akkumuleret – forskel på akkumulerede afskrivninger og afskrivninger

Eksempler akkumuleret underskud akkumuleret viden. Sprøjtemidlet optages i bladene, og vandrer derefter rundt i planten, hvor det akkumuleres i .. skud og rødder Ing1989 Ingeniøren (blad), 1989. Orddannelser. Afledninger akkumuleringsb. Øvrige akkumulationsb.

11-04-2012 · Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

Akkumuleret ret til betalt fravær er betalt fravær, som overføres og kan bruges i fremtidige regnskabsår, hvis det aktuelle regnskabsårs ret til betalt fravær ikke er fuldt udnyttet. eurlex-diff-2017. 4) hvordan tid, som er brugt på anden standby end standby i lufthavn, medregnes i

Akkumuleret graf i Excel Kære ekspert Jeg tror mit spørgsmål er supernemt, men alligevel er det ikke lykkedes mig at løse det selv. Jeg har lavet en graf i excel bestående af almindelige tal værdier på Y-aksen og datoer på x aksen – og jeg vil gerne at den kan akkumulere dataene på Y-aksen da det illustrerer et løbende

BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

I denne gratis danske video-tutorial om excel skal vi arbejde med formler, akkumulering og brug af $ i Excel. Vejledning for begyndere

Nu har jeg igen ikke hørt efter i timen, så derfor har jeg brug for din hjælp. Jeg skal i excel lave et regneark over et budget, det er ikke det der er problemet. Der står så at jeg skal udregne den akkumuleret saldo. Men hvad betyder det? Hjææælp.

Akkumuleret procent Jeg er lige kommet i tvivl om hvordan man laver en formel til akk. procent. Hvis A1 = 50 % (år 1), A2 = 75 % (år 2) og A3 = 40 % (år 3) skal man så ikke taste:

Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig.

Søgning på “akkumulering” i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk.

akkumuleret oversættelse i ordbogen dansk – engelsk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog.

Bemærkninger. Sørg for at være konsekvent med hensyn til de enheder, du bruger til at angive rente og nper med. Hvis du betaler månedlige ydelser på et fire års lån med en årlig rentesats på 10 procent, skal du bruge 10%/12 for renten og 4*12 for nper.

Oversættelse for ‘akkumulere’ i den gratis dansk-engelsk ordbog og mange andre engelske oversættelser.

16/02/2014 29/06/2019 Pengepugeren 3 Comments akkumuleret afkast, eksponentiel vækst, investering, opsparing. Jeg tror, at de fleste mennesker ved, at der er en gevinst ved at lade renter og renters rente arbejde for sig. Men man undervurderer let hvor stor effekten af akkumulerede afkast reelt er.

Akkumuleret Markedsmætning er et udtryk for, at man, ved hjælp af en nøje planlagt udgivelse af nyt indhold, kan stable indholdet og opnå forøget markedsmætning over tid. Alt indhold har en begrænset levetid og derfor illustrerer hver kurve for det nye indhold, hvordan indholdet først opnår en stigende mætning for derefter at fase ud.

Ved afsætning af en vare forstås den mængde af varen, som en bestemt virksomhed kan sælge i løbet af en bestemt periode.

Hvis man eksempelvis bliver spurgt hvad kumuleret frekvens er for elever med BMI til og med 21, udregnes det ved at lægge frekvenserne sammen for de observationstyper, der er under et BMI på 21.

INDAKK – Indkomst akkumuleret År; 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

synonym akkumulere, krydsord hjælp akkumulere, dansk ordbog akkumulere, fremmedord akkumulere, forklaring akkumulere, hvordan staves akkumulere,akkumulere betyder, andet ord for akkumulere, akkumulere krydsord ordbog, hvad betyder akkumulere, akkumulere betydning, Staves det akkumulere

Akkumulerede afskrivninger er nødt til at gøre med der bestemmer det nuværende nettoværdien af et givet aktiv. Som en del af processen med beregning af de akkumulerede afskrivning for et aktiv eller en gruppe af aktiver, er det nødvendigt at tage flere faktorer i betragtning, lige fra den oprindelige købspris til det nuværende niveau

akkumuleret afkast . Bliv rig med Bliv rig med renters rente. 16/02/2014 29/06/2019 Pengepugeren 3 Comments akkumuleret afkast, eksponentiel vækst, investering, opsparing. Jeg tror, at de fleste mennesker ved, at der er en gevinst ved at lade renter og renters rente arbejde. Read more.

