuen øverst for at få mere at vide om den nordiske gudekreds, eller følg link-knapperne herunder.

Den nordiske mytologi giver den asatroende mulighed for at se sine guder i tordenvejret på himlen, i vandkantens bølgeskvulp, i træernes raslende blade, i det overvældende bjerglandskab og ikke mindst i

Forfatter: Mathias Nordvig

Eller også var de nordiske guder i virkeligheden blot betydningsfulde konger fra fortiden, der dengang blev dyrket som guder. Selvom munkene efter nutidens standarder trak den sidste af de to forklaringer ud af den blå luft, tyder alt på, at de selv troede på den. Munkene mente som regel, at kongerne måtte komme fra Østen.

Kærlighedens gudinde, Freja, den mægtige tordengud, Thor, og gudernes konge, Odin, er nogle af de vigtigste guder i den nordiske mytologi. Vikingerne havde dog brug for alle guderne, men i forskellige situationer. Hver gud kunne nemlig noget særligt.

»Odins øje” fortæller om verdens skabelse, menneskets oprindelse og kampen mellem guder og jætter i den nordiske mytologi. Filmen giver børn og unge mulighed for at stifte bekendtskab med

En mytologi der herskede i vores fædreland for mere end tusind år siden, og som har dannet rammen om dette års julekalender på TV 2. Den Nordiske Mytologi er en samlet betegnelse for den mængde af legender og myter, der udgjorde den religion, som herskede her i landet, før kristendommens indførelse i perioden fra 700-1300 e.v.t.

Lokes kone Sigyn hjælper ham ved at holde en skål imellem, men når den er fuld og hun vender sig for at tømme den, vrider Loke sig af smerte, så hele Jorden skælver. Ved Ragnarok skal han komme løs og anføre en afdeling af jætternes hær i den sidste kamp mod aserne. Loke er den sælsomste skikkelse i den nordiske mytologi.

Heimdall eller Hejmdal (norrønt: Heimdallr) er en af de mest gådefulde guder i den nordiske mytologi. Han har en fantastisk hørelse, og optræder af den grund i myterne som gudernes vagtmand, der sidder ved enden af Bifrost og overvåger, at ingen jætter sniger sig ind i Asgård.

Nordisk mytologi og guder i nordisk mytologi Vikingerne troede på den nordiske mytologi og de mange guder, der hørte til denne tro. Gudernes overhoved, Odin, fik sin information fra sine to ravne Hugin og Munin. De fløj hver eneste dag ud i verden og observerede og meldte alt tilbage til Odin, som derved blev alvidende.

Islandsk forsker mener, at den nordiske mytologi i virkeligheden er en historie om astronomiske fænomener. Dansk forsker er ikke helt enig. Forsker: Historien om de nordiske guder kan læses i stjernerne. Islandsk forsker mener, at den nordiske mytologi i virkeligheden er en historie om astronomiske fænomener.

Alle bøger om Nordisk mytologi. Alle titler på Saxo.com der handler om Nordisk mytologi. Vi har 121 titler inden for emnet Nordisk mytologi. 0 af disse titler kan du købe som digitale udgaver og opleve med det samme. Se vores store udvalg neden for.

Ordet mytologi betyder egentlig blot en fortælling, men en religiøs myte er en fortælling fra tidernes morgen om jorden og livets opståen, om kampen mellem det gode og det onde, og om de kræfter, der styrer verden. De nordiske myter kendes især fra Edda- og skjaldedigtene.

Aserne er det primære gudefolk i den nordiske mytologi. De har deres hjem i Asgård, der ligger i verdens midte. De er mægtige menneskelignende væsener, der også har fejl og mangler såvel som mange andre menneskelige træk, der har gjort dem virkelige for datidens folk.

Norrøn mytologi er den gudelæren som var utbredt blant de nordiske folkene i Norge, Sverige, Danmark, Island og Færøyene i førkristen tid. De norrøne fortellingene og forestillingene utviklet seg over tid, og det har vært store regionale forskjeller.

