diplomuddannelser – Diplomuddannelse i Socialformidling

Diplomuddannelser er voksenuddannelser, du kan tage på deltid. Du tilmelder dig et modul ad gangen og kan gennemføre uddannelsen i dit eget tempo. En diplomuddannelse er en videregående uddannelse på niveau med en bachelor-eller professionsbacheloruddannelse. Typisk varer en hel uddannelse 3 år.

Vi tilbyder en lang række diplomuddannelser inden for pædagogik, didaktik, sundhed, ledelse og vejledning. Med en diplomuddannelse styrker du din faglighed og får ny viden og værktøjer, du kan bruge i

Diplomuddannelser Del på : Vil du gerne tage en efter- og videreuddannelse på bachelorniveau, er en diplomuddannelse måske lige noget for dig. Du bestemmer selv, om du vil tage en hel diplomuddannelse eller blot vælge enkelte fagmoduler. Diplomuddannelser. Filtrer . Filtrér

Vil du gerne bygge mere på din faglige viden? Tag en diplomuddannelse på Københavns Professionshøjskole. OBS: Forsinket kvittering for tilmelding Fra fredag den 8. november kl. 18.00 til lørdag den 9. november kl. 18.00 vil KP’s it-systemer være ustabile og i perioder nede pga. opdatering. Hvis du tilmelder dig kurser og videreuddannelser

Diplomuddannelser inden for fagområdet it og teknik har til formål at kvalificere den uddannede til selvstændigt at varetage funktioner i forhold til at udvikle, analysere, vurdere og løse praktiske problemstillinger af teknologisk og innovativ karakter inden for den private og offentlige sektor samt at implementere og formidle løsningen

Diplomuddannelser. En diplomuddannelse er for dig, som ønsker at styrke din faglighed med den nyeste viden og konkrete værktøjer. Uddannelsen læses ved siden af jobbet, og du bestemmer selv, om du vil tage en hel uddannelse eller blot vælge enkelte fag.

Diplomuddannelserne er for dig, som ønsker at styrke dine kompetencer indenfor den profession, du allerede har erhvervserfaring fra eller udvide dine faglige kompetencer inden for helt nye fagområder. Diplomuddannelserne er kompetencegivende uddannelser målrettet voksne. Diplomuddannelserne er tilrettelagt, så dine reelle muligheder for at

Nedenstående er links direkte til professionshøjskolernes websider med oplysninger om efter- og videreuddannelser, herunder de udbudte diplomuddannelser.

De pædagogiske diplomuddannelser er kompetencegivende videregående uddannelser, der henvender sig til lærere, pædagoger og andre med tilsvarende relevant uddannelse og består af en række forskellige faglige uddannelsesretninger, der alle har en fælles opbygning og niveau.

Diplomuddannelser. En diplomuddannelse er en formelt kompetencegivende uddannelse, der indeholder ECTS-point og er bekendtgørelsesbelagt. De kompetencer, du vil tilegne dig på en diplomuddannelse, løfter din eksisterende viden og kvalificerer dig til at løse nye opgaver.

Både HD og de tekniske diplomuddannelser henvender sig til dig, der har en kort eller mellemlang videregående uddannelse, og du skal have mindst to års relevant erhvervserfaring. De erhvervsøkonomiske og tekniske diplomuddannelser er tilrettelagt på deltid. HD udbydes også som fjernundervisning.

Diplomuddannelser Med en diplomuddannelse kan du få den nyeste viden på dit fagområde, som du kan bruge i dit nuværende eller fremtidige arbejdsliv. En diplomuddannelse er en efteruddannelse på bachelorniveau, som du kan skræddersy til dine personlige ønsker for kompetenceudvikling eller til de kompetencekrav, din arbejdsplads stiller.

Niveauet på diplomuddannelser svarer til bachelorniveau. En samlet diplomuddannelse er kompetencegivende til videre uddannelse på samme måde som en bacheloruddannelse. Diplomuddannelser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole: Digital Journalistik Lær at arbejde praktisk og strategisk med formidling på web, sociale medier og mobile

Alle diplomuddannelser, du kan læse om på ug.dk, er offentligt godkendte uddannelser, som giver et niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Men du kan godt finde diplomuddannelser på uddannelsesmarkedet i Danmark eller

Undervisningsforløb på diplomuddannelser. Diplomuddannelser udbydes typisk som et deltidsstudie og er tilrettelagt, så du kan passe et fuldtidsarbejde ved siden af studiet. Undervisningen vil derfor primært foregå aftner og weekender. Nogle diplomuddannelser udbydes dog

Diplomuddannelser i Danmark. Diplomuddannelserne er videregående uddannelser, der læses på de danske professionshøjskoler og universiteter og udbydes efter Lov om åben uddannelse. Diplomstudierne er normeret til 1 års fuldtidsstudier, svarende til 60 ECTS-point.