En liste af økonomiske ord / begreber med forklaringer – ordliste for brugere af økonomisystemer (ERP) / regnskabsprogrammer og andre.

Nej, en vis mængde akkumuleret varme dvs. varme, der er tilført til LOX’en inden start. Når trykket falder, falder kogepunktet også, så overskudsvarmen i LOX’en skaber fordampningen. GOXen, som befinder sig ved eller tæt på sit fortætningspunkt, vil under ekspansionen tabe tryk meget hurtigt, fordi den køles.

Akkumuleringstank, Akkumuleringstank isoleret på 500 liter. Denne beholder er produceret på en ny moderne fabrik. Den er godkendt til trykekspansion med et tryk på helt op til 6 bar.

Hej 😀 jeg søger noget viden om forskelenl på akkumulerede afskrivninger og afskrivninger

Vores tilgang til aktier og aktieinvestering handler om kvalitet og om at finde værdi i et marked med muligheder. Der arbejdes med high dividend aktier.

Indenfor statstik er der en masse begreber, som det er værd at have styr på. Stikprøve og population. Når man laver en statistisk undersøgelse, er det vigtigt at gøre

Akkumuler værdier. I Excel har man ofte behov for at akkumulere værdier i en celle, altså at en celles værdi efter en beregning, afhænger af, hvad der i forvejen står i cellen.

 · PDF-fil

Akkumuleret afkast i kroner for perioden • Pr. 31.12.2015. Puljens afkast opgøres hver måned. Afkastet er efter kurtage, men før administrationsgebyr og evt. PAL-skat. • De historiske afkast er kun vejledende og er ikke nogen garanti for det fremtidige afkast.

Søger du akkumuleringstank til brændekedel, pillefyr, varmepumpe eller solvarme, så kontakt Biovarme, vi har mange års erfaring i akkumuleringstanke. >>>

Beregnet akkumuleret værdiregulering tilhørende rentegruppe 1 umiddelbart efter afgiftsberigtigelse af det overførte eller konverterede beløb (hvor udelukkende afgiftsberigtigelsens effekt på den akkumulerede værdiregulering indgår) = 8.000 kr. Afgiften udgør forskellen mellem 10.000 kr. og 8.000 kr. = 2.000 kr. Minimumsregel. Definition

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne

Overførsel af ferie efter den nye ferielov. Loven træder fuldt i kraft den 1. september 2020, hvor alle lønmodtagere overgår til samtidighedsferie – en ferieordning, hvor

entasis er valgt som tegnestuens navn for at påpege, at arkitektur er mere historie og akkumuleret kultur end det er en enkelt persons geniale og isolerede univers. entasis betyder spænding og er den græske betegnelse for de let konvekse, udadbuede kurver på en græsk søjle.

03-07-2013 · Her gennemgås hvordan man nemt kan udregne akkumuleret profit. Princippet kan overføres til udregninger af mange andre ting. Kan du lide videoen? Så husk at tryk “Kan lide” – Tak! Category Education; Show more Show less.

Forfatter: Proximo

11-04-2012 · Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

da Det forventes, at investeringsaktiviteten forbliver kraftig, idet den nyder godt af en længere periode med meget gunstige finansieringsvilkår, akkumuleret og vedvarende stærk indtjening, balanceomstruktureringer og øget effektivitet i virksomhederne

Akkumuleret raseri. lyt til artiklen. Anne Jensen Sand. udland. Det østrigske laboratorium. Det østrigske laboratorium. Det østrigske laboratorium. Den konservative Sebastian Kurz står til at blive østrigsk kansler med grønne koalitionspartnere.