Den ende af regnbuen, vi ikke kan se, var i den nordiske mytologi forankret til Himmelbjerget, det største bjerg i Asgård. Her for enden af regnbuen, der i nordisk mytologi hedder Bifrost, levede de nordiske guder. Midt i Asgård stod Valhalla, en prægtig borg tækket med gyldne skjolde og med porte så store at otte hundrede krigere kunne

Vile og Ve er i den nordiske mytologi Odins brødre, og de tilhører sammen med ham den første generation af asernes gudeæt. De er sønner af Borr og jættekvinden Bestla. De tre brødre skabte i fællesskab det ordnede univers af urjætten Ymers krop.

Alt om mytologi, mystik og overtro, find info om den nordiske og græske mytologi, hekse, asatro og islandske sagaer. Lær også om astrologi og drømmetydning.

Engang for længe siden dyrkede og ofrede menneskene til de nordiske guder, som jo er nogle helt andre guder end den ene Gud mange af jer sikkert kender i dag fra kristendommen og andre trosretninger. De nordiske guder er nu efterhånden blevet glemt af menneskene, og der hverken

Liste over personer i norrøn mytologi inneholder navn på personifiserte figurer som omtales i den norrøne mytologien. Persongalleriet i åsatroen består av ulike ætter og vesener som delvis flyter over i hverandre. Det finnes æser (guder) og åsynjer (gudinner), vaner (vaneguder), jotner og gygrer, norner, valkyrjer, diser, dverger, alver

Hvert album tager udgangspunkt i fortællinger fra den nordiske mytologi, og Madsen har med udsøgt finesse personificeret de tolv nordiske guder, samt adskillige jætter, sagndyr og andre relaterede personligheder. Serien er inspireret af ugebladsserien De gamle guder, som kørte i ugebladet Landet i 1943, både hvad angår indhold og tegnestil.

I den nordiske mytologi indgår myter om de gode asers kamp mod de onde jætter, som fører til verdens undergang i Ragnarok og til dens genfødelse. De vigtigste guder er aserne Odin, herre i det paradisiske sted Valhal, hans sønner Thor, Vidar og Balder, hans hustru Frigg og den gamle storgud Tyr.

Den flere gange prisbelønnede forfatter til en lang række populære bøger og tegneserier har tidligere beskæftiget sig med den nordiske mytologi i den storladne og episke verdenssucces ’Amerikanske guder’. De nordiske guder er in og har senest optrådt både på filmlærredet i tredje film i serien om Thor, i Malene Sølvstens ‘Ravnenes

Gudinde i nordisk mytologi, formentlig for frugtbarhed. Kendes fra omtale hos den romerske historieskriver Tacitus. I skriftet Germania berettes om nogle nordiske stammer, der dyrkede Nerthus (Moder Jord). Hun bor på en ø i havet, holder præsteskab og køres rundt til folk på en oksekærre forspændt 40 okser, for at bringe frugtbarhed.

Her finder du en oversigt over der vigtigste græske guder og gudinder i oldtidens Grækenland. Zeus er Gudernes konge i den græske mytologi, og gud over himmel og torden. I den romerske mytologi svarer han til Jupiter. Tilbedningen af Zeus har sit udspring i den minoiske civilisation, som kaldte ham for ‘Jordrysteren’. Del dette.

 · PDF-fil

Aser er de primære guder i den nordiske mytologi. Det er en gude-slægt, hvor de mandlige guder kaldes aser og de kvindelige kaldes asynjer. Odin er den øverste blandt aserne. Aserne ligger i konstant krig mod de troldelignende jætter. Den endelige kamp mod jættterne finder sted ved ragnarok, hvor verden går under. Ask Yggdrasil

Disse slags guder blev kaldt for aser (mandlig as), asynjer (kvindelig as) og vaner. Der var flest af aserne, men begge slags guder var vigtige i den nordiske mytologi. Foruden de nævnte guder, aserne og vanerne, var der også nogle andre guddommelige eller overnaturlige væsener i den nordiske mytologi.

