dækket – Sundhedsforsikring

Søgning på “dækket” i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk.

12-09-2014 · dækket direkte tale, en mellemform mellem direkte og indirekte tale, fx hos Johs. V. Jensen: “Mikkel sagde, at han kunde hebraisk” (indirekte). Naa saa det kunde han (dækket direkte). “Axel blev ved at skinne i Øjnene, han bøjede sig frem og talte dæmpet: Jeg vil se Tiden an” (direkte).

synonym dækket, krydsord hjælp dækket, dansk ordbog dækket, fremmedord dækket, forklaring dækket, hvordan staves dækket,dækket betyder, andet ord for dækket, dækket krydsord ordbog, hvad betyder dækket, dækket betydning, Staves det dækket.

25-09-2015 · Uanset, om du lejer din bolig ud i længere tid eller kun i ferieperioder, er det vigtigt, at du kontakter dit forsikringsselskab for at høre, hvordan du er dækket. 9. Undtagelser ved vandskader. Indboforsikringen dækker ikke skader, som er en følge af frostsprængning i bygninger eller lokaler, der ikke er opvarmede.

Søgning på “dække” i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk.

Se online katalog for endnu flere varer Alle varer der findes i kataloget kan søges og bestilles via vores hjemmeside. Find vare nummer; Indtast vare nummer i søgefeltet øverst til højre

Du får dækket nødvendig transport i Danmark, når du fragtes fra ulykkesstedet til det nærmeste behandlingssted, efter du har været ude for en ulykke. Dødsfald som følge af ulykke. Du har ret til erstatning i tilfælde af død, som følge af en dækningsberettiget ulykke.

Du er også dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring i arbejdstiden, hvis du er lønmodtager og du arbejder mindst 400 timer årligt – dog er erstatningen relativt lille, så du er bedre sikret, hvis du også selv sørger for at dække dig med en privat heltidsulykkesforsikring.

10 % er dækket af by, vej og anlæg; 7% er dækket af særlige naturområder som søer, enge og moser Arealet med særlige naturområder – eng, mose og sø – er sikret mod tilbagegang, fordi de er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven og andre love.

Men dækket tale kan jo også sagtens have et inkvit, og det kan også netop lægge sig op ad, hvad mande ordret sagde, jf. sætningen “Han sagde, han havde engang boet til leje i dette hus.” Men jeg kan godt følge dig i det med, at det ligesom skal refereres gennem nogen for at være dækket

Cykler og cykeldele er dækket ved tyveri og hærværk. Som standard dækker vi op til 16.142 kr. pr. cykel (også elcykler op til 25 km/t.), men du kan forhøje summen, så din cykel er dækket helt op til 96.849 kr. Du kan udvide med cykelkasko, som dækker alle skader på cyklen – fx ved styrt. Dækker de fleste vandskader som standard

Hvis du vælger ikke at tegne en indboforsikring, kan du og din familie ikke få erstatning, hvis dine eller jeres ting bliver skadet eller stjålet. Derudover kan du heller ikke få dækket udgifter til en eventuel genhusning, hvis dit indbo bliver skadet, og din bolig samtidig er ubeboelig.

11-08-2017 · En mellemform mellem direkte og indirekte tale er dækket tale. Her bevares sætningsformen fra direkte tale bortset fra udeladelse af det anførende verbum, men deiksis ændres: Hun ringede. Besøgte jeg hende den dag? Hun havde det bedre. Se også dækket direkte tale. Annonce.

Cykler op til 12.500 kr. er dækket via din Indboforsikring. Men har du en cykel, der koster mere end 12.500 kr., skal du udvide din forsikring. Udvidet cykeldækning. Udvidet cykeldækning, dækker skader på din cykel, hvis du f.eks. styrter eller vælter på din cykletur.

