efter abort – Abort

Nogle kvinder får det svært efter at have fået en medicinsk eller en kirurgisk abort. Læs her, hvilke signaler du bør være opmærksom på ved dig selv, hvis du har fået foretaget en provokeret abort.

05-07-2018 · Mislykket abort . Det er meget usædvanligt, at aborten mislykkes og graviditeten fortsætter. Det sker ved 1 af 200 medicinske aborter og er endnu mere sjældent ved kirurgisk abort. Kommer menstruationen ikke inden for ca. 6 uger, bør du kontakte lægen for at få tjekket, om du fortsat er gravid. Mulige psykiske reaktioner efter en abort

Mange har det svært efter en abort. En abort er for alle en alvorlig og svær beslutning og glemmes derfor ikke bare med det samme. Det er heller ikke ualmindeligt, at du efter aborten kan føle lettelse, men også tunge følelser som skyld, savn og skam.

07-07-2018 · Ved medicinsk abort fortsætter graviditeten hos 1 af 200 – og kontrol er vigtig; Hvis kvinden fortryder efter forsøg på medicinsk abort, og der stadig er en levende graviditet, er der en lille risiko for misdannelse af kranie og ekstremiteter. Risikoen er dog ikke så stor, at man anbefaler provokeret abort ; Abort efter 12. uge. Pyreksi.

Prævention efter abort Du kan blive gravid umiddelbart efter en abort, hvis du ikke sørger for at bruge prævention i tide, altså før du får din første ægløsning og menstruation efter aborten. Den første ægløsning efter en abort, kommer oftest 3-6 uger efter aborten (i gennemsnit 40 dage efter).

Efter en spontan abort sendes restvævet til en mikroskopisk undersøgelse. Dette gør man for at sikre, at det udsugede væv indeholder moderkagevæv eller fosterdele. Lægen kan desuden udelukke at kvinden har en betændelse i livmoderhulen der kræver behandling. Egen læge kan give svar på mikroskopien efter nogle dage.

Mika Gissler har gennemgået en enorm mængde statistisk materiale om kvinder i Finland og vist, at selvmordsprocenten efter abort var næsten seks gange større (34,7 per 100.000 kvinder) end for dem, som fødte deres barn (5,9 per 100.000 kvinder). De, som begik selvmord efter abort, var ofte fra socialt dårligt stillede miljøer og ugifte.

7 rækker · Blødningen kan vare i 2-3 uger, men vil aftage efter den første uge. Du vil som regel også

AKTIVITET/HÆNDELSE BESKRIVELSE/VENTETID STED/ANSVARLIG
Kvinden får mistanke om, at hu Den praktiserende læge spørger bla Egen læge.
Forundersøgelse i gynækologi Kvinden henvender sig i skranken o Gynækologisk ambulatorium.
Forbehandling Medicinsk abort starter med, at man Kvinden selv
Selve aborten Efter 36-48 timer lægger kvinden 2 t Hjemme/ på sygehuset

Se alle 7 rækker på www.netdoktor.dk

Er der fysiske eller psykiske følger efter en abort? Er abort i orden, hvis morens liv er i fare? Er abort ikke den bedste løsning ved handicap? Har kvinden ikke ret til at bestemme over sin egen krop? Burde mænd have mere at skulle have sagt, når det kommer til abort? Hvis man er alt for ung til at blive mor, er abort så ikke okay?

Reaktioner efter spontan abort? Læs eller deltag i forum Her kan du læse om andres erfaringer, og du kan søge hjælp hos en psykolog, der er specialiseret i sorg- og krisebehandling.

Op imod 40% oplever kvalme i forbindelse med den medicinske abort. Enkelte patienter vil opleve smerter, som kan klares med smertestillende piller. De fleste bløder i 1-2 uger; her vil blødningen være kraftigst de ca. 2 timer, aborten varer. Blødningen fra den medicinske abort kan variere alt efter, hvor langt henne i din graviditet du er.

