foa feriepenge – Ny ferielov: Det betyder den for dig – Ekstra Bladet

FOA anvender cookies Vi bruger cookies til bl.a. at måle trafik og gøre siden bedre. Benytter du www.foa.dk, accepterer du, at vi bruger cookies. Ønsker du at modtage dine feriepenge, før du holder ferie, skal du søge om det mindst en måned før første feriedag.

FOA anvender cookies Vi bruger cookies til bl.a. at måle trafik og gøre siden bedre. Benytter du www.foa.dk, accepterer du, at vi bruger cookies. Vælger du cookies fra, vil der være services, du ikke kan benytte. Læs mere om cookies

Du bliver ikke modregnet i SU, når du får udbetalt feriepenge. Du skal bestille feriepenge, som hvis du holder ferie. Du kan oplyse en vilkårlig dato i ferieåret. Hvis du har et job ved siden af dine studier, skal du holde ferie fra jobbet i den periode, du bestiller feriepenge for.

Har du optjent feriepenge i 2018, kan du få dem udbetalt, når du holder ferie mellem den 1. maj 2019 og den 30. april 2020. Bestil feriepenge; Hvis du ikke har NemID; Forhindret i at holde ferie. Du kan få dine feriepenge for hovedferien udbetalt, hvis du har været forhindret i at holde ferie.

Mit FOA; Log på med NemID Siden, du er på vej til, er kun for medlemmer eller ansatte Jeg vil logge på med FOA-login. Læs mere Spørgsmål og svar om at logge på med NemID: Video: Sådan logger du på med NemID Hotline

Den nye ferieordning træder i kraft fra 1. september 2020. Den ferie, som du optjener i det sidste år på den gamle ordning – altså fra 1. september 2019 til 31. august 2020 – ”indefryses”, og den ferie kan du hverken afholde eller få udbetalt, før du forlader arbejdsmarkedet.

Fakta: Ferieregler i korte træk I perioden 1. maj – 30. september har du krav på tre ugers sammenhængende ferie. Det kaldes hovedferien. Hvis din leder pålægger dig, hvornår de tre uger skal holdes, skal det varsles senest tre måneder, før ferien starter.

Feriepenge, som du har optjent i et arbejdsforhold, skal som en hovedregel afholdes inden du kan få feriedagpenge. Feriekort fra Feriekonto kan du selv underskrive, men øvrige feriekort skal underskrives af Min A-kasse og skal modregnes i udbetalte ydelser.

Tirsdag den 14.12.2010 Efterlønneres ret til feriepenge Hovedreglen: For at få udbetalt dine feriepenge som efterlønner, skal du udfylde feriekortet, få det underskrevet af a-kassen og sende det til den, der har udstedt kortet, fx FerieKonto eller KMD.

Skal I indberette feriepenge? Feriepengeinfo har netop udsendt det årlige brev om indberetning af feriepenge. Brevet sendes til virksomheder, der har indberettet ATP Livslang Pension i 2019, men ikke indberettet feriepenge. Feriepengeinfo har ikke mulighed for at registrere, hvilke typer ansættelse en medarbejder har.

Få feriepenge udbetalt Du kan anmode om at få dine feriepenge udbetalt på borger.dk. Anmod Bestil det blå EU-sygesikringskort Det blå EU-sygesikringskort er gratis og gælder i op til 5 år. Du bestiller kortet på borger.dk. Bestil ATP som

 · PDF-fil

foa – fag og arbejde – vil ønske dig al mulig held og lykke under din uddannelse, og håber du vil gøre brug Hvis du har optjent feriepenge før din elevtid, kan du altid holde ferie med feriepenge. Elev inden den 1. juli er du begyndt efter 1. maj, men inden den 1. juli i et

Beregning af feriepenge Løn(Fast løn/akkordløn mv. samt overarbejdsbetaling) ex. 4250,25 Andre indkomstskattepligtige løndele/tillæg Skattemæssig værdi af personalegoder(fx bil, telefon, kost og logi)

 · PDF-fil

feriepenge du skal opfylde betingelserne for at få arbejdsløshedsdagpenge, herunder at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du er altid velkommen til at kontakte FOA´s a-kasse, hvis du har a-kasse spørgsmål eller er i tvivl om reglerne. Forbundet af O f fentligt Ansatte FOAs A-kasse w w w. f o a . d k