En kaskoforsikring er det mest udbredte tilkøb til bilforsikringer i Danmark, og denne type forsikring er nyttig, hvis du gerne vil have dækket skader på din egen bil og dens inventar. Forsikringen er ikke lovpligtig, men den kan skabe rigtig meget tryghed i din hverdag som bilejer.

Få dækket hele familien på alle rejser med Codan Rejseforsikring. Vi dækker i hele verden, hvis du eller din husstand bliver syg og får brug for behandling og hjemtransport. Bagageforsikring inkluderet. Læs mere om vores rejseforsikring og beregn din pris

Den er normalt lidt billigere end en heltidsdækning, men til gengæld dækker den heller ikke, hvis du fx hjælper nogle venner med at flytte eller male – altså alt, der har karakter af et stykke arbejde. Hvis du vil undgå at spekulere over, om du er dækket eller ej, anbefaler vi, at du vælger en heltidsdækning.

Er tyggeskader dækket af tandskadedækningen? Omfatter børneulykkesforsikringen alle børnene, og er de dækket ved evt. fritidsjob? Fordobles erstatningen ved invaliditet på 30% og derover? Er du dækket ved sport – f.eks. dykning og kampsport? Kan du få Strakserstatning? Er der mulighed for at tegne sygdomsdækning til børn?

 · PDF-fil

sikringen og er herefter dækket med ovennævnte summer. Præmien til forsikringen opkræves månedligt. Tilmeldingen kan ske ved optagelse eller senere i medlemskabet og ordningen kan naturligvis frameldes. Du kan se de præcise dækninger og vilkår i forsikringsbetingelserne, som du finder på alka.dk/hk

Din fælleskonto er dækket som 2 enkelte konti. Det betyder, at en fælleskonto er dækket med beløb op til 200.000 euro svarende til cirka 1.500.000 kroner. Har du fælleskonto med din mand eller kone og din egen konto, så er du sammenlagt dækket for op til 100.000 euro for

Sådan er du dækket. Sygdom og Ulykke. Dækker dyrlægeregninger, hvis din kat bliver syg eller kommer til skade. Tænder og Medicin. Dækker tandbehandlinger, medicin, støttebind, halskrave mv. Fysisk Behandling. Dækker fx fysioterapi, kiropraktor, laserterapi,

En sundhedsforsikring er din genvej til hurtig undersøgelse og behandling på Danmarks dygtigste privathospitaler og klinikker – vi giver dig 10 dages behandlingsgaranti

På dæksiden ses flere steder forkortelsen ‘TWI’, som er en indikator for, hvor langt slitagen er skredet frem. Når mærkerne ikke mere er synlige ___, er dækket så nedslidt, at lovkravet om den mindste profildybde på 1,6 mm ikke længere er opfyldt, og det er på tide, at få dækket skiftet.

 · PDF-fil

en forudsætning, at børnene ikke er dækket af egen eller anden forsikring. 1.2 Ikke-fastboende medhjælp i husholdningen, men kun for så vidt angår ansvarsforsikringen og kun for så vidt angår handlinger, der er foretaget som et led i forsikringstagerens husførelse.

Hvis du logger ind på Mit PFA, kan du se helt præcist hvordan du er dækket. Du kan benytte dig af mulighederne for undersøgelse, behandling osv. allerede fra den dag, du bliver omfattet af helbredssikringen, dog skal behovet for behandlingen være opstået i forsikringstiden.

Ujævn kørsel kan betyde, at dækket er beskadiget eller meget slidt. Hvis du under kørslen oplever vibrationer eller andre forstyrrelser, skal du straks sænke farten og køre forsigtigt, indtil du kan trække ind til siden og stoppe for at tjekke dækkene. Hvis et dæk er beskadiget, skal du lukke luften ud og erstatte det med dit reservedæk.