Ultra simpel gennemgang indekstal. Træn eksamensopgaver i indekstal med Danmarks førende og anmelderroste matematiktræner. Prøv gratis og se resultater nu!

Husk at tage højde for skatten når du investerer i investeringsbeviser. Vores guide fortæller, hvad der er værd at vide om beskatning af dine beviser.

Med 95 procents sikkerhed forventes der således et forventet akkumuleret afkast i intervallet 33 til 167 procent på fem års sigt. For Pareto er de tilsvarende forventninger et afkast på 55 procent akkumuleret over fem år og et maksimalt tab på 10 procent over tre år – begge tal med 95 procents sandsynlighed.

Automatiseret læring til Microsoft Power BI. Start din læring med denne kursusrække, og få en forståelse af de mange og effektive funktioner i Microsoft Power BI.

 · PDF-fil

Akkumuleret Installationsvejledning NSx.x.xxx.pdf – Dette dokument be-skriver de forudsætninger og trin der skal gennemløbes for at opgradere databasen til den givne buildversion uanset databasens nuværende buildversion. Eksterne komponenter [mappe] – mappen indeholder alle eksterne kompo-nenter der indgår i Navision Stat løsningen.

Faktaboks. Renters rente spiller en rolle når du sparer op, investerer og låner penge. Opsparingsrenten er historisk lav, så selv med renters rente, matcher værdistigningen ikke inflationen.

Satspuljen har nu ”akkumuleret” næsten 13 mia. kroner. Hver eneste krone er betalt af folke- og førtidspensionister, dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere og andre på overførselsindkomst, som på den baggrund har oplevet at halte uhjælpeligt bagefter den almindelige lønudvikling.

Hvad er kumuleret sandsynlighed? Nogle gange er man interesseret i sandsynligheden for, at man får r gange succes eller derunder. Dette udregnes ved, at man lægger alle sandsynlighederne sammen for

Definisjon av akkumulere i Online Dictionary. Betydningen av akkumulere. Norsk oversettelse av akkumulere. Oversettelser av akkumulere. akkumulere synonymer, akkumulere antonymer. Informasjon om akkumulere i gratis engelsk online ordbok og leksikon. verb intransitiv samle opp og lagre, bevare Organismen akkumulerer giftstoffene i maten

 · PDF-fil

Akkumuleret satspuljeramme og beregning af satspuljen for 2019 Mio. kr. Pulje-årets PL 2019-PL Puljebeløb 1993 357,6 659,8 Puljebeløb 1994 377,0 695,6

Dette regnestykke fortæller dig, at for hver gang du sælger en CD til 140 kr., har du 22 kr. tilbage til at betale alle andre udgifter end lige dem, der er gået til direkte at købe og pakke CD´en.

Hvis du er forhindret i at holde en planlagt ferie, kan du holde ferien på et senere tidspunkt i ferieåret. Nogle kollektive overenskomster giver mulighed for at overføre ferien til næste ferieår, hvis du ikke kan holde din hovedferie inden ferieperiodens udløb den 30. september eller ikke kan holde ferien inden ferieåret slutter den 30

19-11-2018 · Display kan vi vise akkumuleret benzinøkonomi hvor tallet kan nulstilles manuelt eller automatisk. Nogen mulighed for at se en grand total for benzinøkonomi, dvs. uden om nulstilling (bilens samlede kørsel)??? Kia Niro PHEV Der findes en applikation til

Af akkumuleret tal, skal jeg bruge 30,00. hvordan laver jeg en formel/makro for automatisk trækning af tal op til den celle jeg vil trække 25,00 fra? Se eksempel i rød boks. fratræk på 30,00, således tal i rød boks også går i null og rest forbliver som vis. På forhånd tak. Bjarnehansen .

Euroinvestor – Aktier, markeder, nyheder, debat og podcast Anne-Katrine Bugge, Chefredaktør (Ansv) Anders Krab-Johansen, Koncernchef og udgiver

 · PDF-fil

Gns. Samlign År År ful dti s ans. periode JFeb Mar Apr Maj un ul ug Sep Okt Nov Dec to al: MEF samlet 2018 359 5,68 1,12 1,23 1,44 0,89 0,99 1,00 0,60 0,71 0,89 1,03 1,10 1,03 12,02

Hvad er graddage? Graddage er et mål for, hvor koldt det har været, og de bliver beregnet af Dansk Teknologisk Institut (DTI). Graddage bruges til at beregne dit forventede årsforbrug.