Du vil også blive tilbudt en samtale efter din abort. Det er vigtigt at få talt en abort godt igennem, for det kan være følelsesmæssigt svært for nogen. For andre betyder det ikke så meget. Men det er ikke sikkert, at du kender din reaktion på forhånd. Abort efter 12. uge

Jeg vil råde alle til at vente minimum til efter næste menstruation med at forsøge med at blive gravid igen efter en abort. Jeg selv blev gravid to gange lige i træk og aborterede begge gange. Efterfølgende er min ægløsning stoppet, min cyklus har ændret sig markant og jeg er nu blevet henvist til en gynækolog,

Eventuelt også et par dage efter, hvis du har behov for det. Læs mere om kirurgisk abort på sundhed.dk. Sen abort – hvis du er længere henne end 12 uger. Ønsker du at få foretaget en abort efter 12. graviditetsuge, skal du ansøge om det. En tilladelse gives kun, hvis der er tungtvejende argumenter for at afbryde graviditeten.

Der findes to former for abort – det kan enten være frivillig eller ufrivillig: · ufrivillige aborter kaldes spontane aborter; det er en uønsket/ikke bevidst fremkaldt abort, hvor fosteret udstødes af livmoren inden 28. graviditetsuge. Sker en spontan abort efter 28. uge, betragtes det som en dødfødsel

Prævention efter abort. Man kan blive gravid umiddelbart efter abortindgrebet. Det er derfor vigtigt, at du inden aborten har afgjort med dig selv, hvilken type prævention du vil bruge efter aborten og i fremtiden for at undgå at blive uønsket gravid igen. Du kan både før og efter indgrebet tale med din læge om hvilken præventionsmetode

Abort uden samtykke. Ligesom ved alle andre medicinske indgreb, skal ugifte børn under 18 have deres forældres eller værges tilladelse til abort. Dette kan efter § 6, stk. 1 og 2 under ekstraordinære omstændigheder fraviges.

Til scanningen får jeg at vide, alt er ude, der er kun lidt blodrester, men de tager blodprøver Søndag morgen ringer de med svar, at jeg skal ind til en ny scanning, da hcg er alt for højt i forhold til en fuldstændig abort og efter yderligere to scanninger, finder man så graviditetssækken. Kom til udskrabning mandag.

Generel information om abort efter 12. uge . Abortgrænsen i Danmark er 12 uger – dvs. udgangen af den 12. graviditetsuge. Dog er der en stigende tendens til, at flere og flere gravide kvinder får dispensation til at få abort efter 12. uge.

Er der fysiske eller psykiske følger efter en abort? Er abort i orden, hvis morens liv er i fare? Er abort ikke den bedste løsning ved handicap? Har kvinden ikke ret til at bestemme over sin egen krop? Burde mænd have mere at skulle have sagt, når det kommer til abort? Hvis man er alt for ung til at blive mor, er abort så ikke okay?

14 dage efter aborten kontrolleres det ved ultralyds-scanning og blodprøve på sygehuset, om aborten er fuldstændig. Abort efter 12. uge. Efter 12. graviditetsuge kan der ikke foretages kirurgisk abort. Da igangsættes en graviditetsafbrydende fødsel. Hvis man ønsker abort efter 12. graviditetsuge, skal der være en særlig grund.

Psykiske følger efter abort. Kvinder der har fået foretaget en provokeret abort reagerer meget forskelligt bagefter. Nogle bliver meget kede af det, fordi de er i tvivl om, hvorvidt det nu var den rigtige løsning. Det kan være, at du følte dig presset af dine omgivelser til at få foretaget aborten.

Beslutningen tages indenfor få dage efter en ansøgning. For at få en abort efter fulde 12 ugers graviditet skal der søges om og gives tilladelse hertil, fra dette samråd. Årsagen til ønsket om abort kan fx være, at man ved ultralydsscanning har set, at barnet er handikappet og ikke vil kunne overleve, eller vil få et meget vanskeligt liv.

