et paradoks – Synonym for paradoks

09-09-2016 · paradoks, bruges dels om en ufattelig tanke, fx den kristne tanke om Treenigheden, dels om en påstand, som tilsyneladende er selvmodsigende, fx kvantefysikkens påstand om, at lys både har bølge- og partikelegenskaber. I logikken betyder paradoks eller antinomi et selvmodsigende udsagn.

Der er ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive kilder til de påstande, der fremføres. Hvis ikke der tilføjes kilder, vil artiklen muligvis blive slettet. Løgnerens paradoks (hvis en løgner siger, at han lyver, er det så sandt

paradoks 1 substantiv, intetkøn. Rapportér et problemfra Den Danske Ordbog Den Danske Ordbog. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2018. Første udgave af ordbogen udkom 2003-5. Denne artikel blev første gang udgivet i den trykte version af ordbogen 2003-5.

Et paradoks, også kalt anomali, er en diskrepans/uoverensstemmelse mellom hva en teori sier og hva sunn fornuft forventer. Det er altså en selvmotsigelse som likevel rommer en sannhet.

– Hvornår står man som underviser overfor det pædagogiske paradoks? “I hver en situation, hvor man appellerer til en studerende, et barn, hvor man appellerer til vedkommendes egne forståelsesprocesser, der er det paradoksale på spil.

– Tak for stafetten og et godt spørgsmål, Mads. Godt at et besøg i London kunne sætte tankerne i gang hos dig omkring de digitale kompetencer i Danmark. – Som med så mange andre ting så kan Danmark fremstå som lidt af et paradoks, og det gælder også, når det kommer til digitale kompetencer.

Tvillingeparadokset er et tankeeksperiment inden for fysikken, som bygger på relativitetsteorien. Den ene form af paradokset er, at hvis den ene af to enæggede tvillinger tager af sted i en rumraket og i lang tid rejser nær lysets hastighed, vil han eller hun, når han eller hun vender tilbage til Jorden, være yngre end sin tvillingebror

”Sprog er en gave. Brug den!” ”Mindst halvdelen af verdens børn vokser i dag op i et flersproget miljø.” ”Danske virksomheder går glip af forretninger, fordi de mangler ansatte, der mestrer fremmedsprog og kender andre landes kulturer.” Tre udsagn i videoen Wise Word som en række 9. klasse elever og folkeskolelærer Gro

 · PDF-fil

Et paradoks. 3 er et par af velbegrundede påstande som strider mod hinanden. Nogle fremstillinger bruger ordet ’paradoks’ i en temmelig anderledes for-stand end jeg vil gøre det her. F.eks. taler Søren Kierkegaard i sit Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift om den sande kristendom som en paradoks

Band i vildrede: Det er et paradoks Alt, hvad de rører ved, er blevet til guld, men succesbanet The Minds of 99 har ikke nået toppen endnu Minds of 99 med frontmand Niels Brandt optrådte sidste år på Roskilde Festivals Orange Scene.

Lidt af et paradoks: Flere rige danskere giver flere ghettoer. At et boligområde stemples som ’ghetto’, bestemmes også af faktorer uden for området. Boligorganisation piller ved kriterierne. Ministeren siger, at en ændring af ghettolisten vil være upraktisk.

Privat socialrådgivning – et paradoks? 26. juni 2014 af Social Nettet. Private socialrådgivere med selvstændige virksomheder vinder mere og mere frem i disse år. Ikke fordi det er nyt i den forstand. Mange selvstændige socialrådgivere har, i deres virksomheder,

paradoks 1 substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk)-et, -er, -erne [pɑɑˈdʌgs] fra græsk paradoxon, neutrum af paradoxos ‘som er ved siden af eller uden for enhver mening’, dannet af para-og doxa ‘mening’ • situation, ytring el.lign. som er virkelig eller sand, men virker selvmodsigende, bagvendt

19-07-2015 · Et paradoks er en sofistikeret form for gåde , at intriger filosoffer , logikere , matematikere og forfattere . Hver paradoks beskriver en tilsyneladende umulighed Ved at sammenstille to ideer , der modsiger hinanden , selvom de begge er sande . Paradokser kan legemliggøre visdom , og de kan blive stærke redskaber for kommunikation .