Diplomuddannelser. Forside En Diplomuddannelse er en videregående uddannelse for dig der gerne vil tage en uddannelse på bachelorniveau, men uden at skulle på SU; en uddannelse du tager på deltid ved siden af dit arbejde. En Diplomuddannelse er tilrettelagt som et deltidsstudie.

Diplomuddannelser er videre- og efteruddannelse udbudt som åben uddannelse og svarer til et års fuldtidsstudier (60 ECTS-point). Uddannelserne tilrettelægges ofte på deltid og er på professionsbachelorniveau.

Københavns Professionshøjskole udbyder en bred vifte af diplomuddannelser inden for emner som eksempelvis pædagogik, didaktik, socialt arbejde, ledelse og sundhed. Uddannelsen kan gennemføres som deltidsstudie, men enkelte af vores diplomuddannelser kan også læses som fuldtidsstudie.

Om diplomuddannelser. En diplomuddannelse består af 5-6 moduler og et afgangsprojekt, og du vælger selv, hvor mange moduler du følger ad gangen. På den måde kan du selv tilrettelægge din uddannelse. Til et modul skal du regne med ca. 7-8 undervisningsdage. Det er dine behov og ønsker, der bestemmer, hvordan dit uddannelsesforløb skal se ud.

Diplomuddannelser er ofte brugerbetalte i prisniveauet 15.000 til 100.000 kr., men der findes også mange diplomuddannelser du kan få SU til. Blandt andet på ingeniørskolerne, hvor de mest populære diplomuddannelser findes. Nogle diplomuddannelser er aftenkurser, hvilket betyder at du kan have et fast arbejde ved siden af, mens du læser.

Under de forskellige diplomuddannelser kan du se, hvilke valgfrie moduler og retninger der findes inden for den/de uddannelser, der er relevante for dig. Se diplomuddannelserne herunder. En specifik diplomuddannelse, hvor du har mulighed for at vælge moduler fra andre diplomuddannelser.

Beskæftigelse: Uddannelsessekretær

Videregående uddannelser – for dig som skal vælge uddannelse. Efteruddannelser – når du vil styrke dine kompetencer og videre i karrieren. Kurser og konferencer – praktiske færdigheder og

Diplomuddannelser er kompetencegivende videreuddannelser for voksne, der minimum har to års relevant erhvervserfaring efter afslutningen af en kort eller mellemlang videregående uddannelse, som f.eks. socialrådgiver. Uddannelserne er målrettet voksne, der ønsker at opkvalificere deres faglige viden og personlige kompetencer. Undervisningen

Meritansøgning til diplomuddannelser. Realkompetencevurdering. Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved. RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse. Mere information om realkompetencevurdering

Bekendtgørelse om diplomuddannelser; Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)

Diplomuddannelser En diplomuddannelse er en voksenuddannelse på niveau med en bacheloruddannelse eller HD 2. del. Diplomuddannelsen er en deltidsuddannelse, og du kan tilmelde dig med et modul ad gangen og kan gennemføre uddannelsen i dit eget tempo.

Diplomuddannelser. Læs en sundhedsfaglig diplomuddannelse, hvis du ønsker at fordybe dig indenfor et sundhedsfagligt område. Diplomuddannelserne er en viderereuddannelse på samme niveau som en mellemlang videregående uddannelse, herunder bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse.

Diplomuddannelse Få nye kompetencer, og skil dig ud og med en praksisrettet diplomuddannelse. Diplomuddannelser på Erhvervsakademi Aarhus er super fleksible, og det er dine behov og ønsker, der bestemmer, hvordan opbygningen af dit uddannelsesforløb skal se ud.

Diplomuddannelser Diplomguiden.dk er en ny og nem guide til diplomuddannelserne, som giver dig fleksible muligheder for at udvikle dine kompetencer som leder. Byg videre på din fremtid med et naturligt og attraktivt valg af efter og videreuddannelse! Del på Facebook Del på Twitter Send som mail.