Medicinsk abort kan fortsat udføres efter graviditetsuge 9+0, men det anbefales, at man er indlagt, indtil aborten er gennemført. Det skyldes, at der er øget risiko for kraftig blødning, at aborten tager længere tid eller at der kan blive behov for at lave en udskrabning.

Efter det irske ja til abort forsøger Nordirlands aborttilhængere at hægte sig på udviklingen. Kirkeligt set 02.06.2018 00:00. Daniel Nørgaard. Måske vil det gavne os katolikker ikke at se aborttilhængere som blodtørstige mordere.

ABORT EFTER 12. UGE Hvis du er mere end 12 uger henne i graviditeten, men ønsker abort, kan det kun ske i særlige situationer og du skal have en tilladelse fra samrådet for abort i din region.

Udskriv sideLovgivning Der kræves ikke henvisning til speciallæge for at få foretaget et abortindgreb. Det betyder at du kan henvende dig direkte til os for vejledning og få foretaget abortindgreb. Succesraten er meget høj, kun 5 ud af 100 ender med en udskrabning efter en medicinsk abort. Dette kan foretages til uge 8 i graviditeten.

Sagen handlede om en gravid butiksbestyrer, der fik en ufrivillig abort. Kort efter at butiksbestyreren vendte tilbage til arbejdet efter sygemelding, varslede arbejdsgiveren en stillingsændring, der indebar, at hun ikke længere skulle have ledelsesansvar og ville gå ned i løn.

Abort efter uge 12. Er du længere henne end uge 12, og vil du alligevel gerne have foretaget en abort, kan du ansøge om det hos Abortsamrådet. Du kan kun få tilladelse til en sen abort, hvis der er en meget god grund: F.eks. hvis dit eget helbred er i fare, hvis fosteret er sygt, eller du er blevet gravid som følge af en voldtægt eller

Abort – provokeret efter udgangen af 12. uge. Hvis en kvinde ønsker abort efter udgangen af 12. graviditetsuge, eller hvis en kvinde under 18 år ønsker abort uden forældrenes samtykke, kan hun søge om tilladelse til abort hos abortsamrådet i Region Sjælland.

Tilladelse til abort på patientens ønske gives kun på særlig indikation fra uge 12 + 0 efter tilladelse fra Abortsamrådet. Egen læge kan sende anmodning om abort efter uge 12 til Abortsamrådet. Anmodningen kan også sendes direkte til Abortsamrådet fra

I det hele taget er det vigtigt, at være opmærksom på, at der er stor risiko for at blive gravid efter en abort, hvis man ikke beskytter sig – også selvom du endnu ikke har haft den første menstruation efter den medicinske abort. Komplikationer . Ved en medicinsk abort indtræffer der

• Risikoen for infektion er mindre end ved kirurgisk abort (Ca. 8 % behandles med antibiotika pga. underlivsbetændelse eller mistanke herom efter kirurgisk abort vs. 4 % ved medicinsk abort) • Kan opfattes som mere naturligt, da det minder om en spontan abort • At behandlingen kan påbegyndes med det samme • Pårørende kan være med

 · PDF-fil

også har ret til en støttesamtale efter aborten, hvis du vælger abort. Formålet med samtalen efter aborten er at få talt forløbet igennem og forebygge, at du får det svært med beslutningen. Hvis du vil gennemføre graviditeten Hvis din beslutning om at gennemføre graviditeten eller aborten er afhængig

01-10-2011 · Men er det fordi, at jeg er gravid, eller er det fordi jeg stadig har HCG hængende i kroppen efter den sidste graviditet? Hvor længe bliver sådan noget HCG hængende i kroppen efter en abort? Del dette indlæg. Link to post Share on other sites.

Og det er ifølge Ulla Kroager kernen i at komme videre efter en abort: At man accepterer de modstridende følelser: – Man skal sige til sig selv, at det nu en gang også var det bedste valg lige nu med en abort. Men alligevel kan man godt have en følelse af tristhed nede i maven, hvor man spørger sig selv, om det nu også var det rigtige.