Bliver mine feriepenge indefrosset i den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler, uanset om jeg får løn under ferie eller feriegodtgørelse? Er 1. maj en fridag? Er der dage, hvor jeg ikke kan blive pålagt at holde ferie? Er grundlovsdag en fridag? Er juleaftensdag og nytårsaften fridage? Se alle spørgsmål i

Du må kun udbetale de feriepenge, der er indberettet til eIndkomst, når du får besked om, at lønmodtager har anmodt via Feriepengeinfo. Vær opmærksom på, at du ikke må udbetale feriepenge, der er optjent i overgangsåret fra den 1. september 2019 til

Feriepenge til udsatte må findes i satspuljen Op til forhandlingerne om den nye lov har blandt andre Socialdemokratiet og Alternativet været bekymret for, at ændringerne kunne betyde, at tusindvis af udsatte familier ville miste støtte til at holde ferie for.

Får du feriepenge udbetalt af din arbejdsgiver? Er du ansat hos en arbejdsgiver, der udbetaler feriepenge eller feriegodtgørelse til dig, bliver reglerne ændret for, hvornår du skal betale skat af pengene. Fra 1. september 2019 vil du først skulle betale skat af dine feriepenge

FOA betaler feriepenge tilbage. For at undgå en retssag har fagforbundet FOA betalt 50 millioner kroner tilbage til efterlønsmodtagere, der føler sig snydt for feriepenge. FOA betaler 50 millioner kroner til sine medlemmer. 19. juni 2007 kl. 09.49 | opdateret 19. juni 2007 kl. 09.49.

Find ud af hvornår du får feriepenge på borger.dk. Brug siden til at søge om feriepenge hos din arbejdsgiver. Læs alt om reglerne for feriepenge hos Krifa her.

Feriepenge fra A-kassen Du har slukket javascript – men derfor er du da meget velkommen alligevel. Bemærk: Log in, beregningsværktøjer og skift af billeder kræver javascript.

Hvis din arbejdsgiver ikke betaler dig feriepenge, skal du hurtigst muligt kontakte din lokale 3F fagforening. Ved fratrædelse Hvis du fratræder din stilling, skal din arbejdsgiver afregne feriegodtgørelse på 12,5 procent til FerieKonto. Dette gælder uanset, om

I april måned udsendte FOA’s a-kasse optjeningsmeddelelser med oplysning om, hvor mange dage med feriedagpenge, medlemmerne har optjent ret til. Det antal dage du evt. har optjent ret til er afhængig af, hvilke ydelser du har fået i optjeningsåret 01.01.09–31.12.09. De ydelser, der

 · PDF-fil

tale uhævede feriepenge til lokale kommunale feriefonde medmindre det frem-går af den lokale kommunale feriefonds vedtægter. Oversigt over virksomheder, som har afgivet bemyndigelse til KL, jf. pkt. 2, findes i KL’s Løn og Personale, afsnit 01.30. Personer i virksomhedspraktik i henhold til Lov om aktiv socialpolitik er ikke

Det sker som udgangspunkt, når du går på folkepension. De indefrosne feriepenge kan også udbetales, hvis du har fået tildelt førtidspension, efterløn, fleksydelse eller taget varigt ophold i udlandet. Du vil fortsat kunne overføre optjent ferie, for eksempel hvis du gerne vil kunne afholde mere ferie i sommeren 2020 end de 16,7 dage.

Du højst har 2.250 kr. tilbage af dine feriepenge, når ferieåret slutter den 30. april. Det forudsætter, at du har holdt mindst 4 ugers ferie eller at pengene stammer fra et ophørt ansættelsesforhold. Du har penge tilbage fra den 5. ferieuge. Hvis du har modtaget visse offentlige ydelser fx dagpenge, kan du få afslag.

FOA: LA og K’s ønske om at droppe feriepenge bygger på uvidenhed LA og K kender ikke feriepengesystemet, når de foreslår at skrotte det, mener Dennis Kristensen. LA og Konservative foreslår, at feriepengene skal udbetales sammen med lønnen hver måned, i stedet for at man skal indbetale 12,5 procent af sin løn til statens feriekonto hver måned.