30-06-2009 · Gyldendals Leksikon om nordisk mytologi Nyskrevet og moderne gennemgang af den nordiske mytologi og religion med omkring 850 alfabetisk ordnede artikler. Alt om de store personligheder, beskrivelse af begreber og symboler samt artikler om de skriftlige kilder, fx Saxo og de islandske sagaer.

Bogudgave: 2

Han iscenesætter drabet på Balder, som udfø­res af den uskyldige Hø­der. Efter en længere jagt fanges Loke og straffes med de frygteligste smerter. Ligesom den græske mytologi er også den nordiske præ­get af en hybris-nemesis-tankegang, hvor hovmod står for fald, og skæbnen indhenter den, der sætter sig op mod den.

Nordisk mytologi Neil Gaiman genfortæller på ægte Gaimansk facon med dybde, passion og humor de fascinerende historier fra den nordiske mytologi. Gaiman forbliver tro mod myterne og formidler dem, så både unge og voksne trækkes ind i de gamle guders magtkampe, deres letantændelige temperamenter og deres forsøg på at narre hinanden og skabe intriger.

De nordiske guder Vikingerne troede på mange guder og gudinder, som alle havde forskellige evner. Guderne kunne hjælpe i krig, ved jagt eller fiskeri. De herskede over vejret og fik kornet på marken til at gro. De styrede også menneskenes kærlighed og kunne sørge for, at man fik mange børn. Gudernes Konge. Odin var gudernes konge.

27-09-2013 · Nu fortæller han alle historierne fra den nordiske mytologi, fra verdens tilblivelse til Ragnarok. Gudernes kampe mod jætterne, menneskene der sidder midt i det hele i Midgård, myter om hvorfor verden er, som dener, om Thor og Odin og smukke Freja, alle er med, når Sigurd fortællerom de nordiske guder. Om forfatteren:

4,5/5(2)

12-04-2000 · Den nordiske mytologi rummer mange spændende myter, fortællinger og guder. Bogen fortæller om de væsentligste af disse og giver desuden et overblik over denne gudeverdens struktur. Vi hører bl.a. om, hvordan verden blev til, om Odin, Thor, Loke og de mange andre guder – og om Ragnarok. Opgaver kan hentes på: fagbog.gyldendal.dk

Forfatter: Knud Erik Larsen

Den viden, vi har om den nordiske mytologi stammer hovedsageligt fra digte og kvad bevaret på Island. Den Ældre Edda er en række kvad om de nordiske guder og helte – et håndskrift ejet af en islandsk biskop, givet til den danske konge Frederik d. 3. og senere retuneret til Island.

Den nordiske mytologi er fyldt med fængslende beretninger om heltemod, svig og mærkelige væsener. Johan Egerkrans har udvalgt en række af dem i Nordiske guder, et smukt illustreret og velfortalt værk for såvel unge som gamle. Bogen er opdelt i fire overordnede afsnit: Skabelsen; Guder og Gudinder; Jætter, væsener og vidundere samt Ragnarok.

De nordiske guders stamtræ er illustreret nedenfor. Personer af aseslægt er markeret med fed skrift og vaner er markeret med kursiv skrift. De 15 guder, der nævnes i Gylfaginning og Skáldskaparmál er markeret med rammer. Øvrige personer er jætter eller af unavngiven race. En stiplet linje angiver ægteskab eller forældreskab.