Forfatter: Eurowoman

Projektchef for Mødrehjælpens støttesamtaler i forbindelse med abort, Ulla Krog-ager, bekræfter, at kvinder henvender sig med psykiske reaktioner efter en abort. ”Symptomerne kan være skyld, tvivl og depressive tanker. Men det er tabubelagt.

Efter en spontan abort, eller en abort, kan det tage op til 9 uger inden kroppens normale graviditetshormon er tilbage på normale niveauer. Hvis du tester i den periode kan det ikke konkludere om resultatet Gravid beror på en ny graviditet eller på et stadig forhøjet graviditetshormon-niveau fra din tidligere graviditet.

28-02-2014 · Efter dette har du kun ca 1% risiko for spontan abort. Spontan abort før positiv graviditetstest. Dette er det mest almindelige. Du bliver gravid, men ved det ikke endnu, da du kun er meget, meget få uger henne. Kroppen registrerer, at barnet ikke vil blive levedygtigt – oftest på grund af kromosomfejl – og udskiller fosteret.

3,7/5(3)

Efter alle typer spontan abort anbefales almindeligvis kontrol hos egen læge efter 1-2 uger for at sikre at alt er i orden. Har du ingen genere, og føler du dig helt tryg ved situationen, kan du evt. undlade denne kontrol. Opstår der feber eller tager smerterne til, bør du altid søge læge. Hvad sker efter aborten ?

Ville vælge medicinsk abort igen. Carla fortæller, at hvis hun skulle vælge igen, så ville hun klart vælge den medicinske abort. Skulle hun rådgive en veninde om, hvilken type abort hun skulle vælge, ville Carla fortælle hende om, hvordan en medicinsk abort foregår,

»Kvinder med provokeret abort har det derimod ikke så vanskeligt kort tid efter aborten, men for nogen af dem hænger de psykiske vanskeligheder længe ved. Ca. 20 procent af disse kvinder er to og fem år senere fortsat plaget i hverdagen pga. aborten, mest i form af, at de ikke orker at tænke på, snakke om eller føle noget i forbindelse

Kirurgisk abort er mindre egnet før uge 7. Kan foretages indtil udgangen af 12. svangerskabsuge. Ved ønske om abort: Hvis du ønsker en abort, kan du kontakte din egen læge. Efter undersøgelse og information vil du blive henvist til det sted, hvor aborten skal foretages. Efter at lægen har informeret dig om indgrebet, skal du udfylde en

På nettet havde hun fundet ud af, at en almindelig og ellers ufarlig kønssygdom kaldet ureaplasma kan føre til tidlig abort hos gravide. Line havde ladet sig teste, og det viste sig, at hun var positiv. Efter en 10-dages antibiotika-behandling var hun og hendes mand kureret –

Ved den medicinske abort er det ikke nødvendigt, at du kommer i narkose, som det gøres, hvis du skal have et kirurgisk indgreb (en udskrabning). Man kan have sex efter 5 – 6 uger uden kondom, da det anbefales at bruge kondom, når man har sex i de første uger efter aborten.

I El Salvador er flere unge, ofte fattige, kvinder blevet dømt for mord efter at have født et dødt foster. De unge kvinder er efterladt i en situation, hvor det ikke er muligt at beskytte sig mod graviditet, fordi de kan ikke købe prævention, og de kan ikke få en abort, heller ikke hvis de er blevet voldtaget.

»VI har faktisk allerede meget gode muligheder for abort efter graviditetens 12. uge,« siger han. Olav Bjørn Petersen har for nylig gennemgået regionens sidste 600 samrådssager, der involverede et ønske om abort efter graviditetens 12. uge. Næsten samtlige ønsker om svangerskabsafbrydelse skyldtes, at fostret havde et alvorligt handicap.