Som medarbejder har du en række rettigheder ved ferie. Læs alt omkring ferie og fridage på 3F’s hjemmeside.

Først efter næste møde i skifteretten den 7. februar, kan FOA på vegne af de tidligere ansatte søge om udbetaling af feriepengene fra Lønmodtagernes Garantifond. Det er ikke første gang, at de ansatte betaler prisen for en konkurs for et privat plejefirma.

Optjener jeg feriepenge i de 7 mdr. af 2017 (til brug 2018-19)? Mit gamle firma har ikke overført nogle feriepenge for ferieåret 2017-18, da de har skrevet i opsigelsen at ferien skal afholdes i fritstillingsperioden, men kan det være rigtigt at 5 ugers ferie skal afholdes på 3 mdr.

Optjening af feriepenge og særlige feriedage. Ferieregler. Ferieaftalen gælder for både tjenestemænd, tjenestemandslignende ansatte og overenskomstansatte, herunder elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser. Timelønnede følger ferieloven samt bestemmelserne i

Skal du have feriepenge udbetalt i forbindelse med en ferie, skal du ansøge om den på Borger.dk. Bliver dit ønske godkendt, vil dine feriepenge blive indbetalt på din NemKonto. Som lønmodtager kan du også have ret til op til ekstra 5 feriefridage.

Udbetaling af feriepenge ved lovlig feriehindring. Du har i visse tilfælde krav på at få dine feriepenge udbetalt, hvis du bliver lovligt forhindret i at holde ferie. Hvis du bliver lovligt forhindret i at holde hele eller dele af din hovedferie inden den 30. september, kan du få udbetalt hovedferien i

Du optjener feriepenge i hele kalenderåret, altså fra 1. januar til 31. december. Disse feriepenge kan så bruges i det efterfølgende ferieår, som løber fra den 1. maj til den 30. april. Det vil altså sige, at de feriepenge du har optjent mellem den 1. januar og den 31. december 2016, kan du bruge i ferieåret 1. maj 2017 til 30. april 2018.

bruge de feriepenge, som du har optjent hos en arbejdsgiver, søge om at få udbetalt feriedagpenge, som du har optjent i a-kassen, hvis du har modtaget ydelser fra a-kassen i form af dagpenge/feriedagpenge, eller du har modtaget barselsdagpenge, eller; holde fri for egen regning. Du har ikke ret til feriedagpenge, hvis du ikke er

Du optjener feriepenge fra din arbejdsgiver, når du har et arbejde. Find ud af hvordan du får feriedagpenge udbetalt. Læs meget mere om feriedagpenge hos Krifa.

Et år er ikke bare et år. I hvert fald ikke, når vi taler optjening af feriedage og udbetaling af feriepenge. Med denne korte gennemgang kan du få styr på begreberne én gang for alle. læs mere om ferie. Hvis du ind i mellem bliver forvirret over sammenhængen mellem ferieår, kalenderår, feriepenge osv., er

Ny ferielov – fra forskudt- til samtidighedsferie Folketinget har vedtaget en ny ferielov, som træder i kraft 1. september 2020. Den nye ferielov er blandt andet vedtaget for at gøre det nemmere og hurtigere for nye medarbejdere på arbejdsmarkedet at holde ferie med løn.

I det tilfælde kan din medarbejder betale feriegælden af løbende over tid ved, at du giver ham feriepenge med, som bliver trukket af hans løn, når de afholdte feriedage er optjent. Din medarbejder kan i sidste ende også holde ferie for egen regning.

Feriepenge til udsatte må findes i satspuljen Op til forhandlingerne om den nye lov har blandt andre Socialdemokratiet og Alternativet været bekymret for, at ændringerne kunne betyde, at tusindvis af udsatte familier ville miste støtte til at holde ferie for.

Fagbladet FOA har sammen med Camilla Bolvig Cazal, der er konsulent i FOA Overenskomst, gennemgået de vigtigste regler og rettigheder på området. Eller alternativt få feriepenge udbetalt på grund af feriehindring,” siger Camilla Bolvig Cazal. Du kan læse mere om reglerne om ferie under barsel her. Både reglerne for ferie og barsel

24-06-2019 · Kan du få udbetalt dine feriepenge, mens du får sygedagpenge? Hvis du ikke har haft mulighed for at holde ferie på grund af din sygdom, har du i visse tilfælde mulighed for at få udbetalt dine feriepenge uden at holde ferie, og mens du fortsat får sygedagpenge. Kontakt din kommune for at få svar på, hvordan du er stillet.