Samarbejde og videnudveksling. DTU samarbejder med erhvervsliv og myndigheder om innovative løsninger, der opstår i krydsfeltet mellem teknisk videnskab og kreativitet, teori og

KU tilbyder gratis online kurser på verdens største platform for MOOCs. Læs mere om Massive Open Online Courses (MOOCs) og se udbuddet her

Diplomuddannelser. Vi tilbyder diplomuddannelsen i softwareudvikling samt den merkantile diplomuddannelse i blandt andet e-handel og kommunikation. Diplomuddannelser er uddannelser på bachelor-niveau, og du får et solidt teoretisk fundament til din karriere. Softwareudvikling.

SmartLearning er online studier for dig der gerne vil tage en akademi- eller diplomuddannelse som fjernstudie. Læs mere om dine muligheder for et online studie hos SmartLearning.

Nogle diplomuddannelser har en specifik målgruppe, fx datamatikere eller tandplejere. En HD er en diplomuddannelse indenfor det erhvervsøkonomiske fagområde. Adgangskrav. De generelle adgangskrav til en diplomuddannelse er en kort videregående uddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse.

Hvorfor skal du tage faget? Faget projektledelse har til formål at give dig kompetencer til at tilrettelægge, deltage i og lede projekter. Du får værktøjer til at analysere, reflektere over og gennemføre projekter i overensstemmelse med din virksomheds mål, drift, interessenter, økonomi og værdier.

Procedure for godkendelse af nye valgfrie og retningsspecifikke moduler på diplomuddannelser inden for det pædagogiske område. Gældende fra november 2018 (PDF) Engelske titler. Gældende fra 1.8.2019 (word) Overgangsordninger og merit på PD. Fra gammel til ny ordning på den pædagogiske diplomuddannelse. Gældende fra 1.1.2017 (Word)

Diplomuddannelse i ledelse henvender sig til nuværende og kommende ledere i den offentlige og private sektor. Den foregår primært ved professionshøjskolerne.

Find din diplomuddannelse i ledelse her. Vi har samlet markedet og gør det nemt for dig at søge blandt og sammenligne forskellige uddannelser. Med den rigtige diplom i ledelse er du klædt på til fremtidens ledelsesudfordringer. Klik her og se dine mange muligheder.

Diplomuddannelser for synsprofessionelle. Diplomuddannelser for synsprofessionelle; Udredning (Modul 1) Læring, rehabilitering og udvikling (Modul 2) ADL – Almindelig Daglig Levevis (Modul 3) O&M – Orientering og Mobility (Modul 4) Erhvervet hjerneskade (Modul 5) Musikuddannelser.

Vælger du denne løsning, består uddannelsen af de to obligatoriske moduler, der indgår i de fire retninger samt et obligatorisk afgangsprojekt og valgfrie moduler. Op til 15 ECTS kan være fra andre diplomuddannelser eksempelvis inden for ledelse. Har du spørgsmål om sammensætning af moduler, er du velkommen til at kontakte en

Medarbejderportaler. Find den lokale medarbejderportal for dit institut eller område.

31-03-2017 · Diplomuddannelser er på EQF-niveau 6 og svarer dermed til bachelorniveau. Den samlede deltidsstudietid er normeret til 3 år. En hel merkantil diplomuddannelse består af: Obligatoriske moduler på samlet 15 ECTS, retningsspecifikke moduler i et omfang af 25 ECTS + valgfrit modul på 5 ECTS samt et afgangsprojekt på 15 ECTS.

Diplomuddannelser – efteruddannelser, au merchandise, antropologi, jura, diplomuddannelser, samfundsvidenskab, højere læreanstalter, teknisk fakultet, autoteknolog

Diplomuddannelser i Danmark skal betales af dig selv eller din arbejdsgiver. I særlige tilfælde har du mulighed for at få SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Det kan du læse mere om på www.svu.dk. Du betaler løbende for din uddannelse, hver gang du tilmelder dig et modul på vores hjemmeside.

Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold, TDV (Diploma of Technology in Maintenance) Det er dokumenteret at manglende eller fejlagtig vedligehold årligt koster erhvervslivet milliarder af kroner, men med en diplomuddannelse i vedligehold kan du sikre din virksomhed optimal driftsikkerhed og spare mange tusinde kroner årligt.