 · PDF-fil

Akkumuleret afkast i kroner for perioden. Stjerneinvest Fri afkast i procent p.a. Alle Stjerneinvest Fri afkast er gengivet fra en repræsentativ aktiv kunde for hver profil. De individuelle afkast afhænger naturligvis af starttidspunktet.

Lær hvordan du løser rente og kapitalfremskrivnings opgaver i matematik på under 2 min. Simpel gennemgang, som gør du forstår det – kom igang nu!

Akkummulerende er en betegnelse for en investeringsafdeling, som ikke udbetaler sit overskud til andelsejerne, men i stedet konsoliderer overskuddet i afdelingens formue, der således stiger og øger afdelingens indre værdi.

Opret et cirkeldiagram, søjlediagram og kurvediagram i Excel. Tilpas ethvert diagram til dine behov og lær hvad du skal bruge diagrammerne til.

Periode Månedsafkast Året til dato Akkumuleret P.A. sats året til dato Periode Akkumuleret P.A. sats året 01.01. – 31-01-2019 0,54% 0,54% 6,4% 01.01. – 31-01-2019 5,89% 5,89% 69,3%

En lille kommentar til noget du skriver i et af dine post hvor du beskriver 20min akkumuleret tid i zone godt kan mærkes i bentøjet. Desværre kan man ikke sætte lighedstegn imellem trætte ben og adoptering af de energisystemer som man ønsker at træne.

I denne danske video-tutroial skal vi arbejde med kurvediagrammer, punktdiagrammer, minidiagrammer og kombinationsdiagrammer i Excel.

Danske Invest er det fælles varemærke for investeringsforeninger og mutual funds forvaltet af administrationsselskaber i Danske Bank-koncernen

 · PDF-fil

Rapport dannet d. 7/1-2020. Akkumuleret antal af registrerede forløb (venstre skala) Akkumuleret antal af registrerede igu-forløb, juli 2016 – december 2019

Nordea Invest Basis 1 er en blandet fond, som både investerer i obligationer og aktier. Porteføljeforvalterens aktive investerings-beslutninger er baseret på omfattende analyser og brug af internt udviklede modeller. Fondens formue vil være investeret i 70-100 pct. obligationer med 85 pct. som neutral position og 0-30 pct. aktier med 15 pct

En rapport fra 2015 udført af Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet har vist, at der i nogle af DSB’s tog og på nogle stationer er en høj koncentration af ultrafine partikler.

Akkumuleringstank – hvor stor skal den være for at holde huset og vandet varmt. Prøv vores beregner her og find den optimale løsning til dig og bolig >>

Nordea Invest Klima og Miljø investerer globalt i selskaber, der direkte eller indirekte er beskæftiget med aktiviteter til forbedring af klima og miljø. Der investeres især i selskaber indenfor alternativ energi, ressourceoptimering og miljøbeskyttelse. Porteføljen består af aktier, som er fundet ved en gennemgribende fundamental

Beskrivelse af akkumuleret opdateringen til .NET Framework 3.5 og 4.8 til Windows 10, version 1903 og Windows Server 1903 RTM, den 26. september 2019.

Kravet er akkumuleret, hvilket vil sige, at du efter første studieår skal have optjent mindst 45 ECTS, efter andet studieår mindst 90 ECTS osv. Det er dog gældende, at studerende skal have mulighed for at deltage tre gange i de eksamener, der indgår i studieaktivitetskravet.

Akkumuleret tid i zoner. NielsH. Er ren motionist, men har da forsøgt med en af Stravas træningsplaner, og jeg tror faktisk ,at det er vigtigt at køre blokkene, fordi de er (burde være) tilpasset at skulle holdes i f.eks. 5 hele minutter,og det er mere anstrengende end at køre 10*30 sekunder i samme zone spredt ud over en hell tur

Inden for alle fag er der en særlig terminologi (nogle bestemte ord, der bruges meget og betyder noget helt særligt lige i denne sammenhæng).