Dækket direkte tale; Tankereferat/Indre monolog . Dækket direkte tale: Alle ved hvad direkte og indirekte tale er, men hvad er dækket direkte tale? Se på dette citat (fra Fasaner af Helle Helle, 1997): Han undskylder, at han trænger sig på, men han har engang boet til leje i

Med en heltidsulykkesforsikring er du sikret dækket hele døgnet rundt, uanset om du er på arbejde eller har fri. Fritidsulykkesforsikringen er et supplement til den arbejdsskadeforsikring, du som lønmodtager automatisk er omfattet af i din arbejdstid. Den sikrer dig, når du ikke er på arbejde.

Mange er bedre dækket, end de tror, gennem deres arbejdsplads, forsikringsselskab, faglige organisation eller bank. Kræftsygdomme – bortset fra forstadier til kræft, HIV-relaterede svulster og hudkræft – er for det meste omfattet af forsikringsdækningen ved kritisk sygdom.

Sammensæt den ulykkesforsikring, der passer til dig. Der er tre ting, du skal tage stilling til, når du sammensætter din ulykkesforsikring. Du skal beslutte, hvornår du er dækket, vælge en forsikringssum og hvilken méngrad, du ønsker.

Pludselig skade. Få dækket pludselige skader på dine ting – fx hvis du sætter dig på dine briller eller vælter en dyr vase. Elektronikskade. Få dækket pludselige skader på elektronisk udstyr, fx hvis du taber din bærbare pc på vej ned ad trappen. Dækker også funktionsfejl på udstyr under 4 år.

Du er dækket af Garantiformuen, hvis dit indskud eller dine kontante midler er registreret i dit navn. Det gælder dog ikke, hvis det kan dokumenteres, at du ikke er den reelle ejer af indskuddet eller de kontante midler. I det det tilfælde er det den reelle ejer, der er dækket af Garantiformuen.

En indboforsikring dækker meget andet end dit konkrete indbo, fx ødelagt tøj i vaskemaskinen og skader på dit kæledyr. Læs, hvad du også kan få dækket med indboforsikringen.

Forsikring. Din pensionsordning i PensionDanmark kan indeholde forsikringer ved kritisk sygdom, fleksjob, førtidspension og død. Det er vigtigt, at du er forsikret med de rigtige beløb, så du og din familie får det nødvendige økonomiske tilskud, hvis der sker dig noget.

Sneen må godt være faldet flere dage forinden. Hvis kravene om at 90% af Danmark er dækket af sne ikke opfyldes, men der ligger sne et eller andet sted i landet, er der tale om lokal hvid jul. Siden 1900 har der været landsdækkende hvid jul i Danmark ni gange. Nemlig i 1915, 1923, 1938, 1956, 1969, 1981, 1995, 2009 og 2010, mod 31 lokale.

Du kan vælge af forsikre dit sportsudstyr, så du er dækket for de fleste skader, når du dyrker sport. Vi dækker hovedparten af alle former for sportsudstyr, fx. cykler, løse cykeldele samt andet sportsudstyr, fx klatreudstyr, rideudstyr der tilhører husstanden, herunder beklædning.

 · PDF-fil

sikringen og er herefter dækket med ovennævnte summer. Præmien til forsikringen opkræves månedligt. Tilmeldin-gen kan ske ved optagelse eller senere i medlemskabet og ordningen kan naturligvis frameldes. Du kan se de præcise dækninger og vilkår i forsikringsbetingelserne, som du finder på alka.dk/hk

Omkring 70,8 % af overfladen er dækket af vand, og meget af kontinentalsoklen ligger under havniveau. Overfladen under vandet omfatter bjergkæder, herunder et verdensomspændende system af oceanrygge, undersøiske vulkaner oceangrave, undersøiske kløfter, oceanplateauer og dybhavssletter.