Der er tegnefilm til de små og arkitektur til de store Thor Legenden fra Valhalla. Instruktion: Óskar Jónasson. Får fire ud af seks stjerner. Den nordiske mytologi er en fantastisk samling røverhistorier, spækket med følelser, dramatik og action. Dette gælder ikke mindst historien om

 · PDF-fil

Navnet Mimer stammer fra en jætte i den nordiske mytologi, hvor han var den klogeste af alle. Mimer blev givet som gidsel til Vanerne efter krigen mod Aserne. Han blev halshugget af Vanerne, og kun hovedet blev sendt tilbage. Mimer er i øvrigt Odins morbroder. Odin var en af de mest fremtrædende guder, og havde med

“Der står et slot i vesterled/ tækket med gyldne skjolde”. Det er solnedgangen, B.S. Ingemann digter om, men frem af den smukke aftensalme træder også Valhalla, de nordiske guders himmelborg, der hvælver sig ikke bare over guder og faldne vikingekrigere, men også over digternes billeddannelse og fantasi.

Den nordiske mytologi er en betegnelse for den religion, de overbevisninger og de legender, som var udbredt blandt de nordiske folk før kristendommens indførelse. Hvad vi ved idag om nordisk mytologi skyldes især den islandske digter Snorri Sturlusson, som i 1200-tallet nedskrev tidligere tiders mundtligt overleverede gude- og heltesagn i den islandske Edda .

Marvel-filmen Thor (2011) viser den nordiske gud som en kappeklædt superhelt, og nu er der en ny skildring af den populære, hammerbærende tordengud. ‘Thor – Legenden fra Valhalla’ er en computerskabt animationsfilm, der ligesom Peter Madsens ‘Valhalla’ (1986) skaber en animeret verden ud fra nordisk mytologi.

Vi ser og mærker nærværet af de nordiske guder, jætter, trolde og dværge. Desuden får vi en lang række af de klassiske myter. Alt er konkret tegnet og fortalt, så ingen bliver forvirrede over underlige navne på steder og personer, sådan som jeg gjorde det som barn, da jeg hørte om verdens skabelse ifølge nordisk mytologi for første

Den nordiske mytologi Jeg vil med denne opgave prøve belyse hvilke ritualer, der blev udført til ære for de traditionelle nordiske guder, både til hverdag og ved særlige begivenheder som f.eks. begravelser, og hvilken betydning disse havde i forhold til den viden man har om guderne, men jeg vil hovedsagligt koncentrere mig om de mest kendte som er Odin, Tor og Frej.

Fantasy. Den unge pige Fréa efterstræbes af jætter fra den gamle nordiske gudeverden. Hun får til sin overraskelse at vide, at hun har en speciel tilknytning til den gamle nordiske gudeverden. Hun føres nu til de gamle nordiske guders verden, Asgård, hvor hun skal uddannes og

Freja er et navn hentet i den nordiske mytologi. Hun var en kærlighedsgudinde, en frugtbarhedsgudinde, men blev mest opfattet som en gud i en erotisk og i en svangerskabsmæssig forstand. Freja er beskrevet i vikingetiden som den vigtigste kvindelige guddom af Vaner slægten, og som den skønneste af alle guder.

Den nordiske mytologi rummer mange spændende myter, fortællinger og guder. Bogen fortæller om de væsentligste af disse og giver desuden et overblik over denne gudeverdens struktur. Vi hører bl. a. om, hvordan verden blev til, om Odin, Thor, Loke og de mange andre guder – og om Ragnarok. Opgaver kan hentes på: fagbog. gyldendal. dk

Den yngre edda kaldes også Snorra-edda efter forfatteren Snorri Sturluson. Den er skrevet omkr. 1220 og er en lærebog i mytologi og digtekunst. Hertil hører bl.a. Heimakringla ynglingesaga, skrevet omkr. 1179, der beskriver de Norske konger fra 850-1177.