FOA udsender i dag de første breve til sine efterlønsmodtagere, hvoraf det fremgår, at forbundsmedlemmer, der er gået på efterløn i perioden 2004 og 2005, vil være berettiget til med tilbagevirkende kraft at vælge at modtage både feriepenge og efterløn. Forudsætningen er, at de ikke tidligere er blevet informeret om mulighederne.

Feriefridage er ikke noget, du automatisk har krav på. Få klar besked om feriefridage/den 6. ferieuge hos Ret&Råd Advokater

Jeg synes, vi har løst opgaven efter Kærkommen godt,” siger rådmand Thomas Krarup, Ældre- og Handicapforvaltningen til Fagbladet FOA. Læs også: Ove i klemme i konkurs-tovtrækkeri. FOA anlægger sag . FOA vil nu rejse en sag ved domstolene for at sikre medlemmernes tilgodehavende. Hos FOA Aalborg frygter, at der bliver tale om en lang

Du skal have brugt feriepenge fra arbejdsgiver. Du skal have opbrugt ferie, som du har optjent hos din arbejdsgiver, før du kan få udbetalt feriedagpenge. Er du i tvivl, om du har optjent ferie hos en arbejdsgiver, kan du altid undersøge det ved at logge ind på Feriekonto via borger.dk.

Det betyder f.eks., at du ikke vil modtage fuld løn for juli måned, selvom du har afholdt tre ugers sommerferie. Du vil derimod have ret til at modtage feriepenge som kompensation. Når du skal afholde ferie med feriegodtgørelse, skal du anmode Feriekonto om at udbetale feriegodtgørelsen svarende til det antal dage, du holder ferie, til dig.

Det bygger enten på regulær uvidenhed om, hvordan arbejdsmarkedet er skruet sammen, eller direkte dumhed, når Liberal Alliance og De Konservative vil afskaffe feriepenge. Det siger Dennis Kristensen, der er formand i fagforbundet FOA, der organiserer offentligt ansatte, og som har cirka 182.000

“Det er fuldstændig absurd, at ansatte, der blot har passet deres job, bliver mærket i panden med et ‘må-ikke-ansættes-stempel’, når deres arbejdsgiver går konkurs. De lider i forvejen, og så skal de ikke også blive betragtet som andenrangs-arbejdskraft,” lyder kritikken fra FOAs formand Dennis Kristensen til Fagbladet FOA.

Vi fik foranlediget, at de havde mulighed for at komme i FOA og få løst nogle af deres økonomiske udfordringer. Her gav vi også mulighed for feriepenge til de medlemmer, der ønskede det. Det var mange penge som FOA Aalborg kunne have risikeret at have som udlæg, men der fik vi lavet en aftale med forbundet om, at de garanterede pengene.

Du kan blandt andet bruge din fritvalgslønkonto til børneomsorgsdage, seniorfrihed, ekstra pensionsindbetaling og ekstra løn i forbindelse med ferie. Du kan også se, hvor meget du får ind på din fritvalgskonto, og meget mere.

Feriepenge for perioden 1/9 2019 til 31/8 2020 skal principielt indbetales til en fond – men der er under visse nærmere forudsætninger mulighed for at lade pengene stå i virksomheden indtil lønmodtagerens pensionering, idet feriepengene bl.a. skal forrentes. Mvh. Steen Marslew

“Det er fuldstændig absurd, at ansatte, der blot har passet deres job, bliver mærket i panden med et ‘må-ikke-ansættes-stempel’, når deres arbejdsgiver går konkurs. De lider i forvejen, og så skal de ikke også blive betragtet som andenrangs-arbejdskraft,” lyder kritikken fra FOAs formand Dennis Kristensen til Fagbladet FOA.

Har du ikke fået udbetalt ferietillægget, inden du fratræder, skal du kun have 12,5 % feriepenge. Eksempel, hvis du har fået udbetalt hele ferietillægget: Du får hele ferietillægget udbetalt sammen med lønnen for april. Du opsiger din stilling i maj måned og fratræder ved udgangen af juni, uden at have afholdt ferie i dette ferieår.