“Må jeg anbefale en abort?” I ugerne efter nedturen i Mexico fortsatte Michelle Vesterby derfor sin nøje tilrettelagte livsstil, hvor træning de sidste syv år har været i centrum 30-35 timer hver uge. Træningen fortsatte, dog på et lavere niveau,

Hvis du efter afholdelsen af orloven stadig ikke er parat til at genoptage dit arbejde, kan du efter en lægelig vurdering evt. sygemeldes fuldt eller delvist for en yderligere periode. For kvinder gælder, at man efter en lægefaglig vurdering kan få forlænget sin ret til fravær med barselsdagpenge, dog højst indtil 46 uger efter fødslen.

Hvad angår spørgsmål vedrørende bedøvelse, tiden efter indgrebet, eventuelle smerter og lignende har vi herunder opstillet et par linjer pr. emne, der på overskuelig vis informerer dig om det, du bør vide, før du får foretaget en kirurgisk udskrabning.

Tilbage i januar fortalte hun, at hun gik igennem en ufrivillig abort sidste år, der resulterede i, at hun “mistede barnet af sine håb og drømme”. Men nu ser det altså heldigvis ud som om, at skuespillerinden igen kan smile stort – for nu kan hun se frem til at blive mor inden for de næste måneder.

* Ny graviditet kort efter fødsel: Hvis kvinden bliver gravid igen inden for tre måneder efter sin seneste fødsel, vil hendes risiko for sponan abort være større end ellers. Du kan dog berolige dig med, at din risiko for spontan abort overordnet set falder for hver uge, der går i din graviditet. Hvad er tegnene på en spontan abort?

Alt om Børn › Fora › Debatfora › Ordet er frit › Menstruation efter en abort This topic has 0 svar, 1 stemme, and was last updated 2 months, 3 weeks siden by Mary1984. Viser 7 indlæg – 1 til 7 (af 7 i alt) Forfatter Indlæg 08/08/2011 kl. 18:08 #600648 Mary1984Medlem Hejsa. Min mand []

Når en kvinde ønsker abort efter 12. graviditetsuge, skal et såkaldt samråd tage stilling til, om ansøgningen kan imødekommes eller munde ud i et afslag. Normalt kan man ikke få abort efter 12. uge, men i særlige tilfælde kan der dispenseres fra denne regel.

Hvis du er mindre end ni uger henne, kan du få en medicinsk abort, som kan forgå hjemme hos dig selv. Forberedelse (Dag 1) Den første dag skal du tage en tablet Mifegyne, som er et hormon, der stopper graviditeten. Find indlægssedlen her. Nogle kvinder får blødning, smerter eller kvalme de første døgn efter indtagelsen af Mifegyne.

Menstruation efter abort??? Jeg fik den 9. maj en kir. abort, hvor overlægen fortalte mig, at sådan et indgreb “nulstiller” ens cyklus. Mit spørgsmål er så, om jeg ikke burde have fået min mens ca 28 dage efter

Efter en abort , hCG undertrykkelse vil vare kun omkring to uger , give eller tage , afhængig af hvor langt hun var før miscarrying . John og Sheila Kippley , forfattere af ” The Art of Natural Family Planning , ” siger , at ægløsningen vil næsten altid ske før den næste menstruation efter en abort .

I 1930’erne skete der igen ændringer i svangerskabslovgivningen. Strafferammen blev i 1930 nedsat til højst 2 års fængsel, og der blev indført en såkaldt ’nødretsregel’: hvis en kvindes liv eller helbred var i overhængende fare på grund af graviditeten, kunne hun efter ansøgning få udført en legal abort.

Alt om Børn › Fora › Mødregrupper › Mødregruppe Februar 2002 › Efter abort Hvornår må man prøve igen??? – Heidi This topic has 0 svar, 1 stemme, and was last updated 3 months siden by Anonym. Viser 6 indlæg – 1 til 6 (af 6 i alt) Forfatter Indlæg 15/08/2001 kl. 02:08 #341252 AnonymGæst []

Grenov på retræte efter bidsk abort-tweet: »Jeg beklager dybt, hvis jeg rammer en kvinde, der har fået en abort« Torsdag morgen fór Kristendemokraternes orlovsramte formand Stig Grenov i blækhuset på det sociale medie Twitter, hvor han skød med skarpt mod abort og sammenkoblede abort

Glædestårer i El Salvador: 21-årig kvinde frikendt for mord efter spontan abort . Evelyn Hernández blev som 19-årig dømt for mord på grund af en dødfødsel. Østjylland. Lotte mistede sin søn i 20. uge: I dag besøger hun ham ved en børnefællesgrav.