Se moduler på diplomuddannelsen i Visuel Journalistik. Diplomuddannelsen i Visuel Journalistik gør dig i stand til at: udvikle helstøbte journalistiske produkter, hvor der er sammenhæng mellem tekst og visuelle formidlingsformer som fx billeder og grafik

Skal du til eksamen i teknologisk diplomuddannelse i energi og miljø i foråret 2020, så kan du finde eksamensvejledningen her. N.B: Diplomuddannelsen i energi og

Se moduler på diplomuddannelsen i Visuel Journalistik. Diplomuddannelsen i Visuel Journalistik gør dig i stand til at: udvikle helstøbte journalistiske produkter, hvor der er sammenhæng mellem tekst og visuelle formidlingsformer som fx billeder og grafik

Skal du til eksamen i teknologisk diplomuddannelse i energi og miljø i foråret 2020, så kan du finde eksamensvejledningen her. N.B: Diplomuddannelsen i energi og

 · PDF-fil

tilbyder diplomuddannelser en bred vifte af diplomuddannelser rettet mod professioner, erhverv og specialisering. Uddannelserne er for dig, der søger profes-sionel videreuddannelse, som giver dig fundament til at vurdere på solidt videns-grundlag og kompetencer til at handle pro-fessionelt på din nuværende og fremtidige arbejdsplads.

Aarhus Universitet tilbyder kompetencegivende efteruddannelse og videreuddannelse: Enkeltfag, bachelor-, master- og diplomuddannelser . Folkeuniversitetet i Aarhus og Emdrup. Folkeuniversitetet i Aarhus tilbyder kurser, foredrag mv. i lokaler på Aarhus universitet i Aarhus og Emdrup.

Diplomuddannelser De sundhedsfaglige moduler udbydes af professionshøjskolerne, hvorfor det anbefales at gå ind på de 5 professionshøjskoler, der udbyder bioanalytikeruddannelsen, og undersøge deres udbud. Læs mere om uddannelserne på

Læs mere om Diplomuddannelser. Få en kompetencegivende videreuddannelse på bachelorniveau. En diplomuddannelse indenfor for sundhed og psykiatri er til dig, der har brug for ny viden, nye kompetencer og nye muligheder inden for dit fagområde. Du kan bygge ekstra kompetencer på,

Oversigt over masteruddannelser på Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.

Mange diplomuddannelser kan tages på deltid, og undervisningen foregår oftest i weekenden eller på hverdagsaftener. De danske diplomuddannelser er struktureret som videregående deltidsuddannelser og er typisk fordelt over 2-3 år, som senest skal være afsluttet 6 år fra studiestart. Alle diplomuddannelser afsluttes med et afgangsprojekt.

Masteruddannelser, diplomuddannelse og enkeltfag på deltid i Aalborg, København og Esbjerg. Aalborg Universitets deltidsuddannelser for erhvervsaktive voksne.

Diplomuddannelser henvender sig til voksne med en kort- eller mellemlang videregående uddannelse. De er opbygget som deltidsuddannelser over to til tre år, og der opkræves deltagerbetaling. Nogle diplomuddannelser kan også tages på fuld tid over et år.

Diplomuddannelser henvender sig til voksne personer med en kort eller mellemlang videregående uddannelse og med mindst to års erhvervserfaring. De er opbygget som deltidsuddannelser over 2-3 år, og der opkræves deltagerbetaling. Visse diplomuddannelser kan også tages på fuld tid over et år.

FN’s 17 verdensmål. Her kan du blive klogere på FN’s udviklingsdagsorden, der frem til 2030 skal sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

Diplomuddannelser er formelt kompetencegivende uddannelser på bachelorniveau. Med en diplomuddannelse løfter du din eksisterende viden og kvalificerer dig til at løse nye opgaver. Efteruddannelser. Efteruddannelser dækker over enkeltfag, b.la. på læreruddannelsen,

Akademi- og diplomuddannelser HR, iværksætteri og forretningsforståelse Lederkurser og -forløb Rengøring, vaskeri og vagt. Tilbage Alle Rengøring, vaskeri og

Det er en gammel drøm som er gået i opfyldelse – jeg har altid været optaget af, hvordan man kan fremme menneskers sundhed både socialt, fysisk og mentalt. Uddannelsen har både givet mig nye værktøjer og faglighed Winnie Lund, Udviklingskonsulent, Center for HR, Uddannelse, Region Hovedstaden om Masteruddannelsen i Landskab og

Studietilfredshed – diplomuddannelser. Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag.