Kort, der viser nordisk ekspansion i vikingetiden. Overalt, hvor nordboerne rejste eller slog sig ned, blev de påvirket af og påvirkede selv de lokale mytologier. Nordisk mytologi er den overordnede betegnelse for de myter, legender og forestillinger om overnaturlige væsener, der var relateret til den før-kristne nordiske religion. Ny!!:

Fortællingerne er ældre end nogen stat eller nationer. Jeg har også studeret komparativ religion, og de her myter bygger på førkristne, forhistoriske fortællinger. Den nordiske mytologi er tæt forbundet til germanniske myter og fortællinger fra de britiske øer, som igen knytter bånd til

Den nordiske mytologi rummer mange spændende myter, fortællinger og guder. Der fortælles om de væsentligste af disse og gives desuden et overblik over gudeverdenens struktur. I denne bog kan man læse om, hvordan vores forfædres guder levede kæmpede og døde.

I »Sigurd fortæller om de nordiske guder« har han kastet sig over formidlingen af den nordiske mytologi, og tak for det. Sigurd Barrett, der blandt andet er kendt for tv-programmet »Sigurds Bjørnetime« og bogen »Sigurd fortæller Bibelhistorier«, er eminent til at formidle til børn.

Jeg undersøger den nordiske mytologi og kommer ind på de forskellige guder, steder og profetier.

Vikingernes rasende, rørende, karismatiske guder får nyt liv, når den berømte forfatter Neil Gaiman gengiver alt det bedste fra myternes vilde og dragende univers. Mesterfortæller Neil Gaiman påtager sig rollen som skjald og genfortæller de fascinerende historier fra den nordiske mytologi med dybde, passion og humor.

Odins Øje: Odins øje« fortæller om verdens skabelse, menneskets oprindelse og kampen mellem guder og jætter i den nordiske mytologi. Filmen giver børn og unge mulighed for at stifte bekendtskab med Vikingetidens myter og sagn om guder i Norden.

Odin ifølge den nordiske mytologi. Odin er den øverste af alle guder og fader, ikke blot til mange af de andre guder, men også til menneskene og alting på Jorden, så mange kalder ham også Alfader.

Med andre ord var der i den nordiske mytologi en forståelse af det hedenske menneskes ufuldkommenhed – og dermed var der en åbning for kristendommen, som netop også handler om mennesket som syndigt og ufuldkomment. Han brugte figurer og fortællinger fra den nordiske mytologi profetisk, så de pegede frem mod frelsen i Kristus.

Serien om antihelten Magnus Chase og de nordiske guder afsluttes med dette tredje bind. og succesforfatteren Riordan har nu barslet med den første del af en ny og spændende serie fra den nordiske mytologi for større børn og unge. Bog Nordens guder. Nordens Guder er et epos over guderne i den nordiske mytologi og deres bedrifter.

Edda : Den ældre Edda er en samling skjaldedigte med myter om guder og helte. Nogle af digtene går måske tilbage til 7.årh. Snorre Sturlassons Yngre Edda fra ca. 1200 er en samlet fremstilling af den nordiske mytologi og bygger bl.a. på 3- 400 år ældre kvad, indsamlet på Island. Einhejrer : heltene i Valhal der hver dag drager ud i kamp.

Sigurd fortæller om de nordiske guder -, Anden, Sigurd fortæller om de nordiske guder Sigurd kan gøre alt spændende for børn: opera, symfoniorkestre, biblen. Nu fortæller han alle historierne fra den nordiske mytologi, fra verdens tilblivelse til Ragnarok.

Sigurd Barrett fortæller den nordiske mytologi for børn. Kom med til Asgård, hvor guderne fester, æder og drikker. Når altså ikke lige de kæmper mod de ulækre og vilde jætter fra Udgård. Sigurd læser selv alle historierne op på den vedlagte mp3 – fra verdens begyndelse til Ragnarok. Aldersgruppe: 2-100 år. Illustreret af Stine

Træsnit af den Nordiske Mytologi er skåret i kastanje træ. Mere end 300 forskellige plader med de nordiske guder, som boede i Asgaard. Træsnit af den Græske Mytologi er skåret i egetræ. Noget helt specielt er et stort skib, hvor man kan se mange fine detaljer. Gave fra Lokalhistorisk arkiv til Farsø Kommune. Der er mulighed for at se