 · PDF-fil

Abort efter den normale abortgrænse I Danmark har alle kvinder ret til frit at vælge abort frem til 12. graviditetsuge. Under særlige omstændigheder kan Samrådet give tilladelse til abort efter 12.

Abort efter 12. graviditetsuge. Hvis du er under 18 år. Abortsamtaler. Før en ansøgning om abort kan behandles. Sterilisation. Obduktion. Patientbefordring. Få vejledning hos Patientkontoret. Praktiserende læger og behandlere. NemSMS. Til sundhedsfaglige og

Efter 12. graviditetsuge er det ikke længere muligt at foretage en abort ved sugemetoden. Aborten fremkaldes nu med medicin, men afsluttes ofte med en udskrabning. Hvad sker der ambulant? Når det er besluttet at du skal have en abort efter 12. graviditetsuge

Fordelene ved medicinsk abort er, at risikoen for infektion er lav sammenlignet med kirurgisk abort. Desuden undgår du bedøvelse, og du er således med i hele processen. Du behøver ikke at få bestemt din blodtype forud for en medicinsk abort, da det ikke er

I virkeligheden havde hun kun anført abort som en af de tjenester, hun tilbyder som læge. Denne oplysning blev defineret som “abortreklame” efter § 219a, der forbyder at tilbyde abort på “en groft anstødelig måde” eller for tjene penge.

Hurtig graviditet efter abort øger chancer for at føde sundt barn Kvinder har ingen grund til at følge WHO-anbefalinger om at vente seks måneder efter en abort, før de atter forsøger at blive gravide, mener skotske forskere.

Efter denne lov kan man gøre abort frem til slutningen på den attende uge af graviditeten (uge 17 6), og af hvilken anledning som helst. Efter den attende (uge 18 0) til den tjugoandra uge (uge 21 6) kræves tilstand fra Socialstyrelsen , som kan gives hvis særlig anledning foreligger.

Hvis særlige grunde taler for det, kan der gives tilladelse til at få abort efter 12. graviditetsuge. Tilladelsen gives af Samrådet for abort og sterilisation i Region Nordjylland.

Begge gange var hun sygemeldt nogle dage, og anden gang kom tilbage på jobbet den 3. januar 2007 efter en kort sygeperiode samt juleferie. Hun arbejdede frem til den 23. februar 2007 hvor hun blev opsagt. hvis ulykken indtræder og det ender med en spontan abort.

Efter en abort i graviditetens tidlige fase, vil HCG-niveauet i kroppen derfor stadig være højt. Hvor højt det er, er forskelligt fra kvinde til kvinde og afhænger desuden af, hvor langt henne i graviditeten, man har været. Når graviditeten er afsluttet,

Att genomgå en abort är olika för alla, både psykiskt och fysiskt. Vissa får ont, andra inte. Vissa blöder mycket, andra mindre. Rutinerna kring aborter kan också skilja sig åt mellan olika mottagningar runtom i landet, men förhoppningsvis kan den här artikeln ge dig ett hum om vad som händer med kroppen efter en abort.

Hvor hurtigt efter en spontan abort er det muligt at have ægløsning? Blødte kun meget kortvarigt.. ØV VILLE HAVDE VÆRET ANONYM DET VILLE DEN IKKE har ikke prøvet det selv, men min svigerinde mistede slut september i uge 7+3 3 uger efter testede hun positiv igen, så jeg vil jo sige med det samme. Hun har nu 2 dejlige drenge efter 2 sa.