Afstand til Solen (massecenter): Min. 147.098.073

Få dækket skader på din cykel, hvis du styrter eller bliver kørt ned. Dækker også cyklen ved skade under transport, ved skade i forbindelse med cykelløb, og ved skader som følge af styrt på eksempelvis skovstier. LÆS MERE

Du kan tilpasse din Ulykkesforsikring, så den altid dækker dine behov. Grunddækningen giver en solid forsikring, og du kan tilvælge ekstradækninger, hvis du har behov for at være ekstra godt dækket. Grunddækningen dækker de følger, som et ulykkestilfælde kan medføre. Det gælder både skader og méngrader på minimum 5 %.

 · PDF-fil

Hvornår er du dækket? Du er dækket straks fra optagelse som medlem af Dansk Metal, med-mindre du har sagt ”nej tak” til forsikringen. Det er en betingelse for forsikrings-dækningen, at du er ajour med din kontingentbetaling til Dansk Metal og præmien til Fritidsulykkesforsikrin – gen. Hvad er en fritidsulykkesforsikring?

Resten af dækket består af letbeton, som udgør næsten 50% af dækkenes samlede volumen. Kombinationen af materialer skaber en serie af armerede ribber i både længde- og tværretningen. Hvor det er nødvendigt, kan den lette beton udelades, hvilket giver plads til store udsparinger,

Selvom mange danskere tror, de er godt dækket ind af det blå sygesikringskort, er beviset faktisk kun gældende i EU-lande samt Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz. Det betyder altså, at du kun er dækket ved akut sygdom/tilskadekomst samt kroniske sygdomme, hvis du opholder dig i et af de ovenstående lande.

Ja, dine ting er dækket ved brand, tyveri og vandskade, når du opmagasinerer dem hos opmagasineringsfirmaer. Vær opmærksom på, at penge og særlige private værdigenstande, fx guld, sølv, smykker og lignende, ikke er dækket under opmagasinering.

Kun i det tilfælde at de udfører et frivilligt eller lønnet arbejde for foreningen er de dækket. Hvis en træner eller instruktør tilrettelægger en aktivitet uforsvarligt, så et medlem kommer til skade, og foreningen dermed er erstatningsansvarlig, så dækker Idrættens Forsikringer.

Hvis din rejseudbyder er registreret, så er du enten dækket i Danmark eller et andet EU/EØS-land. Hvis du er dækket i et andet EU/EØS-land, så skyldes det, at rejseudbyderen er tilknyttet en anden rejsegarantiordning, der også dækker de danske kunder. Du kan tjekke hér om, din rejseudbyder er registreret, samt hvor du er dækket.

Hvem er dækket? Garantiformuens dækning gælder både fysiske og juridiske personer. Ved fysiske personer forstås privatpersoner og ejere af enkeltmandsvirksomheder. Det betyder, at en privatperson, der ejer en enkeltmandsvirksomhed, er dækket med et beløb op til 100.000 euro i alt.

 · PDF-fil

dækket indtil et belłb svarende til EUR 150.000 (ca. 1.125.000 kr.) indtil 6 måneder fra indsættelsen af belłbet. Sådan dækkes værdipapirer Som udgangspunkt bliver værdipapirer, som er i depot hos banken, altid udleveret til dig/jer i tilfælde af Nordea Bank Abp™s konkurs.

Det blå EU-sygesikringskort dækker ikke udgifter til hjemtransport, og i nogle lande heller ikke alle udgifter til sygetransport. Hvis du ønsker at få dækket alle udgifter til syge- og hjemtransport i forbindelse med sygdom eller dødsfald, skal du tegne en privat rejseforsikring.

Dine ekstra fordele. Dine børn under 2 år er automatisk dækket med en sum på 500.000 kr., når du selv tegner en Ase Ulykkesforsikring. Når dit barn er fyldt 2 år, kan du tegne en børneulykkesforsikring, der dækker, indtil barnet fylder 18 år.