Det er et paradoks, det er værd at undersøge nærmere. 75 pct. af danskerne er ifølge den seneste Eurobarometer-måling uenige i, at Danmark vil stå i en bedre situation uden for EU. Faktisk overgås vi kun akkurat af topscorerne fra Luxembourg og Holland.

I Vesten står man over for et nyt paradoks: At en lille overklasse af ledende kræfter i f.eks. det amerikanske erhvervsliv bliver fortsat rigere, mens den brede middelklasses indtægter bliver mindre, og den voksende underklasse decideret forarmes

Danish Det er et paradoks, at man ofte lægger mere mærke til ting, der sker langt væk, end ting, der sker lige ved siden af. more_vert. open_in_new Link til kilde; warning Anmod om revidering; Not only are various political tendencies united, but so are the Council and Commission.

Tværprofessionelt samarbejde er tidens løsen på komplekse sociale problemstillinger. Den moderne velfærdsstats borgerindsatser synes at kræve et særligt samkoordineret arbejde mellem professioner. Men nogle gange ser det ud til, at det tværprofessionelle ender med at stå i vejen for en sagsgang og indsats, der er faglig meningsfuld og

Author: Ditte Maria Børglum Tofteng, Mette Bladt

Det fremhæves under tiden i den offentlige debat, at det er noget nær et paradoks, at Danmark har store overskud på betalingsbalancen (i.e, de løbende poster) samtidigt med at landet skulle have problemer med konkurrenceevnen.

Det er et paradoks på skakbrættet. Man kan prøve sig frem, men det ender altid med pat og dermed remis, inden der er mat. Har modstanderen en bonde, får springerne lidt overraskende en chance. Her er et frisk eksempel på det usædvanlige slutspil fra det netop overståede EU-mesterskab. McNab –

Et stort paradoks. Om et skift i livs- og verdensanskuelse. Indledning. For læserens skyld og af hensyn til forståelsen af, hvad der leksikalt kan og skal forstås ved begrebet paradoks, skal her gives en kortfattet forklaring af ordet og begrebet.

28-10-2019 · Paradoks er en påstand eller uttalelse som er virkelig eller sann, men virker selvmotsigende, urimelig eller absurd. Et eksempel på et paradoks er uttrykket «evig eies

Et stort paradoks: Flere håndboldspillere – færre træningstimer. Skrevet af Thomas Frederiksen 24/06/2019, 6:07 AM. Københavns Håndboldklub har oplevet stor medlemsfremgang de senere år. Til stor frustration for klubben er de blevet tildelt færre haltimer den kommende sæson, hvilket betyder, at flere børn må stå på venteliste.

Forfatter: Thomas Frederiksen

Vækst og stabilitet – et paradoks; Helle Laursen d. 20. februar 2017. Vækst har længe været et af vores tids store paradigmer – vores måde at anskue verden på. Antagelsen er, at hvis der ikke er vækst, er det ensbetydende med tilbagegang. Ikke bare status quo, men reel nedgang.

synonym paradoks, krydsord hjælp paradoks, dansk ordbog paradoks, fremmedord paradoks, forklaring paradoks, hvordan staves paradoks,paradoks betyder, andet ord for paradoks, paradoks krydsord ordbog, hvad betyder paradoks, paradoks betydning, Staves det paradoks.

Et paradoks er en fremmed forestilling, som er anderledes end det, som anses for sandt i den almene opfattelse. Paradokser er tanker, der består af talemåder og fraser, som synes at modsige hinanden.

Paradoks: Varde Kommune sparer to millioner om året efter rengøringsskandale. Billedet er fra morgenrengøringen på Ølgod Aktivitetscenter, der er et af kommunens plejehjem. Nu har der været et nyt rengøringsudbud, og kommunen har afsløret, hvem der har fået kontrakterne.

Et paradoks! Det er da et paradoks, at hørehæmmede synes, at lyden er for høj! Jeg var til et arrangement med vores lokale Høreforening i Scala Bio. Der er kommet teleslynge i alle salene. Man får udleveret en halsteleslynge med modtager på og kan så selv skrue op/ned for lyden.

Forfatter: Annes Indfald

Hans pædagogik kan kaldes antiautoritær, men kun fordi det er målet, at mennesket skal blive sin egen myndighed og kun lade sig styre af sin fornuft. Modsætningen mellem tvang og frihed er et evigt paradoks i den pædagogiske teori – og nok så vigtigt – en evig frustration i den pædagogiske praksis.