Det er en god ide at bruge de feriepenge, du har optjent hos din nye arbejdsgiver, før du bruger dem, der er optjent i dit gamle job. Du kan nemlig søge om at få udbetalt feriedagpengene fra dit tidligere job, hvis du ikke når at holde ferie for dem i dit nye. Det kan du ikke med de feriepenge, du har optjent hos din nuværende arbejdsgiver.

Hvis Jobcenter København har godkendt din ferie, og ønsker du at søge om supplerende ledighedsydelse til din løn eller feriepenge, skal du indsende en kopi af feriekort eller anden dokumentation til os. Læs mere om feriereglerne i Guide til ledighedsydelse og fleksløntilskud.

Det bygger enten på regulær uvidenhed om, hvordan arbejdsmarkedet er skruet sammen, eller direkte dumhed, når Liberal Alliance og De Konservative vil afskaffe feriepenge. Det siger Dennis Kristensen, der er formand i fagforbundet FOA, der organiserer offentligt ansatte, og

Såfremt du har optjent ret til ferie med løn eller feriepenge i forbindelse med tidligere ansættelse, vil du kunne få suppleret den løn/udbetaling med ledighedsydelse. Dog må lønnen/udbetalingen suppleret med ledighedsydelsen max. udgøre det beløb, som du ville være berettiget til, hvis du

Forstå din lønseddel. Se hvad de forskellige felter på lønsedlen betyder og hvordan de udregnes. Se hvilke oplysninger lønsedlen skal indeholde.

Kommunerne stjæler de langtidssyges feriepenge. Sådan lyder anklagen fra FOA, der i de seneste to uger har fået sager ind fra seks kommuner ud over dem, som fagforeningen allerede har kørt klagesager på. Sagerne handler om langtidssyge, der mister store beløb, fordi kommunerne modregner deres

Sosu’er taber millioner på deltid: Løn, pension og feriepenge bliver ramt En typisk FOA-ansat mister mellem 2,4 og 2,8 millioner kroner over et arbejdsliv ved at arbejde deltid på 30 timer om ugen frem for fuldtid. (Foto: Foto: Colourbox) Mange ansatte i omsorgsfagene arbejder deltid. Hos FOA

Lavtlønnede har meget færre muligheder for at lægge feriepenge til side end højtlønnede. Det siger Dennis Kristensen, der er formand i FOA. LA og K kender ikke feriepengesystemet, når de foreslår at skrotte det, mener Dennis Kristensen. 30 apr. 2017 kl. 14:00 Det bygger enten på regulær

Hvordan får man dagpenge? Hvis du i en periode er ledig, har du mulighed for at få udbetalt dagpenge fra Min A-kasse. Dog gælder der en række regler, førend du kan være dagpengeberettet.

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Overgangsperioden mellem ny og gammel ferielov vil dog indtræde i begyndelsen af 2019, og derfor skal man som virksomhed forberede sig på ændringerne allerede nu. Her samler vi de vigtigste informationer og giver dig et overskueligt overblik.

KTO, Sundhedskartellet, AC og FOA Fag og Arbejde om, at overenskomster og aftaler på det regionale område fornyes for perioden 1. april 2011 til 31. marts 2013 på nedennævnte vilkår: Hvor intet andet fremgår, træder de aftalte ændringer i kraft 1. april Procentvise lønforhøjelser gives i deres helhed som lønforhøjelser i forhold til

Denne side er din adgang til skat.dk I dette afsnit kan du læse om følgende for filindberetning af funktionærers feriepenge:

de resterende feriepenge stammer fra den 5. eller 6. ferieuge (uanset beløbets størrelse), eller; de resterende feriepenge stammer fra et ansættelsesforhold, som er ophørt senest den 30. april (uanset beløbets størrelse). For at få feriepengene udbetalt, skal du

Retten har talt: Au pairs har ret til feriepenge. En værtsfamilie er blevet dømt til at betale deres tidligere au pair 13.000 kroner i manglende lommepenge og feriepenge. FOA kalder området en gråzone og forventer, at dommen får betydning for andre sager.