Efter en abort kan du leva som vanligt, men det kan vara skönt att vila någon dag. De första dagarna kan du ha litet ont, ungefär som mensvärk. Veckorna efter aborten är det vanligt att blöda ungefär som en mens eller kanske lite mer. Hur länge det kommer blod skiljer sig från person till person.

Anti-D efter abort? Hej . Jeg har været igennem to spontan aborter i forår/sommer 2013. I januar blev jeg haste indlagt med kraftig vaginalblødning grundt spontan abort, hvor jeg fik en udskrabning. Jeg var gravid i uge 10+5.

Kirurgisk abort og medicinsk abort Alle kvinder har ret til at få foretaget abort i Danmark, hvis graviditeten ikke har overskredet 12-ugers grænsen. Hvis man er under 18 år, ugift og gravid, skal forældre eller værge give skriftlig tilladelse til abort. Information og undersøgelse Lægen fortæller om abortindgrebet og om de risici, der

Hvornår fik I mens efter abort? Jeg går og venter efter medicinsk abort sidst i marts. Jeg er gået et par dage over i forhold til min normale cyklus. Jeg var til tjek først i april, hvor de sagde, at det hele så normalt ud, og at der var ægløsning på vej. Regner ikke med

En graviditet kan, uanset om den ender med abort eller fødsel, godt give lidt kludder i menstruationscyklus og man kan derfor ikke helt regne med at menstruationen kommer på fast tidspunkt. Hos nogle kvinder vil menstruationen kunne være lidt uregelmæssig i en periode efter graviditet.

Mange hundeejere kan komme i en fortvivlet situation, hvis deres tævehund bliver uønsket parret. Tævehunden er normalt i løbetid ca. 3 uger. Sandsynligheden for drægtighed (graviditet) er størst, hvis parring finder sted i 2. uge af løbetiden(se ægløsning).SymptomerEt symptom på, at hunden er parrret kan være, at den kommer hjem og

Abort i Danmark. I Danmark findes denne beskyttelse ikke. Til og med den 12. graviditetsuge kan moderen frit vælge at få en abort, hvorved det lille foster suges ud af livmoderen og slås ihjel. Dette skete over 15.000 gange i 2004 på de danske sygehuse, hvilket vil sige mere end 40 gange om dagen.

Du bliver indkaldt til en samtale med en socialrådgiver og en samtale med en psykiater. Samtalerne varer cirka en time, og her skal du fortælle om din situation og hvorfor du ønsker at få en abort. Efter samtalerne bliver ansøgningen bearbejdet i abortsamrådet. Det tager cirka en uge før, du får besked.

Sofie Linde afslører: Blev panisk angst efter abort. Sofie Linde frygtede, at hun ikke kunne få børn efter en abort. Sofie Linde var bange for, at hun ikke kunne få børn.

Hjælp efter en spontan abort En spontan abort er som regel sørgelig for alle involverede. Det hjælper at tage sine følelser alvorligt. Som regel er det godt at tale både med hinanden, hvis I er to, og med andre om det, der er sket. Det kan være en ven, et tæt familiemedlem eller en professionel.

En efter en har flere amerikanske delstater i år strammet abortlovgivningen. Det gælder blandt andet Georgia, Alabama, Missouri, Ohio, Kentucky og Louisiana. Flere af staterne har vedtaget, at det skal være forbudt at få en abort, så snart der er hørt et hjerteslag.

Abort efter den normale abortgrænse Abortsamrådet kan i særlige tilfælde give tilladelse til abort efter udløbet af 12. svangerskabsuge, for eksempel: Hvis det anses for nødvendigt af sociale grunde, for eksempel hvis graviditeten, fødslen eller omsorgen for barnet vil medføre en alvorlig belastning.

Abort efter 12. graviditetsuge. Er graviditeten over 12 uger, må afbrydelse af denne kun udføres under særlige omstændigheder. Abortus provocatus er tilladt, hvis en graviditet efter et lægeligt skøn vil medføre fare for kvindens liv eller for en alvorlig forringelse af kvindens legemlige eller sjælelige helbred (Sundhedsloven § 93).