Tjek om du allerede er dækket. Din indboforsikring, din familieforsikring, dit betalingskort eller dit studiekort kan godt indeholde en rejseforsikring, uden du er opmærksom på det. Undersøg om du allerede er dækket, før du tegner en dyr rejseforsikring. Betingelserne i

Læs om “danmark”s grupper. Gruppe 1 Det får du i Gruppe 1. Med Gruppe 1 får du foruden alle de tilskud som Gruppe 5 giver, bl.a. også tilskud til fodbehandling, udvidet tandbehandling samt fuld dækning af den andel af udgifterne til tilskudsberettiget medicin, hvor

Du er dækket af den lovpligtige ansvarsforsikring fra den dag, du omregistrerede bilen. Har du valgt at købe andre dækninger til din bilforsikring – fx kasko – er du dækket fra den dag, du accepterede dit forsikringstilbud. Hvornår er mit nyindkøbte hus eller sommerhus forsikret?

For indskud af låneprovenu efter nr. 11 til nybyggeri, vil beløbet dog maksimalt være fuldt dækket i 2 år fra indsættelsen af indskuddet. Overgangsreglen betyder, at det alene er indskud, som indestår på disse konti den 31. maj 2015 og forrentning heraf, der er fuldt dækket efter de gamle regler.

Hvordan er du dækket ved skader efter storm? Har du fået stormskader på din bolig, er det din husforsikring, der skal tages i brug. Er der skader på dine ejendele som følge af, at stormen har blæst af, er det din indboforsikring, der dækker.

Hvis du får dine kostudgifter dækket som udlæg efter regning, kan du også få udbetalt en skattefri godtgørelse på op til 25 procent af kostsatsen for den samlede rejse. Får du honorarer, der er B-indkomst, kan du ikke få skattefri kostgodtgørelse. Fem vigtige forhold for at

Du er som udgangspunkt godt dækket med en standard husforsikring. Men for under en halvtredser om måneden kan du blandt andet også sikre dig mod vandskader, som skyldes udsivning fra dine synlige rør. Så kan du måske sove lidt roligere om natten i forhold til udsivning, som kan være svært at opdage i

Du er dækket for flere typer af skader og skader på flere ting. Overvejer du at købe en ulykkesforsikring? 3 vigtige ting, du skal tage stilling til, så du sikrer dig og

Sig farvel til både selvrisiko og bekymringer med LowRisQ. Q8 har en ambition om at gøre hverdagen nemmere for dig, der er på farten. Derfor tilbyder vi LowRisQ, så du ikke længere behøver frygte, at en skade på dit køretøj får uheldige konsekvenser for økonomien. Se under hver LowRisQ produkt, hvor godt du er dækket »

Inden du rejser, er det vigtigt at undersøge, hvordan du er dækket i tilfælde af, du kommer til skade eller bliver syg. Du kan i nogle tilfælde få behandlingen dækket uden selv at skulle betale. Det er dog altid en god idé at have en privat rejseforsikring. Lande i EU, Norge, Island, Liechtenstein og

Du kan få dækket dine udgifter til transport til og fra behandlingsstedet, hvis udgiften ikke bliver dækket af andre fx regionen eller kommunen. Kørsel i egen bil bliver dækket efter statens takster. Har du benyttet offentlig transport, vil dine udgifter blive refunderet. Husk at gemme dine kvitteringer. Indtægtstab

Sådan er du dækket på din skiferie . Er du i tvivl om, hvordan du er dækket, når du er på skiferie? Vi hjælper dig med at blive klogere på, hvordan du er dækket i forskellige situationer. Klik og få info. Husk at rydde sne og salte .

Forsikringsselskabets vurdering afgør om du er dækket. I nogle tilfælde kan dit forsikringsselskab give dig et forhåndstilsagn om fuld dækning. Det vil sige, at du inden afrejse ved, at du er dækket for den specifikke sygdom, som forhåndsvurderingen vedrører, hvis du under rejsen får brug for behandling.