D et er nemmere at kalde sig liberal end at føre liberal politik. Det må regeringen i disse dage sande, når det gælder uddannelsespolitik. Det er lidt af et paradoks, at en regering, der kalder sig liberal, fører en uddannelsespolitik, som sparker døren ind til skolelederens kontor, giver anvisninger på kuren mod gymnasieelevers smerter

Forfatter: Jacob Fuglsang

Et paradoks og et regulært problem. Anders Kure (tv) er tilbage i AGFs startopstilling efter karantæne mod Esbjerg fB. Arkivfoto. AGF er kommet hurtigt bagud i syv af de seneste otte kampe, og så kan man i øvrigt ikke vinde på hjemmebane. Til gengæld er

(1845) Vandstanden i verdenshavene – et paradoks afløser et andet Jeg har gentagene gange foretaget analyser af vandstanden i verdenshavene ud fra Colerado Univeristy’s satellitdata og er endt med et paradoks gående ud på, at vandstanden ikke er accelerende, som man vil

Folk på løbehjul skal opføre sig som cyklister i trafikken. Men det er i praksis meget vanskeligt, lyder det fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter og en række folk på løbehjul, som Jyllands-Posten mødte i

07-11-2014 · Vandstanden i verdenshavene – et paradoks afløser et andet Klimadebat.dk > Debatforum > Overordnet om klimaændringer > Vandstanden i verdenshavene – et paradoks afløser et andet >

04-12-2018 · Den problemstilling eller det paradoks, som jeg savner, vil blive sagt højt, er, at det er et tveægget sværd at dele sin business case med sin leverandør. Det svarer lidt til, at man deler sin lønseddel sammen med en oversigt over alle andre aktiver med en, man er på første date med. Det kan give bagslag på så mange planer.

Forfatter: Martin J. Ernst

Et paradoks. Amalie S. Dalum. Fredag den 12. juni 2015. Hej Virker det ikke lidt fjollet, at man til hverdag går rundt i sneakers, der burde være gode til fødderne, men når man så begår sig ud for at løbe en rigtig tur , hvor det går hen og bliver hårdt for skinnebens – og

Solfaktorprodukter kan effektivt beskytte mod solens lys JA, omvendt kan Tiosol helt alene give 50% risiko for at udvikle Cancer. Man risikere altså at få den lidelse som man ville undgår ved at bruge produktet. Dermed et paradoks. Titanium Dioxide er i Tiosol og er dermed i langt de fleste solfaktorprodukter som selv små børn smøres ind i.

Seniorer fanges tit i et paradoks – det er på tide, det bliver brudt. Mange seniorer (50+) oplever udfordringer med at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen eller blot skifte job i en sen alder. Det er let at blive fortvivlet, hvis man som senior står i sådan en situation. Heldigvis findes der et sted at gå hen.

Det er et paradoks, at vi tror indgangsvinklen er den samme. Det er den sjældent og derfor er det meget meget sjældent at det ender med “til døden os skiller”. Det absolut vigtigste budskab er, at man ALDRIG må vælge en partner fra, til fordel for en anden.

Forfatter: Mette Haulund

I erhvervslivet har man opdyrket evaluering af lederne, noget som de øverste ansvarlige tager alvorligt. Her har universiteterne meget at lære. Det lægger et stort ansvar på universitets ledelse og bestyrelse. Det tilsyneladende paradoks er altså, at stærk ledelse kan sikre den langsigtede og den frie forskning.

Men dette indebar tilsyneladende et paradoks. Deltagelsen i et institutionelt og retligt dynamisk samarbejde som EF betød nemlig, at man opgav den fulde kontrol over den danske models fremtidige skæbne i et samarbejde med det frygtede kontinental-Europa.

Konflikten mellem medier, efterretningstjeneste og retsstat i forbindelse med udgivelsen af bogen ’Syv år for PET’ bunder i et paradoks som er umuligt at komme uden om i et demokratisk samfund, skriver historiker Andreas Marklund.

3 faser i change management og et paradoks. Posted on 29. januar 2013 (19. maj 2015) by Tune Hein. Mange teorier belyser faser og reaktions-mønstre hos individet. Men der er også faser i større grupper og hele organisationer.