Diplomuddannelserne er for dig, som ønsker at styrke dine kompetencer indenfor den profession, du allerede har erhvervserfaring fra eller udvide dine faglige kompetencer inden for helt nye fagområder. Diplomuddannelserne er kompetencegivende uddannelser målrettet voksne. Diplomuddannelserne er tilrettelagt, så dine reelle muligheder for at

Arbejdet i omsorgstandpleje eller i privat praksis med ældre patienter kræver både personligt og som behandler særlige kompetencer. Patientgruppen er sammensat og kompleks, uanbåde personligt og som behandlerset om der er tale om personer med nedsat førlighed eller psykiske eller fysiske handicap.

Tag en masteruddannelse på deltid i Aalborg eller København og brug den som kompetenceudvikling i din karriere. Se oversigt over masteruddannelser. Efter- og videreuddannelse. Deltidsuddannelser.

BEK nr 271 af 22/03/2014 – Bekendtgørelse om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser – Uddannelses- og Forskningsministeriet

NYT NYT NYT. BLIV KLAR TIL DIT STUDIE. Kursus i akademisk læsning og opgaveskrivning 2 dage den 9/1 og 16/1 2020 Kl 17.00 – 20.00. Læs mere her. Tilmeld dig på [email protected]

Diplomuddannelser er tilrettelagt som kompetencegivende deltidsuddannelser. Diplomuddannelsen i producentvirksomhed og kulturledelse. Målrettet nuværende og kommende producenter og ledere i scenekunstbranchen og tilstødende brancher.

Københavns Universitet tilbyder en lang række korte, eller længerevarende kurser og uddannelsesprogrammer som du kan følge ved siden af dit arbejde. Kik forbi.

I nedenstående kan dimittendundersøgelserne for Aalborg Universitets master- og diplomuddannelser tilgås i alfabetisk rækkefølge. Der offentliggøres ikke undersøgelser med under syv besvarelser.

 · PDF-fil

Udvalgte Diplomuddannelser: Diplomuddannelse i vedligehold IT-diplomuddannelse Diplomuddannelse i it-sikkerhed Diplomuddannelse i ledelse Der ydes ikke tilskud til deltagerbetaling i akademiuddannelser eller diplomuddannelser. Det er dog muligt at indgå en aftale om ‘aftalt uddannelse’, for en hel eller delvis akademi- eller

Diplomuddannelser for synsprofessionelle. Diplomuddannelser for synsprofessionelle; Udredning (Modul 1) Læring, rehabilitering og udvikling (Modul 2) ADL – Almindelig Daglig Levevis (Modul 3) O&M – Orientering og Mobility (Modul 4) Erhvervet hjerneskade (Modul 5) Musikuddannelser.

Bekendtgørelse nr. 1012 af 2. juli 2018 om diplomuddannelser; Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen) Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 616 af 18. august 1998 om den erhvervssproglige diplomuddannelse (ED) Bekendtgørelse om akademiuddannelser

CensorNet – Censorkorps for ingeniøruddannelserne og de tekniske diplomuddannelser. Censorkorpset omfatter bacheloruddannelser (BSc) og kandidatuddannelser (MSc) (civilingeniøruddannelser), diplomingeniøruddannelser (B Eng), masteruddannelser inden for fagområdet samt diplomuddannelser inden for fagområdet IT og teknik.

 · PDF-fil

diplomuddannelser indenfor det socialfaglige og beskæftigelsesmæssige område er relevant efteruddannelse for socialrådgivere. Med denne oversigt over de mest anvendte diplomuddannelser ønsker parterne at skabe et tydeligere beslutningsgrundlag for deltagelse i diplomuddannelse.

Diplomuddannelser – efteruddannelser, au merchandise, antropologi, jura, diplomuddannelser, samfundsvidenskab, boghandlere, højere læreanstalter, teknisk fakultet

– Diplomuddannelser på DMJX – Professionsbacheloruddannelser på DMJX – Grafisk kommunikation – Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske – Diplomuddannelse i digital konceptudvikling – Specialuddannelsen i borgernær sygepleje. Ulla Arreborg Sekretær [email protected] 7266 5161

Informationsmøder på master- og diplomuddannelser Onsdag. 29. januar. Master i Uddannelse og Læring afholder informationsmøde. kl. 16.30 – kl. 18.00 / Roskilde Universitet, Universitetsvej 1, 4000 Roskilde, bygning 02 lokale: 02.1-123 (Mospus)

 · PDF-fil

• Pædagogiske diplomuddannelser • Sociale diplomuddannelser • Sundhedsfaglige diplomuddannelser Uddannelserne er for dig, der søger professionel videreuddannelse i pædagogiske, sociale og sundhedsfaglige områder samt i ledelse, vejledning, supervision og organisationsudvikling.