Nordiske Guder. Balder: Balder er den nordiske lysgud. Endvidere er han gud for foråret, renheden, skønheden og retfærdigheden. Han er søn af Odin og Frigg. Broder er han til Høder og Hermod. Hans hustru er Nanna med hvem han har barnet Forseti. Bure: Bure var

Mange synes det er sjovt med lidt anderledes navne som også “indeholder” en lille historie. Her kan du se navnene på de nordiske guder. Balder – Odin og Friggs søn. Fenrisulven – Lokes afkom med jættekvinden Angrboda. Frej – søn af Njord og bror til Freja. Freja –

Nordisk mytologi är den samling myter som fanns i Norden under förkristen tid, ofta starkt förknippade med vikingatiden. Mytologin och traditionerna är dock äldre och härstammar ur andra germanska myter. Den utövade religion, som i förkristen tid omgav dessa myter, brukar kallas asatro, en benämning

Til fremme af læsefærdighederne i indskolingen. Denne læsekasse består af forskellige fagbøger om nordisk mytologi og letlæsningsbøger til elevernes egen læsning.

Zeus er himlens konge og overhoved for de olympiske guder. Han er gift med sin søster Hera, som regere den græske verden sammen med ham, og deres brødre Poseidon og Hades – alle børn af titanerne Kronos og Rhea. Han er moralens vogter, og slår ned på de onde med sine tordenkile – i

Kender man bare lidt til den nordiske mytologi, så genkender man straks Odin med de to ravne, Hugin og Munin, som står klar til at byde velkommen inden for i den mytologiske park Asgård i Vejerslev. Lidt længere inde slænger en livagtig kopi af Midgårdsormen sig foran en bakke, der forestiller Valhal.

Den nordiske mytologi rummer mange spændende myter, fortællinger og guder. Bogen fortæller om de væsentligste af disse og giver desuden et overblik over denne gudeverdens struktur. Vi hører bl.a. om, hvordan verden blev til, om Odin, Thor, Loke og de mange andre guder – og om Ragnarok.

»Odins øje” fortæller om verdens skabelse, menneskets oprindelse og kampen mellem guder og jætter i den nordiske mytologi. Filmen giver børn og unge mulighed for at stifte bekendtskab med Instruktør: Maria Mac Dalland. Gem Se Filmen. Tegnefilm om de nordiske guder. Da Thors hammer forsvinder, bliver Loke sendt ud efter den.

Den nordiske mytologi rummer mange spændende myter, fortællinger og guder. Bogen fortæller om de væsentligste af disse og giver desuden et overblik over denne gudeverdens struktur. Vi hører bl.a. om, hvordan verden blev til, om Odin, Thor, Loke og de mange andre guder – og om Ragnarok. Opgaver kan hentes på: fagbog.gyldendal.dk

Nu fortæller han alle historierne fra den nordiske mytologi, fra verdens tilblivelse til Ragnarok. Gudernes kampe mod jætterne, menneskene der sidder midt i det hele i Midgård, myter om hvorfor verden er, som den er, om Thor og Odin og smukke Freja, alle er med, når Sigurd fortæller om de nordiske guder.

En smukt illustreret bog, som rummer de mest spændende og fantasifulde eventyr fra den nordiske mytologi i Johan Egerkrans’ fortolkning – guder, jætter, dværge, valkyrier, monstre og helte i en mørk, blodig, fantastisk og til tider humoristisk rejse gennem den nordiske gudeverden.

Filmen giver børn og unge mulighed for at stifte bekendtskab med vikingetidens myter og sagn om guder i Norden. Mac Dallands unikke tegnefilm fortolker den nordiske mytologi med visuel inspiration fra blandt andet helleristninger.