23-11-2011 · Du mener at det er et paradoks at der puttes reklamer ind imellem 2 indlæg? Alternativet hvad er det? At reklamen buldre ned i 7-15 sek. inden vi kan debatere Så scroller jeg heller forbi 4 intetsigende links. De der vælger at trykke på dem er efter mit bedste bud, allerede på jagt efter tilbud. Mit forslag til dig. Kom med et bedre

Et paradoks: Som det fremgår af skemaet, kan man ikke sætte lighedstegn mellem fødens sur­hedsgrad og dens syre-base-dannende egenskaber. Det skyldes, at fødemidlerne bliver sure på grund af dets indhold af organiske syrer, som forbrændes i organismen til kulsyre og vand.

Rigspolitiet påpeger et paradoks: Farligt for folk på løbehjul at overholde loven. Folk på løbehjul skal opføre sig som cyklister i trafikken. Men det er i praksis meget vanskeligt, lyder det fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter og en række folk på løbehjul, som Jyllands-Posten mødte i Aarhus.

Hvor Jeffersons religion var et enkelt eksempel, oplevede man kun, at spørgsmålet fik betydning i et par tilfælde, hvor katolske kandidatemner aldrig nåede frem til nomination i de to store partier. Og det blev et stort spørgsmål, da USA med John Kennedy for første gang fik en katolsk præsidentkandidat.

Eksistensen af et paradoks i en historie beder læseren om at tænke mere dybt om de modsætninger og sandheder, der eksisterer inden for det paradoks, der afsløres. Nogle gange kan det udgøre et dilemma for tegnene; Andre gange kan det udgøre et dilemma for læsernes samvittighed.

Det er egentlig lidt af et paradoks at lovgive om trykkefrihed, fordi trykkefrihed i princippet er den tilstand, der består, så længe ingen lov begrænser det trykte ords udbredelse. Sådan var det, da Gutenberg trykte sine første bøger i Mainz i begyndelsen af 1400-tallet.

Forfatter: Jes Fabricius Møller

Det er egentlig lidt af et paradoks at lovgive om trykkefrihed, fordi trykkefrihed i princippet er den tilstand, der består, så længe ingen lov begrænser det trykte ords udbredelse. Sådan var det, da Gutenberg trykte sine første bøger i Mainz i begyndelsen af 1400-tallet.

Üks selline on Russelli paradoks, mis paneb meid küsima, kas “hulk kõikidest hulkadest, mis iseennast ei sisalda”, võiks seda hulka sisaldada või mitte, ja näitas sellega, et see teooria oli vigane. Curry paradoks on endiselt uuesti lahendamata.

Jeg vil aldrig selv være fortaler for at indskrænke nogens grundlovssikrede rettigheder, herunder ytringsfrihed. Men jeg vil påpege et paradoks.

Problemet med et paradoks er at en usandsynlig påstand (så usandsynlig at den synes at være usand) – tilsyneladende kan vises at være sand. Grundlæggende menes paradokser ikke at have eksistens – naturen kan ikke være i modstrid med sig selv – at de tilsyneladende alligevel har eksistens, er i sig selv et paradoks.

Så handel er til fordel for begge lande, og de komparative fordele holder helt ned på individniveau. Her kommer imidlertid, hvad kan ligne et paradoks: Samhandel mellem to lande er altid til deres nettofordel, men der kan være grupper i et samfund, som taber ved åbningen for fri handel. Som nævnt kan reallønnen falde for bestemte grupper (jf.

Øresundsregionen – et paradoks i vækst. Af 28. apr 1995 kl. 00:00 0. Af Birgitte Marfelt Integration giver øget færdsel, men behovet for transport skal begrænses – både af hensyn til transportkapacitet og miljø. Visionen om en Øresundsregion er et paradoks.

KOMMENTAR – Det er faktisk paradoksalt, at verdensøkonomien for tiden vakler mere end nogensinde siden finanskrisen. For kendsgerningen er, at betingelserne for vækst nærmest er optimale. Renterne er rekordlave, arbejdsmarkederne bomstærke, aktiekurserne

KRONIK > af hans henning work. Videnskabsteori er en forholdsvis ung filosofisk disciplin. Naturligvis har det altid været et centralt spørgsmål for filosofien, hvorledes mennesket kunne opnå sikker erkendelse; men videnskabsteorien handler specifikt om den videnskabelige erkendelse.