Kan jeg holde ferie imens jeg er sygemeldt eller kan jeg raskmelde mig og sygemelde mig igen efter endt ferie? Jeg er sygemeldt og ønsker at afholde ferie med min familie.

Hvordan beregnes feriepenge? 12,50% af den ferieberettiget løn i kalenderåret (optjeningsåret). Feriepenge skal der betales skat og AM-bidrag. Man finder den ferieberettigede løn på sin lønseddel. Hvordan beregnes det gennemsnitlige antal timer i måneden? 37

LA og K kender ikke feriepengesystemet, når de foreslår at skrotte det, mener Dennis Kristensen. Det bygger enten på regulær uvidenhed om, hvordan arbejdsmarkedet er skruet sammen, eller direkte dumhed, når Liberal Alliance og De Konservative vil afskaffe feriepenge. Det siger Dennis Kristensen

FOA har indgivet konkursbegæringen på vegne af tidligere ansatte i Hjemmeplejen Limfjord, som ikke har fået deres feriepenge. – Vi er p.t. oppe på over 800.000 kroner nu, siger Patrick Olesen, der godt kan forestille sig, at der stadig vil komme henvendelser ind fra FOA-medlemmer , som har feriepenge i klemme hos Hjemmeplejen Limfjord.

Anne Blomme fra FOA Lillebælt måtte afbryde påskeferien for at sikre medlemmers krav om 315.000 kroner i feriepenge, løn og pension i forbindelse med konkurs i vikarbureau, som fortsætter under samme navn – dog som ApS.

Arbejdstid, når du er ansat i regionen. Arbejdstid er en vigtig del i tilrettelæggelsen af arbejdet. Få overblik over, hvad der er indgået af aftaler, og hvad lovgivningen siger om arbejdstid på det regionale område.

Løn, feriepenge, S/H og G-dage Hvornår får jeg løn? TeamVikaren.dk udbetaler løn i både ulige og lige uger så de vikarer, der er ansat i Byg & Anlæg, får løn i lige uger og altid om fredagen. På samme tid har de vikarer, som er ansat i øvrige vikariater lønudbetaling i ulige uger, samt om fredagen.

Du får i stedet feriegodtgørelse feriepenge) på 12½ % af lønnen, der sættes ind på FerieKonto i løbet af optjeningsåret, og som kommer til udbetaling, når du holder ferie i det følgende ferieår. Ændringer i arbejdstid . Din løn under ferie er som udgangspunkt den samme som den løn, du normalt får.

Ferieloven – Varsling og placering af ferie. Enhver lønmodtager har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg i henhold til ferieloven, idet der ved lønmodtager forstås en person, der modtager vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold.

København. Det bygger enten på regulær uvidenhed om, hvordan arbejdsmarkedet er skruet sammen, eller direkte dumhed, når Liberal Alliance og De konservative vil afskaffe feriepenge. Det siger Dennis Christensen, der er formand i fagforbundet FOA, der organiserer offentligt ansatte, og som har cirka 182.000 medlemmer.

Voksenlærling (regler gældende fra 1. januar 2020) En typisk voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører et lærlingeforløb med skiftevis skole- og praktikperioder.

Gode råd om. Gode råd om at undgå diskrimination. Denne pjece giver et overblik over hvilke forhold, du som arbejdsgiver skal være opmærksom på for ikke at udøve forskelsbehandling som følge af race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering,

Har du spørgsmål til den nye fond, til indberetning af dine medarbejderes feriepenge, eller til din nye opsparing? Så er du velkommen til at kontakte Kundeservice. Gå til kontakt. Det, du skal vide som arbejdsgiver. Læs mere om, hvad du som arbejdsgiver skal

København. Det bygger enten på regulær uvidenhed om, hvordan arbejdsmarkedet er skruet sammen, eller direkte dumhed, når Liberal Alliance og De Konservative vil afskaffe feriepenge. Det siger Dennis Kristensen, der er formand i fagforbundet FOA, der organiserer offentligt ansatte, og som har

Borger Fagperson Plejeorlov til pasning af nærtstående i hjemmet. 30.12.2019. Hvad er plejeorlov til pasning af nærtstående i hjemmet? Plejeorlov til pasning af nærtstående i hjemmet giver dig mulighed for, at du kan passe en slægtning eller en nær ven.