Hvis du har indskud i en dansk filial af et pengeinstitut, der har hjemland f.eks. i Sverige, vil dit indskud derfor være dækket af den svenske indskydergarantiordning. Udbetaling fra udenlandske garantiordninger vil dog ske via Garantiformuen, der er forpligtet til at indgå aftaler med de udenlandske ordninger herom.

Se de mest almindelige samlingsdetaljer for SL-dækket og andre tekniske informationer, herunder dimensioneringsdetaljer, bæreevnetabeller m.m. Se de mest almindelige samlingsdetaljer for SL-dækket og andre tekniske informationer, herunder dimensioneringsdetaljer, bæreevnetabeller m.m.

Betroede midler, der står på advokaters klientkonti pr. 31. december 2017, er dækket fuldt ud indtil det tidspunkt, hvor midlerne udbetales eller overføres. Midler på klientkonti, indsat fra 1. januar 2018, vil være dækket som almindeligt indlån med op til EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.) pr. indskyder.

Udvidet cykelskade – Få dækket skaderne på din cykel ved styrt eller påkørsel. Pludselig skade – Dækker pludselige skader fx hvis du taber et glas rødvin i din lyse sofa, eller hvis du sætter dig på dine briller, og de går i stykker. Elektronikskade – Få hjælp ved pludselige skader og funktionsfejl på

Det betyder, at hvis en beskadiget genstand er dækket af en forsikring, dækkes skaden ikke af statens erstatningsordning, når skaden er forvoldt ved simpel uagtsomhed. Hvis skaden er dækket af en forsikring, hvor der er selvrisiko, vil statens erstatningsordning kunne dække selvrisikoen.

Accepter cookies. Borger.dk bruger cookies til statistik og optimering af indhold. Hvis du ikke vil acceptere cookies, vælg Nej til cookies. Hvis du accepterer cookies,

Dine børn under 16 år, som står på din police, er gratis dækket af operationsdækningen, når du har købt tilvalget Udvidet Operation. Tilvalget bliver opkrævet sammen med kontingentet for dit medlemskab. Hvis du er tilmeldt Betalingsservice, bliver prisen reguleret. Du skal derfor ikke ændre din betaling.

De første to cifre angiver den kalenderuge, hvor dækket er produceret, for eksempel 32. produktionsåret kommer efter. Så 3214 angiver et dæk fra den 32. uge af 2014. Hvis disse dæk opbevares tørt og mørkt, kan de klassificeres som helt nye, selv i 2016.

Man skal således have dækket de basale behov for mad, vand, varme osv – FØRST, før man kan gå i gang med at dække behovene for sikkerhed, sociale og selvrealisering som ligger længere oppe i behovspyramiden. 1. Fysiske behov. Det nederste niveau i Maslows behovspyramide – kroppens primære og fysiske behov – må først og fremmest

slidbaner på tværs af dækket, som indikerer, hvornår dækket er slidt. Er dækket slidt, vil det være tydeligt, at dækmønsteret er brudt af slidbanerne. En skydelære kan måle dybden på dit dækmønster. Brug den tynde pind i bunden – dybdemåleren – til at måle, om dit dækmønster er dybt nok. Find en dansk tyve-krone. Hold

Borger Fagperson §56 aftale – refusion fra 1. sygedag til din arbejdsgiver. 11.03.2019. Hvad er en § 56 aftale? Hvis du lider af en langvarig eller kronisk sygdom, der betyder, at du kan få en del sygefravær på dit arbejde, har du mulighed for at få en aftale, der nedsætter din arbejdsgivers udgifter i forbindelse med dit sygefravær, da

Hvornår er du ikke dækket? Hvis du opholder dig i et land uden for EU og EØS-landene (dvs. uden for EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz), er du ikke dækket med det blå EU-sygesikringskort. I lande uden for EU skal du derfor tegne en privat sygesikring for at være dækket.