Inden for sportsmanagement kan du vælge at læse et valgfag fra en af de øvrige retninger under den merkantile diplomuddannelse. Det giver dig frihed til at præge din efteruddannelse i præcis den retning, som vil gavne din karriere eller din arbejdsgivers forretning bedst muligt.

 · PDF-fil

Djøfs diplomuddannelser. Hvorfor vælge en diplomuddannelse? Uddannelsens opbygning Det får du hos Djøf En diplomuddannelse består af tre obligatoriske modu-ler, tre valgfrie moduler og et afgangsprojekt. Du kan tilrettelægge din diplomuddannelse, så den passer bedst

På Aarhus Universitet kan du læse til civilingeniør på 5 år eller diplomingeniør på 3½ år. Læs om mulighederne, se og hør hvad de studerende siger og læs om studiebyen Aarhus. Vi har studiestart sommer og vinter.

IBA Erhvervsakademi Kolding og EASV Erhvervsakademi Sydvest er gået sammen om at danne Smart Academy med det formål, at tilbyde de bedste undervisningsforløb, der skaber værdi og forandringer for vores deltagere og deres organisationer.

Forsvarsakademiet får anerkendt master- og diplomuddannelser . Akkrediteringen af Master i Militære Studier og den Militære Diplomuddannelse på Officersuddannelsen giver Forsvarsakademiets uddannelser et længe ventet kvalitetsstempel. 19-12-2014 – kl. 15:57

Få et overblik over Djøfs Diplomuddannelser Se alle. Kurser i forhandling Kurser i forretning og strategi Kurser i jura Kurser i kommunikation Kurser i ledelse Kurser i personlig udvikling

Få let et overblik over hundredevis af uddannelser fra Diplomuddannelser, sammenlign dem, læs beskrivelser, se forventet løn, karrieremuligheder, ansøgningsfrister og meget mere.

 · PDF-fil

Rapporten belyser CVU’ernes diplomuddannelser på basis af de diplomstuderendes vurderinger af de forløb de har deltaget i i perioden 2001-2004. Rapporten kan bruges af både dem der arbej-der med at udbyde diplomuddannelser, fx på CVU’erne, og af dem der anvender eller overvejer at anvende diplomuddannelser som efter- og videreuddannelse.

Diplomuddannelser er på samme niveau som mellemlange videregående uddannelser (MVU). Masteruddannelser er på samme niveau som lange videregående uddannelser (LVU). En afsluttet masteruddannelse eller kandidatuddannelse giver adgang til den højere postgraduate ph.d.-forskeruddannelse, der er normeret til 3 år som fuldtidsstudium.

Læsning og skrivning i pædagogiske diplomuddannelser indgår i Munksgaards serie “Erhvervsuddannelserne: didaktik – undervisning – læring” og henvender sig til nyansatte undervisere på erhvervsskolerne samt praktiske, pædagogiske vejledere.

Idéen med Åben uddannelse har bredt sig til rigtigt mange uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter. Det betyder, at du kan læse på så godt som alle niveauer. Du kan for eksempel tage merkonomkurser, it-kurser, sprogkurser, HD-enkeltfag og Master- og Diplomuddannelser. Du kan tage voksenpædagogiske kurser.

DEN DANSKE SCENEKUNSTSKOLE ODSHERRED: Annebergparken 22 DK 4500 Nykøbing Sjælland tlf: +45 59 93 10 09: MODTAG VORES NYHEDSBREVE?

Velkommen til University College Nordjyllands katalog over de paedagogiske diplomuddannelser (PD),tvaerfaglige diplomuddannelser og funktionsrettede uddannelser i efteraaret 2011 og foraaret 2012. Diplomuddannelserne har de seneste aar udviklet sig t

Diplomuddannelser. Af: Henrik Hansen. Den pædagogiske diplomuddannelse i ledelse af skoler og andre uddannelsesinstitutioner. Udbyder: Danmarks Lærerhøjskole med hold i København, Vordingborg, Odense/Haderslev og Århus.

Rapporten er lavet på basis af de diplomstuderendes vurderinger af de forløb, de har deltaget i i perioden 2001-2004. Den er henvendt til dem, der arbejder med at udbyde diplomuddannelser, fx på CVU’erne, og dem der anvender eller overvejer at anvende diplomuddannelser som efter- og videreuddannelse.