Gaimans første møde med den nordiske mytologi og de nordiske guder var via Marvels tegneserie Thor. Hans interesse slog rod og voksede sig større og større – Neil Gaiman elskede historierne, fordi de var underlige, sjove og mørke. Han beskriver i videoen herunder den nordiske mytologi som bestående af mord, fantastiske historier og

Her kan børn og voksne deltage i en familiedag om den nordiske mytologi samt om dagligliv i jernalder og vikingetid. Der er også mulighed for at lave sin egen amulet. Kl. 13.15-14.00 er der omvisning og fortælling om de gamle guder i Valhal. Der vil blive fortalt om Asgård, hvor aserne bor, og om de forskellige aser såsom Odin og Thor.

En smukt illustreret bog, som rummer de mest spændende og fantasifulde eventyr fra den nordiske mytologi i Johan Egerkrans’ fortolkning – guder, jætter, dværge, valkyrier, monstre og helte i en mørk, blodig, fantastisk og til tider humoristisk rejse gennem den nordiske gudeverden.

De nordiske myters oprindelse . Mytologien i norden og Østeuropa kan opdeles i to grupper: Germanere og slavere. I dag inkluderer den første gruppe danskere, svenskere, nordmænd, islændinge, tyskere, hollændere, englændere og deres efterkommere, mens slaverne udgøres af russere, serbere, kroater, bulgarer, rumæner, slovakker og polakker.

Rick Riordan – Kampen om sommersværdet. 1. del i serien om Magnus Chase og de nordiske guder af en forfatter til mange populære bøger. Magnus finder ud af at hans far er en af de nordiske guder. Fra 12 år. Neil Gaiman – Nordisk mytologi. Den verdensberømte forfatter fortæller med stor humor om de frække guder og deres evige magtkampe.

Aserne var den dominerende gudeslægt i den nordiske mytologi. Gruppen omfatter flere af de fremtrædende figurer i de nordiske myter, bl.a. Odin, Thor, Frigg og Balder. Sammen med den anden gudeslægt, vanerne, styrede de kosmos i den nordiske verdensforståelse.

Nu fortæller han alle historierne fra den nordiske mytologi, fra verdens tilblivelse til Ragnarok. Gudernes kampe mod jætterne, menneskene der sidder midt i det hele i Midgård, myter om hvorfor verden er, som den er, om Thor og Odin og smukke Freja, alle er med, når Sigurd fortæller om de nordiske guder. Om forfatteren

Gersemi og de nordiske guder, Laura Drasbæk, En mindre kendt figur fra den nordiske mytologi, Gersemi, flytter med sin familie til Asgård. Hans mor er gudinden Freja. Hardcover, 251 sider, illustreret i farver Politiken, 2005 Stand: Pænt eksemplar MobilePay/Bankoverførsel. Sendes for

Tidløse og moderne ornamenter med rod i den Nordiske Mythologi

Derfor ser vi her nærmere på de nordiske guder – og særligt på nogle af de lidt mindre berømte. Asa-præst og forfatter til bogen ’Asatro – de gamle guder i moderne tid’ Gudrun Victoria Gotved har herunder udvalgt fem vigtige guder fra den nordiske mytologi, som de fleste nok ikke har hørt om før.

Vikingernes guder var næsten utallige og deres sagn er næsten lige så mange. Her er en liste over de vigtigste af de nordiske guder. Odin: En af de germanske hovedguder og i nordisk mytologi den øverste blandt aserne. Var herre i Valhal, krigens og kampens gud, men tillige gud for død, visdom, trolddom og digtning.

Men hun tager sig ikke sammen til at finde ud af den mytologi, der påvirker hendes liv i ekstrem grad, hvilket man som læser godt kan studse lidt over. Luskede Loke. Alt er ikke vel i Hrafnheim, hvor folket er begyndt at tage afstand fra de nordiske guder i den første bog, godt hjulpet på vej af kvinden Ragnara.