 · PDF-fil

også dækket under denne forsikring – se afsnittet: “børnedækning”. Forsikringssummen er skatte- og af-giftsfri og du kan bruge pengene helt efter dit eget ønske. Efter udbetaling af forsikringssum til dig udtræder du af ordningen. Efter udbetaling af for- sikringssum jf. børnedækningen bort-falder dækning for det pågældende barn.

Førprisen på dækket er den normalpris, som dækket havde umiddelbart før, at dækket fik en nedsat pris på dette restsalg. Dæk fra dette restsalg kan ikke kombineres med andre tilbud, kampagner eller fordele hos foreninger eller vores MasterClub.

For dæk til campingvogne og trailere gælder at dækket må belastes med 10 pct. mere end der et godtkendt til. Forstå informationerne på dækket Hastighedskoder på dæk. Dækket skal have en hastighedskode, der svarer til de hastigheder, bilen maksimalt er typegodkendt til at køre med. Koden T betyder fx. at dækket er godkendt til 190 km/t.

Hvis du har en indboforsikring, får du med tilvalget Personlige ejendele dækket selvrisikoen på din indboforsikring. Udvidet ulykke Hvis du ikke har en ulykkesforsikring, som dækker ved ophold i udlandet, kan dækningen Udvidet ulykke være en god idé. Så er du dækket, hvis du kommer ud for en ulykke som medfører varige mén.

Afhængig af hvilken rejseforsikring du har købt, vil du være dækket i forskellige situationer. Vi giver her en gennemgang af de mest almindelige dækninger inden for rejseforsikringer. Akut sygdom eller skadestilfælde er standard. Sygdomme og skadestilfælde er de mest hyppige årsager til, at folk får brug for deres rejseforsikring.

Inden afrejse er det vigtigt at få styr på andet end pas, solcreme og den gode krimi. Rejseforsikringer er en vigtig del af bagagen, og mange er i tvivl, om de er dækket i tilfælde af sygdom på ferien. Husk rejseforsikring. Det giver tryghed at vide, at du er forsikret, hvis uheldet skulle være ude.

Såfremt der findes revner eller skader, bør dækket skiftes, da der ellers er risiko for dækeksplosion ved kørsel. Dæk til påhængskøretøjer, som er Tempo 100-godkendt, må højst være 6 år gamle, og dækkets hastighedsmærkning skal være mindst ”L”, der svarer til 120 km/t.

Men onsdag var stranden altså dækket af de brune, nøddelignende kugler, som man kan se på billedet, avisen har fået fra en læser. Efter et par opringninger til blandt andet politi og brandvæsen, som ikke umiddelbart kunne pege på, hvor nødderne kom fra, dukkede svaret til sidst op fra Nikolaj Kruse, der er geolog ved Aarhus Kommune.

Hvor er jeg dækket med det blå EU-sygesikringskort? Det blå EU-sygesikringskort dækker ved midlertidige ophold i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, f.eks. når du skal på ferie, i praktik, være au-pair, studere eller arbejde i udlandet. Hvad dækker det blå EU-sygesikringskort?

Som privat arbejdsgiver er du enten: Fuldt omfattet af Barsel.dk. Alle ansatte, som du betaler ATP for, er dækket af Barsel.dk. Du får automatisk en opkrævning fra Barsel.dk via Samlet Betaling, når du har betalt dit ATP-bidrag.

Også indskud, der foretages på pensionskonti efter den 31. maj 2015, er dækket ubegrænset. Du skal derfor være opmærksom på, at hvis du f.eks. har oprettet en børneopsparing, vil kun det der står på kontoen den 31. maj 2015 fortsat være dækket fuldt ud. Indskud på kontoen efter 31. maj 2015 er dækket som almindeligt indskud.

Som medlem er dit arbejde for private kunder dækket af Byg Garanti. Det giver kunderne en tryghed og din virksomhed en konkurrencefordel. Overenskomstdækning. Hos Dansk Byggeri bliver din virksomhed overenskomstdækket og får indgående rådgivning om ansættelsesret. Rabataftaler.