Contextual translation of “akkumuleret indtjening” into English. Human translations with examples: payoff, revenue, cumulated, stored heat, cumulative %, stacked gene.

 · PDF-fil

Akkumuleret værdi Værdien af et certifikat, Akkumuleret værdi, beregnes af Beregningsagent på hver handelsdag. Akkumuleret værdi beregnes som Akkumuleret værdi for den foregående handelsdag plus ændring i værdien af det Underlig-gende aktiv i forhold til den foregående handelsdag ganget med gearingsfaktoren plus Akkumuleret finansiering.

Akkumuleret afkast seneste [years count] år: [years interval], procent ? Skift visning *) PFA Plus startede medio 2009 og har erstattet PFA Sammensætter, som det anbefalede livscyklusprodukt. For 2006-2009 er derfor anvendt afkast for PFA Sammensætter. Kun profil C vises. Investeringsafkast Her ser du

 · PDF-fil

Investeringsstrategi Akkumuleret afkast pr. 31-10-2019 Allokering Frekvens – fordeling af månedsafkast Netto afkast siden start År Jan Feb Mar Apr Maj Aug Sep Okt Nov Dec ÅTD

Statistikkerne om forbrugerpriser beskriver en række aspekter omkring forbrugerpriser i Danmark og Europa. Forbrugerprisindekset belyser prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug i Danmark, mens det beslægtede Nettoprisindekset belyser samme prisudvikling, men friholdt for ændringer i afgifter og tilskud.

Nulreguleringen i 2010-2013 betyder således ikke, at reguleringen for indkomstårene før indkomståret 2010 mistes, når ejendommen afstås i indkomstårene 2011-2013.

25-09-2013 · Akkumuleret saldo på kontoudtog ønskes! +3. Hej Vi har mange kunder der efterspørger om de kan få et kontoudtog med akkumuleret saldo, så ledes at de nemmere kan finde “fejlen/uoverensstemmelserne”. Jeg kan ikke finde nogen steder, hvor jeg

CTD = Akkumuleret til dato Søger du efter en generel definition af CTD? CTD betyder Akkumuleret til dato. Vi er stolte af at nævne akronym af CTD i den største database med forkortelser og akronymer. Følgende billede viser en af definitionerne af CTD på engelsk: Akkumuleret til dato.

 · PDF-fil

Tabel 4.1.3 Passiver for Livsforsikringsselskaber 62518 SEB Pensionsforsikring A/S Passiver 2007 – 1.000 kr. – 1. Aktie- eller garantikapital 5.000

 · PDF-fil

Investeringsstrategi Akkumuleret afkast pr. 30-09-2019 Allokering Frekvens – fordeling af månedsafkast Netto afkast siden start År Jan Feb Mar Apr Maj Aug Sep Okt Nov Dec ÅTD

 · PDF-fil

Akkumuleret værdi Værdien af et certifikat, Akkumuleret værdi, beregnes af Beregningsagent på hver handelsdag. Akkumuleret værdi beregnes som Akkumuleret værdi for den foregående handelsdag plus ændring i værdien af det Underlig-gende aktiv i forhold til den foregående handelsdag ganget med gearingsfaktoren plus Akkumuleret finansiering.

Første skridt på vejen til at vinde udbud er, at du og dine ansatte kender til de grundlæggende regler på udbudsområdet. Læs mere om udbudsreglerne her!