Kontrol efter medicinsk abort i eget hjem før graviditetsuge 9 Alle kvinder, der vælger medicinsk abort i eget hjem, kontrolleres med blodprøver 7 dage efter aborten. Forløbet afsluttes via SMS, når vi har vurderet blodprøven.

Reglerne om provokeret abort blev vedtaget i Folketinget i 1973 efter en langvarig og kompliceret proces, som ikke giver et udtømmende svar på, hvorfor grænsen for fri abort kom til at ligge netop ved udløbet af 12. graviditetsuge.

Alle kvinder over 18 år kan uden tilladelse få en abort inden 12. uge i graviditeten. Hvis du er under 18 år og ugift, skal den, der har forældremyndigheden eller er værge over dig, give sin tilladelse.

Kun de skarpeste synspunkter er tilbage i diskussionen af den fri abort. Men det sløver vores opmærksomhed overfor de konsekvenser, den har haft for både mennesker og samfund RETFÆRD OG VELFÆRD For 25 år siden vedtog Folketinget den fri abort som en kulmina-tion på den gradvise ændring i vores abortsyn, der var indtruffet i løbet af de

Det vil sige, sandsynligheden for en spontan abort i uge 6, efter at have fået en normal scanning i samme uge er 10%. Hvis du ved scanningen får at vide, at der er problemer, ændrer dette naturligvis på denne sandsynlighed.

Abort forårsaget ved stød eller slag medførte efter babylonisk ret (Hammurapis lov ca. 1900 f.Kr.) og mosaisk ret (2.Mos. 21, 22) bøde eller erstatning til ægtemanden. Døde kvinden, skulle der efter gengældelsesprincippet bødes liv for liv. Abort som led i børnebegrænsning anbefaledes af Aristoteles, mens Platon foreslog abort, hvis

Af hensyn til de få kvinder eller par, der efter en abort får problemer med, hvad man har gjort med abortvævet, siger sygehuspræsten Tom Kjær. Han nægter, at hospitalets ordning er at gå abortmodstandernes ærinde. Vi skal fortælle vores aborthistorier.

Sorgen efter abort skal ikke negligeres, den er reel – og en tragedie i mange menneskers liv. Jeg håber, at tavsheden bliver brudt, og at flere danske kvinder og mænd finder, at deres følelser efter aborten er normale, og at det er muligt at finde nyt håb.

Hvad sker efter afgørelsen? Hvis der gives tilladelse til abort, kontakter samrådssekretariatet den hospitalsafdeling, hvor aborten skal foretages, og du vil få en mødetid hurtigst muligt. Er der tale om en ansøgning om abort pga. sociale årsager, vil sekretariatet også tage direkte kontakt til dig.

De mange tusinde ulovlige aborter er langt fra forbeholdt Paraguay, der blot er ét af flere lande i Sydamerika, hvor der kun gives tilladelse til abort, når morens liv vil være i fare i forbindelse med en fødsel – selv hvis der er tale om graviditet efter voldtægt.

Da Shani Pedersen i efteråret 2016 fik en abort, undrede hun sig over den manglende formaliserede støtte fra lægen. Første samtale var et tilfælde, og den næste måtte hun selv bede om Det var egentlig lidt et tilfælde, at Shani Pedersen fik en abortsamtale. Hun var seks uger henne, da hun i

Efter ca. 2 timer er medicinen optaget i kroppen, og så er det vigtigt, at du bevæger dig lidt rundt for at få aborten til at gå hurtigere. For de fleste er det rarest at være hjemme denne dag. De fleste aborterer mellem 4-6 timer, efter at Cytotec er lagt op, men i enkelte

Få kvinder får psykiske mén efter abort Provokeret abort giver ikke langvarige fysiske eller psykiske problemer, men er stadig et svært valg at træffe, viser ny undersøgelse. Mange ville gerne have mere rådgivning, før de træffer valget abort – eller ikke.