I jeres nye liv hver for sig er det også vigtigt at undersøge, om I er godt nok dækket både pensions- og forsikringsmæssigt, så I opnår den økonomiske tryghed, I hver især ønsker og har brug for. Det er også vigtigt forholde sig til, om der skal indsættes nye begunstigede på jeres pensions- og forsikringsordninger.

Uanset hvilke forsikringer din forening eller jeres landsorganisation har, bør I altid informere jeres frivillige om, hvordan de er dækket af jeres forsikringer i forskellige situationer. Mange frivillige regner med, at de automatisk er dækket af foreningens forsikringer, hvis de fx

Hastighedskode – den maksimale hastighed dækket er godkendt til – se tabel nedenfor. Vær opmærksom på loadindeks Loadindeks angiver dækkets maksimale bæreevne. Vær altid opmærksom på, at de dæk du køber passer til bilens tilladte totalvægt.

Har du cykler, motordrevne haveredskaber, crossere, ATV’er og handicapkøretøjer som ønskes dækket med mere end standarddækningen, kan dækningen udvides med udstyrspakken. Cykler er som standard dækket med 2% af indbosummen, og de øvrige med højst 20.000 kr. pr. skadesbegivenhed.

Nogle forskere mener, at Jorden flere gange har været fuldstændig dækket af is, den såkaldte Snowball Earth-teori. Den lille istid. Imellem de store istider har der

Find terrasseoverdækning her på Bilka.dk. Der findes næppe noget så skønt, som at kunne indtage dagens måltider udenfor, når temperaturen og solen tillader det – men det danske vejr er desværre noget utilregneligt og kan hurtigt sætte en stopper for den udendørs hygge.

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), fx: Maling af vinduesrammer (udvendigt) Maling af døre (udvendigt) Maling af ydervægge (udvendigt) Fradraget omfatter ikke

Apples begrænsede garanti dækker et batteri, der ikke virker på grund af en produktionsfejl, men den dækker ikke batterier, der er slidt op efter normal brug. Omkostningerne for at få udskiftet et batteri afhænger af din iPhone-model, og om problemet er dækket af garantien eller forbrugerlovgivningen. Lav en aftale, eller anmod om service

Q nyder at blive kneppet, blive spermet på, sutter gerne, så har du lyst til at få dine behov dækket ifa onanere i Q, aflevere din sperm på Q, kunne tag et ordentligt fast greb omkring Q hofter og støde til, gerne med klask i hendes bare, få pikken suttet langt ned – ja kom med dit ønske, og måske det går i

Hejsa! Jeg punkterede lige på et dæk iaftes, og i stor hast kørte jeg ind på den nærmeste tank og fyldte noget dækskum i dækket. Jeg ringer så straks efter til min kammerat og mekaniker for at høre om han evt. kunne lappe det i morgen.

Er du ansat på en statslig arbejdsplads, så er Den Statslige Kompetencefond din mulighed for at udvikle dine kompetencer til fremtiden. Den Statslige Kompetencefond er åben for ansøgninger.

For pensionskonti er dog også indskud, der foretages efter den 31. maj 2015, dækket ubegrænset. Du skal derfor være opmærksom på, at hvis du fx har oprettet en børneopsparing, vil kun det, der står på kontoen den 31. maj 2015, fortsat være dækket fuldt ud. Indskud på kontoen efter 31. maj 2015 er dækket som almindeligt indskud.

16″ = størrelsen på de fælge (i tommer) som passer til dækket. 4. Belastningsindeks. Belastningsindekset er et indeks som angiver den maksimale vægt som dækket kan bære ved den hastighed, der svarer til hastighedsindekset. I dette eksempel 91, som svarer til 615 kg. pr dæk. Bemærk at den maksimale belastning er ved korrekt dæktryk.