 · PDF-fil

Oversigt over store el-drevne varmepumper, som producerer varme til danske fjernvarmenet Senest opdateret den 16. august 2017 af NF Hvis du finder fejl eller mangler på

 · PDF-fil

Når budgettet vises som akkumuleret betyder det, at de enkelte halvårsbudgetter er løbende summeret. Eksempel: Hvis det forventes at anvende 20.000 kr. over 4 halvårsperioder, hvor udgiften fordeler sig med 5.000 kr. pr. periode, da vil de akkumulerede halvårsbudgetter lyder på:

 · PDF-fil

Aktiebeviset indfris dermed ikke førtidigt, og der udbetales ingen akkumuleret bonuskupon. År 5: På sidste observationsdag er alle tre underliggende aktieindeks faldet siden udstedelsesdagen, og det underliggende aktieindeks, der er faldet mest, er faldet med 60 pct. Aktiebeviset indfris til kurs 40, og der udbetales ingen akkumuleret

Her kan du sammenligne afkast for Profilpension lav, mellem og høj risiko. Du kan også få et samlet overblik over de fonde, som din opsparing er investeret i.

Din økonomi er sund, når du har et passende rådighedsbeløb. Men hvor mange penge har du egentlig brug for til mad, tøj og fornøjelser?

Finansmediet skriver, at Brainreader har akkumuleret et underskud efter skat på 29 millioner kroner i 2017. Investo Capitals direktør Thor Birkmand bekræfter investeringen over for Børsen: »Men derudover har vi ingen kommentarer på nuværende tidspunkt,« siger han.

 · PDF-fil

enheder, Akkumuleret værdiregulering af sikringsinstrumenter ved sikring af betalingsstrømme og akku-muleret værdiregulering der følger af omvurdering af hold til udløb aktiver til dagsværdi. Øvrige egenka-pitalreguleringer, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 79,

30. august 2019 – KB4511555 Akkumuleret opdatering til .NET Framework 3.5, 4.8 til Windows 10, version 1903

Akkumuleret Markedsmætning er et udtryk for, at man, ved hjælp af en nøje planlagt udgivelse af nyt indhold, kan stable indholdet og opnå forøget markedsmætning over tid. Alt indhold har en begrænset levetid og derfor illustrerer hver kurve for det nye indhold, hvordan indholdet først opnår en stigende mætning for derefter at fase ud.

forventes at være akkumuleret, samt hvor stor en del heraf, der vil kunne produceres. Samtidig er der til hver struktur knyttet en fundchance, der udtrykker den erfaringsmæssige chance for, at der er akkumuleret kulbrinter i strukturen. Fig. 4.4 Sandsynlighedfor reserver %

I lang tid har vi ventet på, at den trykte bog ville uddø, mens den digitale verden ville overtage det litterære herredømme. Men pludselig er det modsatte sket. Bogen er blevet et nyt statussymbol, og bogreolen er dens skueplads

 · PDF-fil

Lavet af: JKM Dato:2009.12.10 Samlet fakturering 13.473.739,-% sats Fakturering % sats Fakturering % sats Fakturering % sats Fakturering % sats Fakturering % sats Fakturering % sats Fakturering % sats Fakturering % sats Fakturering % sats Fakturering % sats Fakturering %

 · PDF-fil

Tryk og hold FUNC knappen i 5 sekunder for at slette akkumuleret totalforbrug og totalpris , mens displayet viser totalpris eller totalpris af pris 1 eller totalpris af pris 2. 10. Displayet viser —- når totalforbrug og totalpris bliver for store, og OVER vil blinke. 1. Tryk på FUNC knappen, indtil CLOCK vises i displayet. 2.

AIP = Akkumuleret indkomstbetaling Søger du efter en generel definition af AIP? AIP betyder Akkumuleret indkomstbetaling. Vi er stolte af at nævne akronym af AIP i den største database med forkortelser og akronymer.

 · DOC-fil · Webvisning

Incidens rate (IR): Antal nye tilfælde af sygdom divideret med akkumuleret ”persontid” ( incidence time) i basispopulationen. Dvs. den styrke (eller aggressivitet) hvormed sygdommen rammer befolkningen. Periode-prævalens: defineres som den andel af populationen der er ”cases” på et hvilket som helt tidspunkt i en given periode (fx 1

Lønmodtagere har som udgangspunkt ret til fem ugers ferie per år. Overenskomsten giver dig ret til yderligere fem dages feriefridage. Hvis ikke du har nået at bruge dine i alt seks ugers ferie, kan du aftale at overføre maksimalt en uges optjent ferie til det nye ferieår, som løber fra