Feriepenge, du eventuelt har optjent i et studiejob, kan du få udbetalt via borger.dk. Vær opmærksom på, at du har mulighed for at forhandle dig til ferie med løn, når du som nyuddannet får tilbudt din første ansættelse. Hvis du kommer fra en anden stilling, vil du have feriepenge med dig herfra.

Du udfylder kortet og får overført din feriepenge til din NemKonto (lønkonto) Hvis du har optjent mindre end 750 kr. i feriepenge, kan du få dem udbetalt med det samme, når du stopper på dit arbejde. Har du tjent mindre end 2.250 kr. i feriepenge, udbetaler FerieKonto dine feriepenge direkte til din NemKonto, inden ferieåret begynder.

Ferieåret går fra 1.5. det ene år til 30.4. det næste år. Optjeningsåret er det forudgående kalenderår. En ferieuge består af 7 sammenhængende dage, men man tæller kun 5 dages ferie pr. uge man holder ferie.

JBO’s gæt på 30.000 var bestemt ikke helt uden for skiven eller vildt skudt over, som Fagbladet FOA hævdede. Og Joachim B. Olsens bud var i hvert fald betydeligt tættere på end det tal, Fagbladet FOA selv lagde ud. Det virker derfor lidt dumt, at FOA håner JBO’s for hans gæt, når deres eget tal ligger længere fra virkeligheden.

LA og K kender ikke feriepengesystemet, når de foreslår at skrotte det, mener Dennis Kristensen.

Du tager dine feriepenge med dig, når du siger op. Ændring af aftalt ferie Se, hvornår din arbejdsgiver kan ændre i din ferie, og hvordan du skal kompenseres.

Feriepenge, der er forældede i forholdet mellem arbejdsgiver og lønmodtager, tilfalder efter § 36 statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond. Lønmodtagerens krav på feriepenge efter § 35 forudsætter, at lønmodtageren holder ferien, eller at lønmodtageren efter § 38 har været afskåret fra at holde ferien.

Hvad med feriepenge? Malerlærling har du ret til ferie, feriefridage og løn på SH-dage? Har du krav på ferie, feriefridag og løn på SH-dage? Hvornår skal ferien og feriefridagene holdes? Hvad skal du have i feriepenge? Alle lærlinge har ret til 5 ugers ferie i et ferieår, der løber fra den 2. maj til den 30. april.

Som udgangspunkt bliver den 24. og 31. december betragtet som helt almindelige arbejdsdage, da disse ikke er reguleret af ferieloven. På en del arbejdspladser er der alligevel en tradition om, at medarbejderne kan holde fri uden at blive trukket i løn disse dage.

Læs også: Mona Striib genvalgt hos FOA. Han peger på, at der både er ordninger, hvor feriepengene indbetales til en feriekonto, men at en arbejdsgiverforening også kan garantere for feriepenge, hvorfor man slet ikke skal indbetale til en feriekonto. Og der er også lønmodtagere, som holder ferie med betalt løn.

Du bliver ikke registreret med IP-adresse, og det er kun os, der kan se din kommentar. Kommentarer med spørgsmål omkring enkeltsager eller med personfølsomt

Log på Mit 3F. Som medlem af 3F har du adgang til selvbetjening via Mit 3F, hvor du bl.a. kan udfylde ydelseskort, se personlige oplysninger og udbetalingsspecifikationer og få gratis advokathjælp.

Feriepenge er en sej ting. For hver krone, du tjener, går 12,5 procent til din opsparing af feriepenge som udbetales en gang årligt. Så har du altid råd til at holde ferie. Du har krav på, at din løn er eksklusiv feriepenge. Hvis din arbejdsgiver påstår, at din løn er inklusive feriepenge, er det ulovligt.

Under henvisning til bestemmelsens ordlyd og til det beskyttelseshensyn, der erbaggrunden for den begrænsede adgang til modregning i en lønmodtagers krav på feriepenge finder retten ikke, at modregning i medfør af ferielovens § 39, stk. 1, kan ske i andre tilfælde, end hvor det retsstridige forhold er fastslået ved en retsafgørelse

Fritstillet – få styr på din ret og pligt Hvad må du egentlig, når du er fritstillet efter en fyring? Må du f.eks. finde et nyt job, og skal du holde din ferie i perioden?