Det multikulturelle paradoks; Et emne, der på mange måder fylder i samfundets politiske diskurs, i medierne samt i den brede offentlighed mere generelt, er, at der i det danske samfund findes heterogene grupper med indvandrer– og flygtningebaggrund, der ikke er socialt integrerede.

At blive valgt til byrådet er som at starte på et nyt arbejde, bare mens alle kigger på. Det er helt naturligt at lave fejl i starten, men hvor man normalt bare tager en snak med kollegerne eller lederen om, hvordan man kan gøre det mere hensigtsmæssigt næste gang, bliver småfejl blæst op i

Det pædagogiske paradoks – et grundstudie i almen pædagogik. I denne bog kan du læse om det pædagogiske paradoks omkring opdragelse: Hvordan kan man gennem ydre indvirkninger bringe et menneske til ikke at lade sig bestemme af ydre indvirkninger?

Af Knud Vilby Journalist og forfatter. Siden 2015 har frygten for indvandring været et stort tema i EU og i de enkelte EU-medlemslande. Men det er noget af et paradoks i betragtning af, at EU som helhed og samtlige 28 medlemslande ville have faldende befolkningstal uden indvandring.

Paradoks Fornuftsstridig påstand der trods alt viser sig at indeholde en vis fornuft. Få svar på hvad forkortelsen, ordet eller vendingen betyder. Samling af forklaringer på fremmedord, forkortelser og

Det ligner et ergonomisk paradoks. Sosu’er, der arbejder på plejehjem i Danmark, bruger tekniske hjælpemidler i størstedelen af alle forflytninger af borgere, hvor der er behov for det. Det er en vigtig milepæl i arbejdsmiljøarbejdet i ældreplejen herhjemme.

Kommunen har et paradoks omkring parkering på P Syd. Hjem / Kommunen har et paradoks omkring parkering på P Syd. Forrige Næste. Annonce. View Larger Image; Project Description. Tekst og fotos: Hasse Jørgensen, fredag den 18. jan. Esbjerg Kommune har et parkeringsparadoks af dimensioner i den sydlige del af Ribe.

Få Det pædagogiske paradoks af Alexander von Oettingen som bog på dansk – 9788779550674 – Bøger rummer alle sider af livet. Læs Lyt Lev blandt millioner af bøger på Saxo.com.

Et paradoks fordi det ikke altid hjælper men nogen gange gør. Fordi bivirkningerne er forfærdelige at leve med og alligevel er fuldstændig ligemeget når først du sammenligner det med at være lammet af angst. Et paradoks fordi lægerne gerne vil hjælpe men der kun er en der kan hjælpe – dig selv.

Musikvideoen er et budskab og en dediktion til alle der kæmper en hård kamp for at komme ud af de kriminelle miljøer. Vi ønsker at få folk “udefra” til at reflektere over de indre kampe der er på spil, når man gennemgår en komplet omvending i sin levemåde.

Debat: I sin tid indførte man hjælp til abort – fri abort – hvor man så undgik, at adskillige ulykkelige kvinder udsatte sig selv for den risiko, der var forbundet med illegal abort. Ja – mig bekendt endda helt gratis. Der var således ikke de store problemer for flertallet i folketinget til, at det ..

Paradoks: Urbanisering styrker landsbyer. Mange, som ikke har råd til at bo i bycentrene, vælger i stedet at gå den modsatte vej og besætte sig i de mindre byer, hvor der også er nærhed til naturen. Viby Sjælland er et eksempel. Den står til at få øget sit indbyggertal meget markant, efterhånden som et nyt kvarter bliver udbygget.

Olbers’ paradoks, (efter H.W. Olbers), det forhold, at nattehimlen er mørk og ikke lige så lys i alle retninger som Solens overflade, som den burde være med uendelig mange stjerner i et stationært Univers. Problemet kan føres tilbage til J. Kepler i 1610, der brugte nattemørket som et argument for, at der kun kunne være endeligt mange

Ledelsesopgaven i virksomheder, offentlige institutioner og enddog frivillige organisationer er igennem de seneste år blevet mere og mere kompleks. Som leder arbejder man i et konstant spændingsfelt, og bliver ofte stillet overfor opgaver som kan betragtes som lidt af et paradoks.

 · PDF-fil

at navngive sin egen adfærd som et paradoks, indstifter lederen en form for legitim orden omkring at tale med to tunger: ”Ja, jeg siger både, at I skal arbejde selvstændigt, og at I skal gøre det, som jeg selv ville have gjort, og det er det, man kalder et paradoks”.

Synonym sjældent paradoks. Eksempler paradoksal situation paradoksalt nok. egentlig er det paradoksalt at han fik sin opbakning til et nej til EF-unionen, når der på samme møde viste sig at være et flertal af tilhængere DR1992 Danmarks Radio (radioudsendelse), 1992.

Det er da et paradoks. Paradokset kunne måske opløses, hvis det kunne påvises, at disse tiltag helt konkret var med til at løse et problem, der var en trussel mod det demokratiske samfund, men det er svært at få øje på en sådan effekt. Økonom og ekstern lektor på Københavns Universitet, Hjarn von Zernichow Borberg, har if.

Jeg vil prøve at beskrive nogle hverdags-oplevelser vi har med et barn med autisme i hjemmet, som måske kan bringe lidt lys over, hvordan vores hverdag er og hvorfor vi i vores lille familie vælger at vægte de ting, vi gør. Samtidig vil jeg drysse nogle links rundt hist og pist, når jeg falder over noget, som jeg synes er interessant.

Vi har set, hvordan der på baggrund af det antropocæne paradoks er opstået et behov for at gentænke menneskets selvbillede, og hvordan eksistentialismen, her primært Camus, kan bidrage med væsentlige perspektiver til formuleringen af et nyt og særligt ’ktonisk’ menneskesyn.

– Det var ikke noget paradoks for Kim Larsen at være et dannet menneske og så samtidigt kunne drikke øl af flasken, altså. Jeg tror, det var aldrig noget der sådan.. noget

Nøjgaard, M 2006, Brandes på fransk. Et paradoks. i Produktive paradokser. Festskrift til Svend Erik Larsen. Aarhus Universitetsforlag, Aarhus, s. 229-241.

Du bestemmer helt selv om du vil være et rigtig ond og dumt svin eller som nu et godt menneske der tænker på andre end dig selv. Gud blander sig ikke men han rådgiver. Hans manual på livet og hvordan vi kan få et lykkelig liv hedder biblen. Den forklarer alle de svære spørgsmål her i livet som betyder noget.

 · DOC-fil · Webvisning

Hvis et paradoks er noget, som modsiger sig selv, så er det en selvmodsigelse, dvs. egentligt noget andet end et paradoks, og så havner vi lidt dér, hvor vi endte i den indledende grundundren, hvor paradokset ikke blev betragtet som et paradoks, men i højere grad som et problem.

Alkohol dræber. Et langt og stort alkoholforbrug er ofte skyld i en lang række lidelser, og overforbrug af alkohol øger risikoen for skader næsten alle steder i kroppen. Alligevel drikker vi. Hvorfor er den menneskelige historie fuld af druk?

Her er det, jeg så ikke forstår: Hvordan kan det være at man samtidigt så siger at et hvert menneske har en fri vilje og skal/kan tage ansvar for sine handlinger? Jeg synes det ligner et paradoks, men jeg har vel nok overset noget.

Et eksempel på specialiseringens paradoks er den offentlige organisation Statsforvaltningen, som tidligere var domineret af juridiske specialister trænet i lovens bogstav og ånd. Men fordi sagsbehandlingen i fx skilsmissesager har med mennesker at gøre, skal den nu håndteres med mere holistisk behandling og hånd.

Efter den samlede danske presse nidkært kun har skudt efter de »store« pelagiske fartøjer i danske fiskeri og kvotekoncentrationer her, melder der sig nu en mindre og i dette tilfælde overraskende og antageligt helt ulovlig kvotekoncentration hos et mindre kystfiskerlaug.

Men hvis man tager værkernes budskab om aktivisme og kontekstafhængighed for pålydende, render man automatisk ind i et paradoks: For hvis værkerne også er et opgør med et vestligt orienteret kunstsyn, og værkerne baserer sig på et lokalforankret politisk forandringsprojekt, bliver det pludselig uklart hvor det placerer os som publikum i

Det er et paradoks, at ulven må hengive sig til frygten for, hvad den må, mens vi tolererer, at elgen afstedkommer skader på folk så de dør eller bliver alvorligt såret. Konflikten omkring ulven er indtil for nylig blevet domineret af de vanskeligheder, den skaber med hensyn til husdyr-industrien.

Kerndrup, S & Reinau, KH 2008, Klynger: et paradoks i en globaliseret verden. i MK Hansen & O Mertz (red), Det Kongelige Danske Geografiske Selskabs årsskrift for 2007. Det Kongelige Danske Geografiske Selskab, København, Det Kongelige Danske Geografiske Selskabs Årsskrift, s. 55-57.

Opdateret 11.50 – Dagens kursdyk kloden rundt er et stort paradoks efter stærke regnskaber. Men jagten på afkast har gjort aktier ualmindeligt populære, derfor slår nervøsitet hårdt igennem.

Zenons Paradoks (efter Zenon fra Elea) er et tankeeksperiment, der leder til et paradoks. Det illustrerer nogle af de følger, uendeligheder har inden for matematikken. Zenon lader helten fra oldgræsk mytologi Achilleus løbe om kap med en skildpadde. Achilleus lader skildpadden få et forspring på 100 meter.

‘Lykke’ er et af de mest hyppigt brugte ord i verden. I vores kultur i dag, repræsenterer det den ultimative bestræbelse for mange mennesker. Men sådan har det ikke altid været. I fortiden var den største mening med livet at leve dydigt, at få børn eller eje en ejendom. Men i den moderne tid, spiller lykkens paradoks

Serie i fire dele – afsnit 4: 70 år efter Verdenserklæringen om Menneskerettighederne tegner medlemsbladet AMNESTY et portræt af Danmarks forhold til menneskerettighederne. Vi gør det med hjælp fra eksperter, skriftlige historiske kilder og med udgangspunkt i fire skelsættende årstal. Del 4 begynder i året

/ Det pædagogiske paradoks : et grundstudie i almen pædgaogik. Århus : 1085-6862, 2001. 174 s. (Pædagogiske linjer). BibTeX. RIS. Beskrivelse. Bogen undersøger det pædagogiske paradoks fra dets erkendelse hos J.-J. Rousseau og I. Kant til de første forsøg på at formulere en teoretisk pædagogik hos F. Schleiermacher og J.F. Herbart.

da Da de overførte fællesskabsmidler tilmed ikke skal tildeles i henhold til Fællesskabets strategiske angivelser, har vi her et paradoks tilfælde af renationalisering af landbrugspolitikken, finansieret 100 % af fællesskabsmidler, især når man lægger Rådets endnu mere vidtgående forestilling til grund.

Kirken – et paradoks . I kirkens begyndelse var den kæmpende. Først drevet af sit møde med den opstandne Kristus, siden fyldt af håb om Gudsrigets nære komme. Med tiden degenererede den til en triumferende kirke.

da Det er et paradoks, fordi islamisterne med god grund kan mene, at de er forfulgt af deres regering og derfor kan påråbe sig beskyttelse i Den Europæiske Union, mens deres ofre, de frihedskæmpere jeg netop omtalte, ikke kan påråbe sig denne rettighed. Europarl8.

Debat: I sin tid indførte man hjælp til abort – fri abort – hvor man så undgik, at adskillige ulykkelige kvinder udsatte sig selv for den risiko, der var forbundet med illegal abort. Ja – mig bekendt endda helt gratis. Der var således ikke de store problemer for flertallet i folketinget til, at det ..

 · PDF-fil

• et paradoks om tid: hurtighed og effektivitet vs. grundighed og læring • et paradoks om viden i systemet: selv løse problemet vs. opbygge kompetencer hos kollega eller borger. Af Andreas Granhof Juhl, Jakob Nørlem og Theis Réthoré, AGORA.

Regeringen og Dansk Folkeparti har netop fremlagt en sundhedsreform, hvor de vil nedlægge landets regioner. I den forbindelse taler man om mere nærhed i forhold til borgerne. Det må siges at være et demokratisk paradoks. Kigger man på udviklingen i nærdemokratiet, gør følgende tal sig gældende.